Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW42

PW42 - 20-10-2021 | door Karen de Leest, openbaar apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP en apotheek De Roerdomp, Nieuwegein.

U krijgt in de apotheek een voorschrift binnen voor een bepaald handelsproduct. Dit handelsproduct moet worden besteld, maar is niet op voorraad bij de groothandel. In uw systeem ziet u een voorstel voor een alternatief handelsproduct, dat dezelfde Generieke productcode (GPK) en Voorschrijfproductcode (PRK) heeft als het product dat u wilde aanschrijven. Kunt u het oorspronkelijk gekozen handelsproduct nu zonder meer omzetten naar het voorgestelde alternatief?

  1. Ja. Handelsproducten worden voor de G-Standaard automatisch aan een GPK en een PRK gekoppeld op grond van identificerende kenmerken, die aangeven dat ze uitwisselbaar zijn.
  2. Ja. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP deelt handelsproducten in op uitwisselbaarheid en koppelt ze aan een bepaalde GPK en PRK.
  3. Nee. Handelsproducten worden voor de G-Standaard automatisch aan een GPK en een PRK gekoppeld op grond van identificerende kenmerken. Deze kenmerken zeggen niets over de onderlinge uitwisselbaarheid.
  4. Nee. Het GIC van de KNMP koppelt handelsproducten niet aan een bepaalde PRK en GPK. Dat gaat automatisch.

Toelichting

Het juiste antwoord is: nee. Handelsproducten worden voor de G-Standaard automatisch aan een GPK en een PRK gekoppeld op grond van identificerende kenmerken. Deze kenmerken zeggen niets over de onderlinge uitwisselbaarheid.

PRK’s en GPK’s  worden automatisch gegenereerd op grond van bepaalde, identificerende kenmerken die het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) invult. Maar deze kenmerken zijn niet bepalend voor de uitwisselbaarheid van de onderliggende handelsproducten.

Zo zijn de verschillende handelsproducten van methylfenidaat met gereguleerde afgifte niet onderling uit te wisselen. Ze vallen onder één PRK (en één GPK) omdat de werkzame stof (methylfenidaathydrochloride), sterkte (bijvoorbeeld 36 mg) en farmaceutische vorm (tablet met gereguleerde afgifte) hetzelfde zijn.

Zijn handelsproducten volgens de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie vanwege medisch-farmaceutische redenen niet uitwisselbaar en is dit niet herkenbaar aan de toedieningsvorm? Of bevat de voorschrijfnaam onvoldoende Informatie? Dan geeft het GIC dit aan met een waarschuwing.

 

Bronnen:

Document acties

Back to top