Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW42

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Stoppen met spuiten

De behoefte aan meer persoonsgerichte diabeteszorg is groot. Een belangrijke reden om in 2018 de NHG-richtlijn te wijzigen. Uit het Nationaal onderzoek behandelwijze diabetes mellitus type 2, waaraan 869 zorgverleners deelnamen, blijkt nu dat het merendeel van hen sinds de richtlijnherziening vaker met de patie¨nt alternatieven voor insuline bespreekt en vaker gebruikmaakt van middelen als DPP-4-remmers, GLP-1-agonisten en SLGT-2-remmers.

16-10-2020 | door Frans van den Houdt

Ander tabletje

Ook bij mij komen met de jaren wat geneesmiddelen in beeld. Niets ernstigs gelukkig, maar ik moet wel s ’morgens en s ’avonds een tabletje innemen. Als apotheker doe ik niet moeilijk over het label.

16-10-2020 | door Jaap Dik, apotheker in Vianen

Tweede coronavaccin in versnelde beoordeling

Na het zogenoemde ‘Oxfordvaccin’ is de Europese beoordelingsautoriteit CHMP nu ook gestart met een versnelde procedure voor het COVID-19-vaccin van Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech.

08-10-2020 | door PW

Pijnlijke rode bulten door azathioprine

Bij gebruik van azathioprine kunnen door een overgevoeligheidsreactie pijnlijke bulten (erythema nodosum) ontstaan. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

07-10-2020 | door PW

‘Huisartsen schrijven nog te vaak antibiotica voor’

Met een eerstelijns antibiotica-scan gaat Nivel in kaart brengen op welke punten het voorschrijven van antibiotica in de huisartsenpraktijk afwijkt van de richtlijnen. Volgens het onderzoeksinstituut schrijven huisartsen nog vaak een antibioticum voor terwijl dit niet is geïndiceerd.

07-10-2020 | door PW

Kritisch advies over drie dure geneesmiddelen

Drie dure geneesmiddelen voor achtereenvolgens niercelkanker, borstkanker en ernstige depressie kunnen niet of alleen voor specifieke patiëntengroepen uit het basispakket vergoed worden. Dat blijkt uit een beoordeling van het Zorginstituut (ZIN).

06-10-2020 | door PW

Ziekenhuisapotheken mogen remdesivir uitwisselen

Door een tekort aan remdesivir voor de behandeling van patiënten met COVID-19 is het ziekenhuisapotheken toegestaan deze virusremmer onderling uit te wisselen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekendgemaakt.

07-10-2020 | door PW

Herexamen 2020 PW42

Welke leeftijdgrens telt voor kinderen bij gebruik van een poederinhalator?

14-10-2020 | door Inge Holsappel, GIC en Kinderformularium

Psychiatrische bijwerkingen door illegaal antirook-middel

Gebruikers van het illegale antirook­middel Tabex kunnen te maken krijgen met psychiatrische bijwerkingen, zoals psychose, angst, paniekaanvallen, suïcidale gedachten of depressie. Dit meldt Bijwerkingencentrum Lareb, nadat het zeven meldingen ontving over dergelijke klachten bij gebruik van Tabex.

16-10-2020 | door PW

Antipsychotica relatief veel gebruikt door 75-plussers

Nederlandse apothekers verstrekten in 2019 aan zo’n 353.000 mensen minimaal één keer een antipsychoticum. Als gekeken wordt naar het aantal antipsychoticagebruikers per hoofd van de bevolking, vallen de meeste gebruikers in de leeftijdsgroep 75 jaar of ouder. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

16-10-2020 | door SFK

‘Kijk niet alleen naar glucose, ook naar insulinespiegel’

Een pilotstudie waarin patiënten na bepaling van het subtype diabetes gericht leefstijladvies krijgen, laat zien dat de aandoening daardoor met minder medicatie beter onder controle is. Iedereen uitgebreid ‘diabetyperen’ is volgens apotheker Anne-Margreeth Krijger-Dijkema niet haalbaar, maar standaard insuline bepalen wel. “Inzicht in zowel nuchter glucose als insuline geeft al enige richting.”

16-10-2020 | door Cindy Reinders

Bespreek injectietechniek en naaldlengte met patiënt

Verkeerd gebruik van pennaalden kan bijdragen aan de ontwikkeling van lipohypertrofie. Dit is een frequent voorkomende complicatie bij het injecteren van insuline. Om lipohypertrofie te voorkomen is het belangrijk gebruik te maken van een systematisch rotatieschema en pennaalden eenmalig te gebruiken. Het is voor apothekers daarom van belang de gewenste injectietechniek te bespreken met de patiënt.

