Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW42

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Prikkie

Het trivalente influenzavaccin is dit jaar ingeruild voor het quadrivalente, waarin zowel twee type A-virussen als beide B-viruslijnen zitten, en minister Bruno Bruins liet zich hiermee onlangs vaccineren in het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. De plek was bewust gekozen, want Bruins wil graag benadrukken hoe belangrijk het is dat zorgverleners zich ieder jaar laten inenten. Er is zelfs een speciale campagne en slogan: “Haal je #prikkie en #voorkomgriep.”

18-10-2019 | door Frans van den Houdt

Leg vast, draag over

Helaas kennen velen van ons voorbeelden uit de praktijk van wat kan misgaan bij onvolledige of onjuiste medicatieoverdracht en de gevolgen daarvan. En niet zelden gaat het in die voorbeelden om het optreden van ernstige bijwerkingen.

18-10-2019 | door Agnes Kant, Lareb

‘Stop verkoop van zelfzorg zonder toezicht door Albert Heijn’

Albert Heijn neemt onaanvaardbare gezondheidsrisico’s door zelfzorgmiddelen zonder actief toezicht in de winkels te verkopen. Dat schrijven de Consumentenbond en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in een brief aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

07-10-2019 | door PW

Hoogste rechter akkoord met overname Mediq

Zorgverzekeraar CZ en groothandel Mosadex zijn er ook in hoger beroep niet in geslaagd de overname van Mediq door Brocacef te stoppen. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wordt de concurrentie op de farmaciemarkt niet belemmerd door deze machtsconcentratie.

10-10-2019 | door PW

Lichte stijging griepvaccinaties bij hoogrisicopatiënten

Van de groep hoogrisicopatiënten heeft 51,3% in 2018 een griepvaccinatie gekregen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 49,9% in 2017. Dat blijkt uit de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) van het Nivel.

10-10-2019 | door PW

Herexamen 2019 PW 42

Welke uitspraak over triamcinolonacetonide is juist?

17-10-2019 | door Shiwai Ng, LNA

Speciaal team pakt handel in opioïden aan

In de strijd tegen de illegale handel in opioïde pijnstillers heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg een speciale groep van experts ingesteld. Ook is de website opiaten.nl gelanceerd en zijn er afspraken gemaakt over verantwoord voorschrijven en afleveren van deze zware pijnstillers.

11-10-2019 | door PW

Tamsulosine weer behandeloptie bij nierstenen

Gebruik van een alfablokker bij urinestenen biedt mogelijk toch klinisch relevante voordelen, laten nieuwe onderzoeken zien. Daarom heeft het Nederlands Huisartsengenootschap tamsulosine opnieuw als behandeloptie opgenomen in de NHG-Standaard Urinesteenlijden.

01-10-2019 | door PW

Prodrug voor jongere met ADHD

De prodrug lisdexamfetamine (Elvanse) is onlangs in Nederland op de markt gebracht. Dit langwerkende geneesmiddel is geïndiceerd voor attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) bij kinderen vanaf 6 jaar en adolescenten, waarbij methylfenidaat geen of onvoldoende effect heeft.

14-10-2019 | door PW

Mepolizumab nu ook in pen

Het monoklonale antilichaam mepolizumab (Nucala), dat gebruikt wordt als adjuvans bij de behandeling van ernstig refractair eosinofiel astma, is nu ook beschikbaar in de vorm van een voorgevulde pen.

15-10-2018 | door PW

Verzoek om naamswijziging geneesmiddel

Handelsvergunninghouders van liposomale (gepegyleerde) geneesmiddelen waarbij een hoog risico op medicatiefouten aanwezig is, waardoor veilig gebruik van het middel in het geding komt, zijn verzocht een voorstel voor een naamswijziging in te dienen.

16-10-2019 | door PW

Prijsdalingen oktober goed voor € 12 miljoen per jaar

De prijzen van receptplichtige geneesmiddelen binnen het basispakket namen per 1 oktober met gemiddeld 0,4% af in vergelijking met de maand ervoor. Dat is in 2019 tot dusver de sterkste daling in een maand. De prijsdaling van het antikankermiddel pegfilgrastim – die onder druk van de WGP tot stand kwam – draagt het meeste bij aan de besparing. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

18-10-2019 | door SFK

Griepvaccin beschermt vanaf nu tegen vier virusstammen

Dit seizoen ruilt het Nationaal Programma Grieppreventie het trivalente influenzavaccin in voor het quadrivalente. Daarin zitten vertegen­woordigers van zowel twee type A-virussen als beide B-viruslijnen. Voorheen bevatte het vaccin maar één B-lijn. Toch biedt de nieuwe prik geen 100% bescherming tegen de griep, zegt viroloog Adam Meijer. De virussen blijven evolueren.

