Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW36

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Altijd

De apotheker is er altijd, daarom ben ik er ook zo ongelooflijk trots op, zei een professor farmacie onlangs tegen mij, en wees ter illustratie op het feit dat apotheekteams tijdens de coronacrisis altijd klaarstonden voor patiënten. En ik kan hem alleen maar gelijk geven.

04-09-2020 | door Frans van den Houdt

‘Stel prioriteiten voor ontwikkeling digitale zorg’

Patiënten en zorgverleners hebben tijdens de coronacrisis noodgedwongen veel ervaring opgedaan met digitale zorg. Het is belangrijk dit momentum te benutten en prioriteiten te stellen voor verdere ontwikkeling en financiering van digitale zorg. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) aan minister van Medische Zorg Tamara van Ark.

31-08-2020 | door PW

Vooroordeel

In het PW-artikel over racisme zei een collega dat ze vaak werd aangezien voor apothekersassistent, in plaats van apotheker. Ze dacht dat witte collega’s deze reacties nooit krijgen. Helaas, dat is zeker niet zo. Ook al draag ik een lange witte jas in het ziekenhuis, ik word regelmatig door patiënten aangesproken met “zuster”.

04-09-2020 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

‘Virtuele kinderen’ bepalen de optimale kinderdosering

Met voorspellende modellen of ‘virtuele kinderen’ gaat het Radboudumc onderzoeken wat de optimale dosering is voor kinderen van verschillende leeftijden. De Bill & Melinda Gates Foundation subsidieert het onderzoek.

27-08-2020 | door PW

Meldingen agressieve patiënten door vortioxetine

Het antidepressivum vortioxetine kan leiden tot agressie en agitatie, blijkt uit zes meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen. Wereldwijd zijn 76 meldingen binnengekomen.

27-08-2020 | door PW

Hartritmestoornis door xylometazoline bij LQTS-patiënt

Patiënten met het lang-QT-intervalsyndroom (LQTS) kunnen hartritmestoornissen krijgen na gebruik van het vrij verkrijgbare xylometazoline. Dat blijkt uit twee meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

24-08-2020 | door PW

Herexamen 2020 PW36

Welke chinolonen hebben geen interactie met calcium?

02-09-2020 | door Bart Kremers, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Crizanlizumab ter preventie vaso-occlusieve crises bij sikkelcelziekte

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een voorwaardelijke handelsvergunning aanbevolen voor het geneesmiddel crizanlizumab (Adakveo).

04-09-2020 | door PW

EMA: geef uw mening

Het Europees medicijnagentschap (EMA) nodigt iedereen die gebruikmaakt van zijn communicatiekanalen uit de communication perception survey in te vullen.

04-09-2020 | door PW

Door coronacrisis 19% minder eerste uitgiften

De crisis als gevolg van de COVID-19-uitbraak is ook aan de openbare apotheken niet onopgemerkt voorbijgegaan. Artsen schreven in de maanden maart tot en met juli van dit jaar 19% minder recepten uit voor nieuwe medicatie dan in 2019. Het aantal vervolguitgiften in diezelfde periode blijkt, na een aanvankelijke piek, vrijwel gelijk te zijn aan dat in 2019. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

31-08-2020 | door SFK

Beter perspectief voor patiënt met gevorderd stadium melanoom

Door de opkomst van immuuntherapie en doelgerichte behandeling is de laatste jaren veel veranderd in het perspectief van patiënten met melanoom, met name bij de meest ongunstige stadia. Internist-oncoloog Karijn Suijkerbuijk: “Ik heb mensen onder controle die drie jaar geleden zijn behandeld en nu slechts drie keer per jaar naar het ziekenhuis hoeven.”

04-09-2020 | door Maarke Roelofs

Inzicht in tumor-dna vaker van belang voor therapiekeuze

Bij uitgezaaide ziekten zoals darmkanker en melanoom is de mutatiestatus relevant voor de keuze van systemische therapie. Analyse van het hele genoom is nog beperkt tot studieverband. Maar er komt een moment, stelt internist-oncoloog Stefan Sleijfer, “dat we dit bij elke kankerpatiënt gaan doen. Het aantal genomische testen dat per tumor nodig is, breidt snel uit.”

04-09-2020 | door Cindy Reinders

Diabetes mellitus type 1 zeldzame bijwerking pd-1-checkpointremmers

Diabetes mellitus type 1 is een zeldzame bijwerking van een behandeling met PD-1-checkpointremmers. Een ketoacidose kan een eerste uiting hiervan zijn. Alertheid voor symptomen van een hyperglykemie is nodig om een ernstig beloop van deze bijwerking te voorkomen. Lareb ontving acht meldingen van diabetes mellitus bij nivolumab en pembrolizumab.

04-09-2020 | door Jenny Hartman, Jette van Lint en Leanne Kosse

Nieuwe techniek toont tumorcellen sneller aan

Nieuwe technieken om circulerende tumorcellen (CTC) te isoleren en genetisch te analyseren zijn veelbelovend om de diagnostiek bij patiënten met een verdenking op leptomeningeale metastasen (LM) te verbeteren. Monoklonale antilichamen die de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, openen ook nieuwe strategieën om kanker in het centraal zenuwstelsel te behandelen, concludeert promovendus Mark van Bussel.

04-09-2020 | door Mark T.J. van Bussel

Mosterdgas, mes en stralen

Het in de Eerste Wereldoorlog gebruikte mosterdgas zette wetenschappers op het spoor van de tumorremmende eigenschappen van chemische stoffen. Voor die tijd bestond geen farmacotherapie voor maligne aandoeningen en gold in de oncologie het motto: mes en stralen.

04-09-2020 | door Kees Baggerman

Therapie op maat met fluoropyrimidines dankzij dpyd-genotypering

DPYD-genotypering voor aanvang van een behandeling met fluoropyrimidines kan ernstige bijwerkingen voorkomen, én is kostenbesparend. In Nederland heeft DPYD-genotypering inmiddels een plekje in de routinezorg gekregen. “De verwachting is dat therapie op maat met behulp van farmacogenetica in de toekomst steeds vaker zal worden toegepast.”

04-09-2020 | door C.A.T.C. Lunenburg

Perspectief patiënt wint aan belang

Peter Mol is apotheker, geneesmiddelenbeoordelaar en sinds kort hoog­leraar drug regulatory science aan de medische faculteit Groningen. Zijn focus ligt op het verbeteren van het patiëntenperspectief, besluitvorming en gegevensuitwisseling.

04-09-2020 | door Frans van den Houdt

KNMP: geen discussie over veiligheid paracetamol

De veiligheid van het gebruik van paracetamol staat voor de KNMP niet ter discussie. Dit blijkt na onderzoek door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van negentien verschillende merken paracetamol 500 mg-tabletten die zijn onderzocht op PCA.

04-09-2020 | door KNMP

Hoofdpijndossier

Berichtgeving over al dan niet vervuilde geneesmiddelen duikt de laatste jaren steeds vaker op. Inzake sartanen, ranitidine, metformine en recent paracetamol. Het lijkt onderhand op een hoofdpijndossier, maar gelukkig is er ook goed nieuws.

04-09-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Workshops over toepassen Richtlijnen Geïndividualiseerde distributievorm en Astma

De KNMP geeft een tiental workshops voor apothekers om de herziene KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en de nieuwe richtlijn Astma te toetsen op toepassing en haalbaarheid.

04-09-2020 | door KNMP
Back to top