16-10-2020 | door Prem Adhien

Magistrale insuline, geitenverdriet en de bloei van metformine

Een absolute sensatie was de ontdekking van insuline, de extractie ervan uit de runderpancreas en de geslaagde toediening ervan aan de eerste jonge patiënt Leonard Thompson in januari 1922. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wijdde er in november van dat jaar bijna honderd pagina’s aan.

16-10-2020 | door Kees Baggerman

Patiënt bepaalt samen met behandelaar hoe hij psychofarmaca zal afbouwen

De heer B (86 jaar) gebruikt al jaren oxazepam en zopiclon vanwege angsten en slaapproblemen, maar deze middelen hebben een slechte invloed op zijn cognitie, evenwicht en zelfstandigheid. De apotheker-farmacotherapeut maakt samen met de heer B een afbouwschema, waarin zijn wensen en voorkeuren zijn verwerkt. Na het stoppen van oxazepam voelt de heer B zich “hartstikke goed”.

16-10-2020 | door Tense Maats en Wietze Eizenga

Diabetes als bijwerking: alertheid is geboden

Verschillende geneesmiddelen kunnen hyperglykemie en diabetes mellitus (DM) veroorzaken; dit betreft meestal DM type 2. Deze bijwerkingen zijn vaak lastig te onderscheiden van spontaan ontstane DM. Inzicht in geneesmiddelen die hyperglykemie en DM als bijwerkingen kunnen geven, is belangrijk voor tijdige herkenning en behandeling. Dit verkleint de kans op complicaties.

16-10-2020 | door Leàn Rolfes en Annet van Erp-van Boekel

Eén dosis baloxavir voorkomt influenza bij huisgenoten

Een enkele orale dosis baloxavir marboxil als post-expositie profylaxe voorkomt influenza bij personen uit een huishouden van een patiënt met influenza. Bij gebruik van baloxavir komen wel vaker mutaties voor van het influenzavirus.

16-10-2020 | door Linda de Graaf

Crème met roflumilast effectief bij psoriasis

Eenmaal daags aanbrengen van een crème met roflumilast leidt tot een superieure verbetering van de symptomen van psoriasis in vergelijking met placebo.

16-10-2020 | door PW

Ondanks training blijft drempel voor online platform hoog

Het aantal patiënten met diabetes type 2 neemt toe, terwijl het aantal zorgverleners niet in dezelfde mate meegroeit. Hierdoor wordt het voor de eerstelijnszorg steeds moeilijker patiënten intensieve begeleiding te geven. Het gebruik van een online zorgplatform zou zelfmanagement kunnen verbeteren, ware het niet dat dit weinig gebeurt en groepseducatie niet werkt, zo blijkt uit promotieonderzoek van Esther du Pon.

16-10-2020 | door Esther du Pon

Taboe op deeltijdwerk doorbreken

Kennelijk sneed Anna Dukel een heikel onderwerp aan toen ze op LinkedIn schreef over het taboe op parttime werken, want er kwam een stroom aan reacties op gang. “Apotheekwerk is hartstikke leuk, maar niet voor elke dag.”

16-10-2020 | door Frans van den Houdt

KNMP Zorginnovatieprijs: aanmelding is geopend

De KNMP roept apothekers op om mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2021. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen of ideeën die bijdragen aan de zorg van de patiënt kunnen worden ingediend.

16-10-2020 | door KNMP

KNMP pleit voor verdere verbetering van gegevensuitwisseling

De KNMP pleit voor verdere verbetering van de gegevensuitwisseling door de inzet van gemeenschappelijke voorzieningen voor adressering, toestemming, authenticatie en transport. Dat staat in een brief gericht aan de Tweede Kamer.

16-10-2020 | door KNMP

Zorgen

Elk jaar rond deze tijd maken veel apothekers zich altijd weer zorgen. Dat heeft niets te maken met het vallen van de blaadjes van de bomen, maar alles met de contracteringen door de zorgverzekeraars. Het proces voelt al jaren als tekenen bij het kruisje en in de letterlijke zin geldt dat zeker voor een aantal voorstellen dat er nu ligt. Overeenkomsten en landelijke tenders waaronder je eerst je handtekening moet zetten, voordat het gesprek over goede zorg überhaupt kan worden gevoerd.

16-10-2020 | door KNMP
Back to top