Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW14

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Wangslijm

Mijn moeder werkte in de jaren vijftig als laborant in het Witte Huis, het consultatiebureau voor tbc in Den Bosch. Zij vertelde graag hoe ze met potjes veelkleurig en soms bloederig sputum in de weer was en ondertussen gewoon een boterhammetje at. En wij kinderen maar kokhalzen.

07-04-2017 | door Frans van den Houdt

Taxanen bij kanker: van infuus naar tablet

De veelgebruikte antikankermiddelen docetaxel en paclitaxel, die nu uitsluitend per infuus worden toegediend, kunnen ook als tablet worden ingenomen. Apotheker Emilia Sawicki promoveerde vorige week aan de Universiteit Utrecht op een nieuwe productiemethode die dit mogelijk maakt.

03-04-2017 | door Cindy Reinders

Lang, langer, langst

We lopen als apothekers nu lang genoeg mee in een wereld waar marktwerking de boventoon voert, om signalen van die marktwerking te herkennen.

07-04-2017 | door Jaap Dik, apotheker

€ 1,5 miljoen voor DNA-diagnostiek bij kanker

Met genetische technieken gaan Nederlandse onderzoekers het voorschrijven van oncolotica beter afstemmen op de individuele patiënt. De projectgroep genaamd TANGO ontvangt hiervoor een subsidie van € 1,5 miljoen vanuit ZonMW, KWF Kankerbestrijding en Zilveren Kruis.

30-03-2017 | door PW

NHG: therapie acne hangt af van de ernst

De behandeling van acne hangt nu af van de ernst. In de deze week gepubliceerde NHG-Standaard Acne stapt het huisartsengenootschap af van het uniforme stappenplan.

06-04-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 14

Welke uitspraak over de leverfunctie is juist?

05-04-2017 | door R.A. Weersink, Stichting Health Base & Rijksuniversiteit Groningen

Kleine huisartspraktijk slechter bereikbaar

Via de telefoon zijn de meeste huisartsen goed bereikbaar, maar op drukke tijden en in kleine praktijken staat de bereikbaarheid wel vaker onder druk. Dat concludeert Nivel in een onderzoek onder honderd huisarstenpraktijken, in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

28-03-2017 | door PW

Drie uitbreidingen indicaties, maart 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over drie uitbreidingen van indicaties.

04-04-2017 | door PW

Zes positieve adviezen, maart 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes nieuwe handelsvergunningen.

30-03-2017 | door PW

Methylaminolevulinaat past in GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert methylaminolevulinaat (Metvix) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

28-03-2017 | door PW

Brexit leidt tot € 100 miljoen minder omzet in apotheken

De koersval van het Britse pond zal via de prijzenwet in 2017 leiden tot een bedrag van € 100 miljoen aan lagere apotheekomzet. Daarmee blijft de prijzenwet het belangrijkste instrument voor de overheid om de geneesmiddelenuitgaven te beperken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

07-04-2017 | door SFK

Trekken, duwen en sleuren voor nóg betere farmazorg

Apothekers zijn bij uitstek degenen om farmacogenetica, het thema van het KNMP-jubileumcongres, optimaal te benutten, vindt KNMP-directeur Léon Tinke. De beroepsgroep slaagt er tenslotte al 175 jaar in zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. “We mogen de boot gewoon niet missen.”

07-04-2017 | door Frans van den Houdt

‘Tijd rijp voor volgende stap: DNA-test in behandelrichtlijn’

Farmacogenetica hoort thuis in de apotheek, vindt ziekenhuisapotheker en hoogleraar Klinische Farmacie Henk-Jan Guchelaar. “Apothekers moeten er alleen nog meer ervaring mee opdoen én er moet een vergoeding voor komen. Dan kan ook de farmacogenetica-werkgroep uitspraken gaan doen wanneer een DNA-test noodzakelijk is.”

07-04-2017 | door Cindy Reinders

KNMP-jubileumcongres

13 april Beatrix Theater Utrecht

07-04-2017 | door PW

IP3-studie: 90% patiënten kandidaat voor geno-advies

Apothekers geloven vrijwel allemaal (99,7%) in farmacogenetica, toont een enquête aan waaraan 667 openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers hebben deelgenomen. Uit een pilot van het IP3-project met tweehonderd gegenotypeerde patiënten, afkomstig van 33 apotheken, blijkt dat farmacogenetica kansen biedt in de openbare apotheek.

