Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW12

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

India

Tweede Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) zag een uitzending van het NOS Journaal waarin bericht werd over betaalbare medicijnen in India en wil nu van minister Hugo de Jonge (VWS) weten wat hij doet om de hoge geneesmiddelprijzen in Nederland omlaag te brengen.

23-03-2018 | door Frans van den Houdt

Lagere zorgkosten door zorgprogramma BENU

Verbetering van het medicijngebruik door apothekers kan de samenleving in potentie ruim € 300 miljoen aan besparingen opleveren. Dat blijkt volgens BENU Apotheek uit ervaringen met het zorgprogramma Medicijnmonitor in 200 apotheken.

12-03-2018 | door Edwin Bos

Dokter Google

Er is veel kritiek op patiënten die de diagnose stellen op Google en alleen nog langskomen voor een second opinion.

23-03-2018 | door Jaap Dik, apotheker

Herexamen 2018 PW12

Welke uitspraak over houdbaarheid is juist?

21-03-2018 | door András Vermes, Apotheek UMC Utrecht

Progesterontest hoort niet thuis bij huisarts

Bij vrouwen met primaire amenorroe – ze zijn ouder dan 16 jaar en een eerste menstruatie heeft nog niet plaatsgevonden – voert de huisarts voortaan geen progesteronbelastingstest meer uit. De waarde van deze diagnostische test in de huisartsenpraktijk is onvoldoende duidelijk, zo stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de onlangs gewijzigde NHG-Standaard Amenorroe.

09-03-2018 | door PW

Tekorten geneesmiddelen opnieuw gestegen

Het aantal geneesmiddelentekorten is in 2017 gestegen tot 732, tegenover 710 in 2016. Sinds 2010 lopen de tekorten steeds verder op. Dat meldt KNMP Farmanco, de website voor geneesmiddelentekorten.

15-03-2018 | door PW

Vergoeding Fampyra stopt

Uit een herbeoordeling van fampridine (Fampyra) concludeert het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat dit middel voor behandeling van multiple sclerose geen plaats verdient in het basispakket.

12-03-2018 | door PW

Veiligheidsmaatregelen radium-223, daclizumab en (fluor)chinolonen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) neemt stappen om het gebruik van radium Ra-223 dichloride en daclizumab te beperken. Er komt een hoorzitting over bijwerkingen van (fluor)chinolonen.

16-03-2018 | door PW

Productie van disulfiram gestaakt

De producent van disulfiram is gestopt, zodat er geen grondstof meer is voor de productie van Refusal en Antabus. Het is onbekend hoe lang het tekort zal duren.

16-03-2018 | door PW

Halvering groei aantal polyfarmaciepatiënten

In wijkapotheken gebruikt 13,5% van de bezoekers vijf of meer geneesmiddelen chronisch. Na een jarenlange sterke toename van dit aandeel polyfarmaciepatiënten, halveerde de groei in de afgelopen twee jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

23-03-2018 | door SFK

'24/7-monitoring innoveert geneesmiddelontwikkeling'

Na 31 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van het Centre for Human Drug Research in Leiden, richt Adam Cohen zich nu op innovaties die geneesmiddelonderzoek veel preciezer en makkelijker maken. “Zo kunnen we sneller zien of nieuwe geneesmiddelen wel werken en of ze beter zijn dan de oude.”

23-03-2018 | door Frans van den Houdt

Herhaal geen ggz-medicatie

Voorschrijven van lithium en clozapine vereist specifieke kennis. Daarom heeft het NHG een standpunt opgesteld waarin het huisartsen afraadt deze psychofarmaca te herhalen. In goed overleg met de psychiater mag een bekwame huisarts het wel, mits de patiënt stabiel is.

23-03-2018 | door Cindy Reinders

Arts in spe weet te weinig van rationeel voorschrijven

Bijna afgestudeerde artsen in Europa hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om rationeel geneesmiddelen voor te schrijven. Dit komt met name door een gebrek aan klinische farmacologie en farmacotherapie-onderwijs tijdens de geneeskundeopleiding, blijkt uit onderzoek van promovendus en arts David Brinkman. “Veranderingen zijn dringend noodzakelijk.”

