Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 14

PW14 - 05-04-2017 | door R.A. Weersink, Stichting Health Base & Rijksuniversiteit Groningen

Wanneer de leverfunctie is aangetast kan de farmacokinetiek en farmacodynamiek van een geneesmiddel gewijzigd zijn. Wat zijn de belangrijkste laboratoriumparameters voor het bepalen van de leverfunctie?

  1. a. gamma-GT en alkalisch fosfatase
  2. b. ASAT en ALAT
  3. c. albumine, protrombinetijd en bilirubine
  4. d. alle bovengenoemde parameters

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. albumine, protrombinetijd en bilirubine

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen parameters voor leverschade en parameters voor het functioneren van de lever. Door een grote overcapaciteit kan een lever ondanks schade vaak nog goed functioneren. Pas bij herhaaldelijke, chronische schade wordt de leverfunctie aangetast. Klinisch relevante wijzigingen in de farmacokinetiek en farmacodynamiek treden meestal pas op als sprake is van levercirrose.

Albumine wordt, net als de meeste stollingsfactoren, door de lever gesynthetiseerd. Wanneer de leverfunctie afneemt, zal de hoeveelheid albumine verminderen en de protrombinetijd toenemen. Ongeconjugeerd bilirubine wordt in de lever geconjugeerd en in de gal uitgescheiden. Als de leverfunctie is aangetast, kan de hoeveelheid bilirubine toenemen.

De transaminases ASAT en ALAT zijn enzymen die in de bloedbaan lekken als er schade aan de levercellen (hepatocyten) optreedt. Ze zijn hierdoor een marker voor leverschade, maar zeggen meestal weinig over het functioneren van de lever. Ook gamma-GT en alkalisch fosfatase zeggen weinig over het functioneren van de lever maar zijn juist specifieker voor schade aan de galgangen (cholestatische leverschade).

Bron: H.L.A. Janssen, J.P.H. Drent en B. van Hoek. Leverziekten. Houten 2009.

Document acties

Reacties

19-04-2017 16:40
Bart Hendriks zegt:

Volgens mij wordt hier het e.e.a. met elkaar verwisseld. Hypoalbuminemie kan duiden op een aanmaakstoornis. Een verlengd PT kan duiden op verminderde synthese van stollingsfactoren. Een laag albumine leidt echter niet automatisch tot een verlengde stollingstijd, want albumine is geen stollingsfactor.

24-04-2017 09:46
gast zegt:

Beste Bart Hendriks,

Bedankt voor uw reactie die weergeeft dat we de betreffende zin niet helemaal duidelijk geformuleerd hadden. We bedoelden dat albumine én (de meeste) stollingsfactoren door de lever gesynthetiseerd worden. We bedoelden uiteraard niet dat albumine een stollingsfactor is.

Met vriendelijke groet,
Rianne Weersink

Back to top