Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW23

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Historisch besef

De musea mogen weer open!, schrijft Wim Rakhorst van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed vol enthousiasme in zijn mail waarin hij aankondigt dat iedereen weer van harte welkom is in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed in Urk. En natuurlijk ook in het Nationaal Farmaceutisch Museum, waar nu de tentoonstelling Geneesmiddel in Beeld is te zien. Maar dat heeft, gezien zijn virtuele status, uiteraard geen last gehad van de beperkende coronamaatregelen.

11-06-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Semi-(il)legaal

Steeds vaker voel ik me oud. Bijvoorbeeld wanneer een stagiair mij uitlegt dat je een YouTube-filmpje ook met ondertiteling kan kijken (oh), of wanneer ik ontdek dat ik blijkbaar tot de patatgeneratie behoor (dubbel oh). Bij deze dus een ‘oma-Lieke-vertelt-verhaal’, vanwege een recente ontdekking.

11-06-2021 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

‘Wetsvoorstel voor digitale communicatie is ontoereikend’

Het wetsvoorstel voor digitale communicatie tussen zorgverleners van minister Tamara van Ark van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is ontoereikend. Ook creëren de plannen van de minister meer bureaucratie. Dat schrijven zorgverzekeraars en negen andere partijen in de zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

01-06-2021 | door PW

Herexamen 2021 PW23

Welke, bij de afdeling betrokken, persoon is eindverantwoordelijk voor de werkvoorraad van zorgorganisaties die verblijf met behandeling bieden?

09-06-2021 | door Els Dik, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Geen bijzondere bijwerkingen na 22-wekenprik

Vaccinatie met het kinkhoestvaccin bij zwangere vrouwen – de 22-wekenprik – heeft niet geleid tot bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen. De meest gemelde bijwerkingen waren pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

02-06-2021 | door PW

Drone voor medicijnen maakt testvluchten

ANWB en PostNL starten met het testen van een medische drone voor het met spoed vervoeren van bloed en medicijnen. De drone gaat voor Erasmus MC en Sanquin vliegen naar de regio Zeeland, meldt Erasmus MC.

31-05-2021 | door PW

Overdag minder slaperig door pitolisant bij slaapapneusyndroom

De geneesmiddelencommissie voor humane middelen, de CHMP, van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft een positief advies uitgebracht voor een handelsvergunning voor het psychostimulantium pitolisant (Ozawade). Pitolisant stimuleert alertheid bij mensen die lijden aan het obstructief slaapapneusyndroom, waardoor zij zich overdag minder slaperig voelen. Het moet worden toegepast bij onvoldoende effect van andere behandelingen, waaronder een vorm van nachtelijke beademing met een mond- of neusmasker (Continious Positive Airway Pressure, CPAP).

11-06-2021 | door PW

Stijging aandeel generieke verstrekkingen in 2020

Het aandeel van de verstrekkingen met een generiek geneesmiddel is in 2020 gestegen met 0,7%-punt tot 78,7% ten opzichte van 2019. Een behandeling met een generiek geneesmiddel kostte in 2020 gemiddeld € 3,53 per maand, een toename met 21 eurocent. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

11-06-2021 | door SFK

Kinderformularium wint steeds meer terrein in het buitenland

De populariteit van het Kinderformularium groeit. Het online naslagwerk met doseeradviezen voor kinderen is nu ook beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen. “Daar blijft het niet bij”, verwacht Lidwien Hanff, aftredend lid van het Bestuur van het Kinderformularium. “Wij denken dat meer landen zullen volgen.”

11-06-2021 | door Delia Titre

Extra aandacht voor specifieke patiëntgroepen bij hitte

Aanhoudende hitte vormt een risico voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen. Naast patiëntgebonden factoren kan ook het gebruik van bepaalde geneesmiddelen het risico op gezondheidseffecten vergroten. Patiënten die diuretica, RAAS-remmers, orale bloedglucoseverlagende middelen of lithium gebruiken hebben in ieder geval extra aandacht nodig bij aanhoudende hitte.

11-06-2021 | door Marieke J.E. van den Berk-Bulsink en Marloes Dankers

Tranende ogen, jeuk, loopneus en niezen

Hooikoortsklachten lijken op het eerste gezicht op klachten bij een verkoudheid of COVID-19. Het is voor apothekers belangrijk een goed onderscheid te maken, om vervolgens de juiste adviezen te kunnen geven en een zelfzorgmiddel te kunnen aanraden zoals een antihistaminicum.