23-03-2018 | door David Brinkman

Verlost van nachtelijke spierkramp

Mevrouw B is diabetespatiënt en heeft last van nachtelijke spierkrampen. De apotheker denkt aan polyneuropathie en adviseert gabapentine te starten en pramipexol af te bouwen, waarna de kramp verdwijnt.

23-03-2018 | door Henk-Frans Kwint, Harm Geers, Sanne Verdoorn

IC-medicatie veiliger bij lagere kosten

Medicatiereconciliatie op intensivecare-units (ICU’s) vergroot de medicatieveiligheid en is kosteneffectief. Dat blijkt uit een prospectief onderzoek van Bosma et al. onder patiënten die minstens 24 uur verbleven in twee Nederlandse ICU’s en die minstens één geneesmiddel chronisch gebruikten.

23-03-2018 | door Arjan Polderman

Intraveneus paracetamol: 90% minder kosten

In een Amerikaans medisch centrum kon een interprofessioneel initiatief de kosten van intraveneus paracetamol met 90% terugdringen.

21-03-2018 | door PW

Effect nusinersen significant bij spinale musculaire atrofie

Bij kinderen die na de leeftijd van 6 maanden last krijgen van spinale musculaire atrofie, geeft nusinersen een significante motorische verbetering.

22-03-2018 | door PW

'Weekend vrij' bij hiv bespaart lasten

Antiretrovirale therapie in cycli van 5 dagen slikken en 2 dagen niet bespaart kosten.

22-03-2018 | door PW

Details in vroege ontwikkelfase enzymremmers onderschat

Het is belangrijk in een vroeg stadium van de ontwikkeling van geneesmiddelen, zoals enzymremmers, te letten op details als het remmingsmechanisme. Ook al wordt dit als tijdrovend en ingewikkeld gezien, dit is wel degelijk van belang voor de verdere ontwikkeling van deze middelen. Dit betoogt Hannah Wapenaar op basis van haar promotieonderzoek naar remmers van lysine-acetyltransferase 8.

23-03-2018 | door Hannah Wapenaar

De apotheek gezicht geven

Ruim veertig bijeenkomsten voor ouderen met vragen over geneesmiddelen, getiteld ‘Wijs met Medicijnen’, staan nu al ingepland voor 2018.

23-03-2018 | door Annemiek Veelenturf

KNMP vraagt aandacht voor selectieve contractering inzake hulpmiddelen

De KNMP vraagt aandacht voor de selectieve contractering van zorgverzekeraars inzake hulpmiddelen. Dit staat in een brief van de apothekersorganisatie aan de Tweede Kamer. Bij diverse zorgverzekeraars is de apotheek bij voorbaat uitgesloten.

23-03-2018 | door KNMP

Apothekers draaien in 10% gemeenten nog op voor rekening medicijnafval

Apotheken moeten in 38 van de 380 Nederlandse gemeenten nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval van burgers. Dat blijkt uit een derde landelijke inventarisatie van de KNMP, uitgevoerd in maart 2018.

23-03-2018 | door KNMP

'Pakketadvies staat haaks op regeerakkoord'

Het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om middelen als vitamine D en paracetamol (1000 mg) uit het basispakket te verwijderen staat haaks op het regeerakkoord. Dit stelt de KNMP samen met KBO-PCOB en het Reumafonds in een brief aan de VWS-ministers Bruins en De Jonge.

23-03-2018 | door KNMP

Erepenning KNMP voor Peter de Smet

Peter de Smet heeft op 13 maart 2018 de erepenning van de KNMP gekregen. Voorzitter Gerben Klein Nulent onderscheidde hem tijdens het Voorjaarscongres in het Beatrix Theater.

23-03-2018 | door KNMP

'Met biosimilars potentieel € 350 miljoen besparen’

De grootste kans op nocebo-effecten bij negatieve communicatie en een potentiële besparing van € 350 miljoen door biosimilars. Dit komt aan bod tijdens de vijf KNMP-regiobijeenkomsten van 20 februari tot en met 8 maart.

22-03-2018 | door KNMP
Back to top