Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Leg vast, draag over

Deze keer in mijn column een hartgrondig pleidooi.

PW42 - 18-10-2019 | door Agnes Kant, Lareb
Helaas kennen velen van ons voorbeelden uit de praktijk van wat kan misgaan bij onvolledige of onjuiste medicatieoverdracht en de gevolgen daarvan. En niet zelden gaat het in die voorbeelden om het optreden van ernstige bijwerkingen.
Leg vast, draag over

Ik zal u niet overladen met voorbeelden, u kent ze zelf wel.

Daarom hierbij mijn pleidooi. Laten we ervoor zorgen dat opgetreden ernstige bijwerkingen onderdeel worden van de medicatieoverdracht. Om dat te bereiken is het allereerst cruciaal dat opgetreden ernstige bijwerkingen goed worden vastgelegd in zorgdossiers. En uiteraard dat deze vervolgens ook worden gedeeld.

Het zal onnodige schade door geneesmiddelen verminderen, omdat het voorkómt dat geneesmiddelen ongewenst opnieuw worden voorgeschreven. Of – als het geneesmiddel noodzakelijk is – door alertheid op de bijwerking, tijdige herkenning mogelijk is.

Helaas is zo’n goede vastlegging, bijvoorbeeld volgens een informatiestandaard in de zorgsystemen, (nog) geen werkelijkheid. En wat niet wordt vastgelegd, kan ook niet worden gedeeld. Ook al is het belang evident en wordt het breed gedragen, daarmee is het niet zomaar geregeld.

Maar ik zou zeggen in het belang van de patiëntveiligheid: we gaan het doen! Wees alert, leg vast, draag over. De patiënt zal u dankbaar zijn.

Document acties

gearchiveerd onder: Medicatieoverdracht, Bijwerkingen
Back to top