18-10-2019 | door Cindy Reinders

Vaccin tegen alle subtypen influenzavirus in de maak

Een griepvaccin dat beschermt tegen alle verschillende virussubtypen, dat ideaalbeeld ziet farmaco-epidemioloog Eelko Hak voor zich. En dan liefst in inhaleerbare vorm. Eind volgend jaar worden resultaten uit een eerste fase III-studie voor een universeel griepvaccin bekend. “Als dat goed uitpakt, verwacht ik dat een registratie volgt.”

18-10-2019 | door Maarke Roelofs

Wel behoefte aan klare taal, maar keurmerk 'overbodig'

Hoewel Nederlandse apothekers het lastig vinden laaggeletterdheid te herkennen, is de behoefte aan een Klare Taal Keurmerk gering. Dat komt naar voren uit onderzoek naar het Crystal Clear Mark, dat in Ierland is ontwikkeld om de farmaceutische zorg aan laaggeletterden te verbeteren. Nederlandse apothekers vinden het wel belangrijk dat het taalniveau van de website en folders wordt aangepast.

18-10-2019 | door Bas Steunenberg, Dirk Steijger, Hanneke Zwikker, Mark Slager en Rob Heerdink

Infectie beïnvloedt concentratie van voriconazol in bloed

De variabiliteit van de voriconazol-concentratie in bloed kan veroorzaakt worden doordat de patiënt een ernstige infectie heeft. Hierdoor vermindert het voriconazol-metabolisme, waardoor de concentratie in het bloed kan toenemen tot potentieel toxische waarden. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Anette Veringa. “Met meer informatie over farmaco-kinetiek kan behandeling met voriconazol worden geoptimaliseerd.”

18-10-2019 | door Anette Veringa

Talent zoeken en zelf opleiden

Omdat apothekersassistenten door krapte op de arbeidsmarkt bijna niet te vinden zijn, neemt apotheker Kees Scheffers voortaan gemotiveerde medewerkers aan, die hij een opleiding Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) aanbiedt. “Door zelf te werven kan ik de beste kandidaten in huis halen.”

18-10-2019 | door Edwin Bos

Lisdexamfetamine valt niet onder Nederlandse Opiumwet

Het ADHD-geneesmiddel lisdexamfetamine is onlangs op de markt gekomen. De KNMP attendeert apothekers erop dat lisdexamfetamine niet onder de Nederlandse Opiumwet valt, dit in tegenstelling tot dexamfetamine. In enkele andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, valt het middel wél onder de nationale Opiumwet.

18-10-2019 | door KNMP

Farmacie Mondiaal beschrijft veertig jaar farmaceutische ontwikkelingshulp

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent ontving uit handen van scheidend Farmacie Mondiaal- bestuurslid Richard van Slobbe het jubileumboek ‘Farmacie Mondiaal en haar voorgangers, 1979-2019’ met als ondertitel ‘Veertig jaar farmaceutische ontwikkelingshulp’. Arjo Roersch van der Hoogte schreef het boek ter ere van het 40-jarig bestaan van de organisatie.

18-10-2019 | door KNMP

Desoxyribonucleïnezuur

DNA is de belangrijkste drager van erfelijk materiaal. Ons DNA bepaalt wie we zijn, tot welk soort we behoren. De genetische code in het DNA is onze individuele, unieke blauwdruk. Op basis van deze inzichten evolueert het geneesmiddel, blockbusters worden personalised medicines. Apothekers spelen een rol vanaf ontwikkeling tot juiste toepassing van het geneesmiddel. Dat is nou eenmaal ons DNA, toch?

18-10-2019 | door Maayke Fluitman, voorzitter AGM

Denken en doen vanuit patiënt en stakeholders

De apotheker zorgt voor goed en veilig gebruik van geneesmiddelen. Als medicatiespecialist zoekt hij verbinding met de patiënt, maar ook tussen eerste en tweede lijn. Hij neemt initiatief in de ketensamenwerking én is letterlijk zichtbaar. De stip op de horizon van de KNMP Toekomstvisie 2025 tekent zich steeds verder af.

18-10-2019 | door KNMP
Back to top