Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW23

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Preuts

De wegen van Facebook zijn ondoorgrondelijk. Dagelijks wordt een schrikbarende hoeveelheid klinkklare nonsens gepost door miljoenen gebruikers wereldwijd. Zonder dat er een haan naar kraait. Zeker geen Facebook-haan.

08-06-2018 | door Frans van den Houdt

Oordruppels

Theorie en praktijk, wat een verschil! Mijn man kreeg laatst triamcinolon-oordruppels voorgeschreven.

08-06-2018 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker

Nieuwe vormen van kanker bij denosumab

Bij patiënten met uitgezaaide botkanker of een reusceltumor van het bot die worden behandeld met denosumab (Xgeva) is het risico op nieuwe tumorvorming groter dan bij zoledroninezuur.

22-05-2018 | door PW

Geen azitromycine off-label na stamceltransplantatie

Patiënten die azitromycine kregen na een (hematopoëtische) stamceltransplantatie hebben een verhoogd risico op terugkeer van kwaadaardige bloedcellen en in sommige gevallen zelfs overlijden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om het middel niet off-label voor te schrijven aan deze patiënten.

22-05-2018 | door PW

Baby met open rug mogelijk door dolutegravir

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert om dolutegravir niet voor te schrijven aan vrouwen met hiv die zwanger willen worden. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken als ze deze hiv-remmer slikken.

22-05-2018 | door PW

Kans op leverschade minimaliseren bij gebruik ulipristal

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) komt met nieuwe aanbevelingen voor het gebruik van ulipristalacetaat (Esmya) bij uterusmyomen vanwege het risico op ernstige leverschade.

22-05-2018 | door PW

NHG scherpt advies rondom opioïden aan

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) pleit voor terughoudendheid bij het voorschrijven van opioïden, vanwege de bijwerkingen en het verhoogde risico op overmatig gebruik door gewenning en afhankelijkheid. De NHG-standaard Pijn is daarom op dit punt – stap 4 van de pijn-ladder – herzien.

05-06-2018 | door Cindy Reinders

Herexamen 2018 PW23

Welke uitspraak over antipsychotica is juist?

06-06-2018 | door Rob Essink, IVM

CBS: zorguitgaven stijgen met 2,1%

Vorig jaar werd € 97,5 miljard uitgegeven aan zorg, € 2,0 miljard meer dan in 2016. De zorguitgaven namen met 2,1% minder snel toe dan de economie, die groeide met 4,3%. Uitgaven aan geneesmiddelen stegen met 0,4%. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

30-05-2018 | door PW

Fonds van ruim € 100 miljoen voor veelbelovende zorg

Veelbelovende handelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg stelt een fonds beschikbaar van € 105 miljoen voor ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën en voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

28-05-2018 | door PW

Nieuwe infrastructuur gezondheidsonderzoek

Voor een betere samenwerking en het combineren van data hebben Nederlandse onderzoeksorganisaties een nieuwe nationale infrastructuur voor gezondheidsonderzoek ontwikkeld: het Health-RI-initiatief.

30-05-2018 | door PW

‘Onvoldoende bewijs voor effect cannabis’

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert zijn leden om medicinale cannabis alleen te overwegen bij patiënten in de palliatieve fase. In alle andere gevallen raadt het NHG af cannabis voor te schrijven. Dat staat in het NHG-Standpunt Cannabis dat vorige week is gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.

05-06-2018 | door PW

Aantal zelfstandige apotheken in formuleverband groeit weer

Per januari van dit jaar zijn in Nederland 1989 openbare apotheken gevestigd. Het aantal BENU-apotheken nam in 2017 verder af. Dit waren de naweeën van de overname van Mediq door Brocacef, waarbij 89 apotheken moesten worden afgestoten. Het aantal apotheken in formuleverband is vorig jaar toegenomen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

08-06-2018 | door SFK

Vast contactmoment over baxter bij ontslag uit het ziekenhuis

Bij alle patiënten met een medicatierol die worden ontslagen uit het Franciscus Gasthuis belt de ‘ontslagapotheker’ van de poliklinische apotheek de openbare apotheek. Steven van Zuilen: “We nemen de medicatiewijzigingen door en bespreken of wij een weekdoos leveren of de apotheek meteen een nieuwe medicatierol start.”

