Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW23

PW23 - 09-06-2021 | door Els Dik, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Zorgorganisaties die verblijf met behandeling bieden, hebben vaak een werkvoorraad geneesmiddelen. Hierin liggen niet-op-naam-gestelde geneesmiddelen voor spoedsituaties in avond, nacht en weekend. Welke, bij de afdeling betrokken, persoon is eindverantwoordelijk voor de werkvoorraad?

  1. de apotheker
  2. de arts
  3. de kwaliteitsverpleegkundige
  4. de locatiemanager

Toelichting

Het juiste antwoord is: de arts

De werkvoorraad bevat niet-op-naam-gestelde geneesmiddelen en is daarmee feitelijk een ‘grote dokterstas’. Volgens de Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen is een arts die werkzaam is in de zorgorganisatie hiervoor verantwoordelijk. De apotheker mag gevraagd en ongevraagd advies geven. De arts mag praktische taken delegeren naar bijvoorbeeld een verpleegkundige.

De taken van de arts mogen ook worden toegedeeld aan de Geneesmiddelencommissie. Deze taken omvatten het bepalen van de juiste samenstelling van de werkvoorraad en een goed systeem van voorraadbeheer en veiligheid.

Bron: Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen, 2011 

Document acties

Back to top