11-06-2021 | door Rian Lelie - van der Zande en Hetty Prins

Medicatieveiligheid op hoger peil door VTGM-innovatie

De invoer van een bi-directionele koppeling tussen een EVS (EPIC) en een papierloos bereidingen-ondersteunend programma (BD Cato) levert meervoudige winst op in het medicatieproces. Het bevordert efficiëntie, duurzaamheid, gebruiksgemak en medicatieveiligheid. De ziekenhuisapotheek van het Medisch Centrum Leeuwarden heeft een dergelijke koppeling bij Voor Toediening Gereedmaken (VTGM) als eerste in de wereld operationeel gemaakt.

11-06-2021 | door Erik van Zanten, Rik Bakker, Jan Peter Yska en Eric van Roon

Grotere kans relapse bij lagere dosis antispsychoticum als onderhoud

De dosering van een antipsychoticum moet tijdens de onderhoudsbehandeling bij schizofrenie met multiple episoden waarschijnlijk niet worden verlaagd onder de aanbevolen dosering voor de acute behandeling. Dosisreductie is geassocieerd met een toegenomen kans op terugval en stoppen met de medicatie.

11-06-2021 | door Linda de Graaf

Methadongebruik kan QT-interval verlengen

11-06-2021 | door Linda de Graaf

Tocilizumab lijkt veilig toepasbaar bij COVID-19

Vanwege het positieve effect van tocilizumab op ziekteprogressie en overleving heeft het een rol gekregen in de behandeling van COVID-19. Resultaten van diverse studies laten vooralsnog geen aanwijzingen zien voor veiligheidsrisico’s anders dan de bekende bijwerkingen. Bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn ruim tweehonderd (vermoede) bijwerkingen van tocilizumab voor verschillende indicaties gemeld.

11-06-2021 | door Fenna Poppelaars, Jette van Lint, Harald Vonkeman, Heleen van der Sijs, Juliëtte Zwaveling, Marjolein Drent, Marieke Kerskes, Arthur van Zanten en Naomi Jessurun

Patiënten begrijpen bijsluiters meestal goed

De meeste mensen die een apotheek bezoeken zijn tevreden over de openingstijden, vinden de wachttijden acceptabel en begrijpen bijsluiters over het algemeen goed. Dat blijkt uit een enquête van Service Apotheken de Poort en de Grebbe in Bergen op Zoom.

11-06-2021 | door Auteurs Linda de Jonge, Lennie Huysmans en Matheus Arts

Uit liefde voor de samenleving

De liefde voor mens en samenleving staat centraal bij Zeliha Cimtay, die voor het vele vrijwilligerswerk dat zij doet in Schiedam onlangs koninklijk werd onderscheiden. “Hier haal ik veel energie uit.”

11-06-2021 | door Frans van den Houdt

Input gevraagd op beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker

De KNMP, de Wetenschappelijk Sectie Openbaar apothekers (WSO) en het Centraal College vragen input van hun leden op het beroepscompetentieprofiel van de openbaar apotheker. Het huidige profiel heeft een actualisatieslag nodig. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot 25 juni 2021 invullen.

11-06-2021 | door KNMP

Hand erop

Vroeger bezegelde je een afspraak met een handdruk. Daarmee gaf je aan iemand te ‘vertrouwen’. Tegenwoordig gaat dat anders. Je krijgt van de zorginkoper van de zorgverzekeraar digitaal twee velletjes papier met op de laatste pagina een kruisje. En daarnaast krijg je nog drie addenda, vijf bijlagen en zeven verwijzingen naar online-voorwaarden.

11-06-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurder KNMP

KNMP-rapport biedt inzichten in het contracteerproces

De KNMP biedt met het rapport Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farmacie inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt kansen en uitdagingen inzichtelijk van het contracteerproces tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars.

11-06-2021 | door KNMP

Verbeteren van zorg voor bariatrische chirurgiepatiënt

Zo’n twaalfduizend mensen ondergaan jaarlijks bariatrische chirurgie. Vaak is dit niet bekend bij de apotheek, terwijl het in beeld hebben van patiënten met deze contra-indicatie een randvoorwaarde is voor goede farmaceutische zorg. Daarom is het cruciaal de overdracht van deze informatie te verbeteren en het bewustzijn van de patiënt om de operatie te melden te vergroten. De KNMP biedt apothekers hierbij ondersteuning.

11-06-2021 | door Fong Sodihardjo, Mariska van der Ham, Lydia Sardjoe-Both en Lennart Stoker
Back to top