08-06-2018 | door Edwin Bos

Vasten: schema’s aangepast

Service apotheken De Poort en De Grebbe in Bergen op Zoom benaderen tijdens de ramadan actief patiënten met de vraag of ze meedoen aan het vasten en geven hen vervolgens adviezen over hun medicatiegebruik. Indien nodig worden hierin na overleg met de arts wijzigingen aangebracht.

08-06-2018 | door L. de Jonge en M.H.L. Arts

Lagere prijs, toch innovatie

Het verlagen van de prijzen voor dure innovatieve geneesmiddelen kan juist bevorderlijk zijn voor de innovatieprikkels, betogen Marcel Canoy en Jan Tichem. Dit staat in schril contrast met hoe er tot nu toe over hoge medicijnprijzen wordt gediscussieerd.

08-06-2018 | door Marcel Canoy en Jan Tichem

Onvolledig ontslagrecept plaatst apotheker voor lastig dilemma

Doorlopend neemt een apotheker tijdens een werkdag beslissingen, grote en kleine. Iedereen doet dat op z’n eigen manier. Wat zou u doen als een patiënt een ontslagrecept uit het ziekenhuis aanbiedt voor fentanylpleisters 200 µg/uur waarvan enkele bladzijden ontbreken? Hieronder vijf handelingsopties.

08-06-2018 | door Monique ten Brinke-van Hoof en Anno Verwey

Apotheker veroordeeld voor omzeilen preferentiebeleid

Verenigde Apotheken Limburg (VAL) is wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot een boete van € 250.000. Daarnaast heeft de rechtbank de eigenaar van VAL veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Volgens het Openbaar Ministerie, dat inmiddels hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak, heeft VAL met haar handelen € 17,4 miljoen opgestreken.

08-06-2018 | door Niek van Barschot, Simone van Keulen en Catelijne Bach

Miljoenen patiënten helpen

De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam biedt kansen voor apothekers en farmaceutische innovatie in Nederland, zegt Gideon van den Kieboom, apotheker bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

08-06-2018 | door Frans van den Houdt

Aandacht maakt alles mooier, ook het gesprek met de patiënt

Een farmaceutisch consult is niet zo snel goed of fout. Het gaat er om dat je een relatie opbouwt met de patiënt. Tijdens de districtsledenbijeenkomsten komt de ontwikkeling van de richtlijn Consultvoering uitgebreid aan bod. Apothekers krijgen handvatten om het consult in te zetten in de apotheek en in workshopsetting wordt de conceptrichtlijn Consultvoering bijgeschaafd.

08-06-2018 | door Ilse Boekweg

KNMP oneens met besluit kabinet over vitaminen uit basispakket

De KNMP is het oneens met het besluit van het kabinet om het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vitaminen, mineralen en paracetamol te volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal producten per 1 januari 2019 uit het basispakket. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie: “Een kwetsbare groep patiënten wordt hiervan de dupe. Dit is slecht voor de volksgezondheid en qua besparing is het een kwestie van penny wise, pound foolish.”

08-06-2018 | door KNMP

ZN informeert over declareren sinds controles op samenloop Wlz en Zvw

De enige manier om een rekening voor een patiënt in een Wlz-instelling met verblijf en behandeling betaald te krijgen, is door deze in te dienen bij de Wlz-instelling. Welke instelling dat is, deelt de zorgverzekeraar zoveel mogelijk in de retourinformatie bij afgekeurde declaraties. Het hangt van de specifieke situatie af of de Wlz-instelling de declaratie gaat betalen. Dit geeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan op haar website in een geüpdatet document met veelgestelde vragen over de samenloop van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

08-06-2018 | door KNMP

Apothekers betrokken bij MedMij

Apothekers worden betrokken bij de voorbereidingen voor de introductie van MedMij. Patiënten kunnen dankzij dit programma vanaf 2020 via een eigen dashboard beschikken over hun gezondheidsgegevens. Goede samenwerking met en tussen zorgverleners is bepalend voor het succes.

08-06-2018 | door Dennis Mulkens
Back to top