07-04-2017 | door Paul Bank en Jesse Swen

Veld nog terughoudend met brede inzet farmacogenetica

Zorgprofessionals zijn het erover eens dat farmacogenetica zinvol kan zijn. Maar het is te vroeg om de testen al op grote schaal te implementeren. Gezondheidswinst valt ook nog op andere terreinen te behalen en er is nog weinig evidence om een uitspraak te kunnen doen over kosteneffectiviteit.

07-04-2017 | door Cindy Reinders

Ook bijwerkingen onderhevig aan genetische polymorfismen

De laatste jaren groeit het besef dat farmacogenetica niet alleen een rol speelt bij de werking van geneesmiddelen, maar ook bij hun bijwerkingen. Voor farmacovigilantiecentra is het belangrijk om farmacogenetische informatie te betrekken bij de beoordeling van een mogelijke relatie tussen geneesmiddel en bijwerking.

07-04-2017 | door Corine Ekhart en Florence van Hunsel

SSRI-metabolisme zwangere

Zwangeren moeten extra oppassen met SSRI’s als het metabolisme vertraagd is.

03-04-2017 | door PW

Rol CYP3A5 bij tacrolimus

Dosering van tacrolimus verdient aanpassing aan CYP3A5-genotype.

04-04-2017 | door PW

Grafiek voor gentamicine

Een grafische methode kan dienen om gentamicinespiegels te monitoren bij eenmaal-daagse dosering.

05-04-2017 | door PW

Zinvol: genotypering bij colorectale kanker

Er is voldoende evidence voor DPYD-genotypering bij patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC) die in aanmerking komen voor fluorouracil. Dit betogen Schirripa et al. [Pharmacogenomics. 2017;18(3):197-200] naar aanleiding van de behandelrichtlijnen van de European Society for Medical Oncology (ESMO) [Ann Oncol. 2016;27(8):1386-1422].

07-04-2017 | door Arjan Polderman

Twijfel zorgverlener grootste struikelblok voor DNA-test

Farmacogenetica biedt veel mogelijkheden, maar roept ook bedenkingen op. De potentie, de interesses van betrokkenen en de bezwaren zijn geïnventariseerd in gesprekken met onder anderen experts, huisartsen, apothekers, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid.

07-04-2017 | door Tahar van der Straaten, Irene Pegiou en Danny Duijsings

Ten strijde tegen autoverkeer

Apotheker Raymond Kolman in Krommenie zet politici aan het denken met zijn onderzoek naar het effect van autoverkeer op de gezondheid van longpatiënten.

07-04-2017 | door Frits Baltesen

Herberekening GVS: stapeling bijbetalingen

Herberekening van limieten van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) leidt tot een stapeling aan bijbetalingen voor kwetsbare patiënten. Bovendien wordt het grootste deel van de besparingen ook zonder aanpassing van het GVS gerealiseerd. Dat blijkt uit het rapport ‘Impact herberekening GVS’ van onderzoeksbureau Roland Berger. Opdrachtgevers KNMP, ASKA en BG Pharma boden het rapport eind maart aan het ministerie van VWS aan.

07-04-2017 | door KNMP

Strandtent

De klok staat op de zomerstand en de strandtenten openen hun deuren. Ik word daar heel vrolijk van. Zo’n verweerd bouwsel. Charmant door het ontbreken van enige vorm van samenhang. Waaraan je het gebrek aan planmatigheid bij de uitbater kunt aflezen. Waarbij de wind en het getij zorgen voor de finishing touch. En het tij zit ons mee.

07-04-2017 | door Léon Tinke

Bewaking carbamazepine-HLA opgenomen in G-Standaard

Gebruikers van carbamazepine met HLA-varianten B*1502, A*3101 en B*1511 hebben een verhoogd risico op het syndroom van Stevens-Johnson (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN). Sinds 1 januari 2017 is de bewaking op carbamazepine opgenomen in de G-Standaard.

07-04-2017 | door KNMP

KNMP-jubileumcampagne ‘sterke botten’ bijna voorbij

De landelijke apothekerscampagne onderstreepte het belang van vitamine D in het geneesmiddelenvergoedingssysteem, met name voor risicogroepen. En van vitamine D als zelfzorg, zoals beschreven in de nieuwe Zelfzorgrichtlijn Vitamine D.

07-04-2017 | door KNMP

Farmaceutische zorg op Week van de Longen

De KNMP verzorgt dit jaar voor het eerst een serie lezingen tijdens de Week van de Longen, die plaatsvinden van 10 tot 13 april in Ermelo. Op woensdag 13 april spreken apothekers en onderzoekers over farmaceutische zorg voor longpatiënten.

07-04-2017 | door KNMP
Back to top