Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW1/2

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Patiëntzorg

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, een nieuw begin, een frisse nieuwe start, nieuwe goede voornemens; u zult de termen de afgelopen tijd wel veelvuldig hebben horen langskomen. Het begin van een jaar is nu eenmaal een mooie gelegenheid om met iets nieuws te beginnen. Het PW voert vanaf dit nummer daarom een belangrijke verandering door. De KNMP-pagina’s zijn gebundeld in een apart katern, met een eigen redactie en als titel ‘KNMP Nieuws’. Het staat helemaal achterin het blad, dus na de populaire rubriek Apotheker, waarmee het PW tot op heden werd afgesloten. En één keer per maand na het wetenschappelijk katern (NPFO), dat altijd achterin het PW te vinden was.

13-01-2017 | door Frans van den Houdt

Doek valt voor studie farmaceutisch consulent

De hbo-opleiding Farmaceutisch consulent stopt in september 2017 met de instroom van nieuwe studenten. Met gemiddeld dertig aanmeldingen per jaar ontbreekt volgens hogeschool Saxion Next in Deventer de financiële basis voor deze opleiding.

22-12-2016 | door DEB420720

Kwali-tijd

“Vertel eens hoe je dit doet, en waar staat dat dan beschreven?”

13-01-2017 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

NVZA start afdeling voor junioren

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is op 1 januari 2017 gestart met een Juniorafdeling. Hiermee komt na vijftien jaar een einde aan de Vereniging van Apothekers in opleiding tot ZiekenhuisApotheker (VAZA).

03-01-2017 | door DEB420720

NZa: twee jaar langer experimenteren

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen vanaf 1 januari 2017 twee jaar langer experimenteren met zorg die niet past binnen de bestaande zorgprestaties. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

06-01-2017 | door DEB420720

NHG: medicatie bij miskraam nauwelijks risico

Medicamenteuze behandeling van een miskraam kent op de lange termijn minder risico’s dan curettage. Dat staat in de herziene NHG-Standaard Miskraam die vorige week is gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.

13-01-2017 | door PW

Meldpunt geneesmiddelentekorten van start

Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten is gisteren geopend. Farmaceutische bedrijven en handelsvergunningshouders kunnen er terecht om te melden dat ze de handel van een geneesmiddel stopzetten, onderbreken of in kleine hoeveelheden op de markt brengen, waardoor een tekort kan ontstaan.

03-01-2017 | door f.baltesen@pw.nl

Herexamen 2017 PW 1/2

Welke uitspraak over pravastatine is juist?

12-01-2017 | door Anke Lambooij en Marloes Dankers, IVM

Vermijd Ammonaps

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontraadt het gebruik van Ammonaps (natriumfenylbutyraat) als er een alternatief is. Uit inspecties blijkt dat de fabrikant Pharmaceutics International niet volgens de regels werkt.

03-01-2017 | door DEB400060

Vergoeding blijft voor doorgeleverd aripiprazol 1 mg voor kinderen

Doorgeleverde bereidingen van aripiprazol 1 mg voor kinderen tot 12 jaar blijven in aanmerking komen voor vergoeding.

15-12-2016 | door DEB400060

Elbasvir + grazoprevir in basispakket

Het combinatiepreparaat elbasvir + grazoprevir (Zepatier) wordt vanaf 1 januari 2017 vergoed uit het basispakket.

29-12-2016 | door DEB400060

Vergoeding daratumumab en eculizumab

Daratumumab komt in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. Eculizumab blijft vooralsnog in het basispakket.

02-01-2017 | door DEB400060

Prijzen generieke middelen dalen nauwelijks na 1,5 jaar

Vooral vanwege het preferentiebeleid van zorgverzekeraars zijn de prijzen van generieke geneesmiddelen 18 tot 24 maanden na introductie gemiddeld 85% lager dan de prijs van het merkgeneesmiddel. Daarna dalen de prijzen nauwelijks verder. Dit roept de vraag op of nieuwe aanwijzingen in het preferentiebeleid na die periode opwegen tegen de wisselingen en leveringsproblemen waarmee ze gepaard gaan. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

13-01-2017 | door SFK

Gerichte zorg met eigen ‘menukaart’ voor patiënt

De patiëntenmenukaart helpt zowel patiënt als apotheker om heel gericht de juiste zorg te vragen en te verlenen. “Het is belangrijk om jezelf te profileren als zorgverlener en zichtbaar te zijn voor patiënten”, aldus Elaine Wong-Go, apotheker en KNMP-beleidsmedewerker, die het idee ontwikkelde.

13-01-2017 | door Frans van den Houdt

‘Huisarts kan apotheker vaker advies vragen bij voorschrijven’

In hun rol als zorgverlener en dienstverlener moeten openbaar apothekers meer variatie aanbrengen in de zorg die zij patiëntengroepen aanbieden, vindt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland. “In de meeste apotheken is farmaceutische zorg one size fits all; zorg voor meer segmentatie.”

13-01-2017 | door Edwin Bos

‘Er is niks mooiers dan je eigen familie helpen’

De mantelzorger is een belangrijke schakel tussen openbare apotheek en patiënt. Vanwege korte lijntjes kan hij snel informatie inwinnen over medicatiegebruik, terwijl hij thuis waakt over de therapietrouw. Een reportage uit het Rotterdamse Schiebroek.

13-01-2017 | door Frans van den Houdt

Patiënten als belangrijke bron van informatie bijwerkingen

Patiënten kunnen in Nederland sinds 2003 zelf bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Daarmee loopt Lareb voorop in Europa. Het aantal patiëntmeldingen is de afgelopen jaren enorm toegenomen: van 173 in 2003 naar 8100 in 2015. Maar er is nog een wereld te winnen.

13-01-2017 | door Florence van Hunsel, Gerda Weits, Leàn Rolfes

Samen beslissen basis voor informed consent

Bij beslissingen over medische behandelingen moet de ‘redelijke patiënt’ het uitgangspunt zijn bij het informeren over voordelen en risico’s van de voorgenomen therapie en alternatieven. Samen beslissen gaat beter met gecerti-ficeerde hulpmiddelen.

13-01-2017 | door Arjan Polderman

Ticagrelor en clopidogrel gelijk

Bij perifere arteriële ziekte is mono­therapie met ticagrelor (2 dd 90 mg) niet beter dan clopidogrel (1 dd 75 mg) voor het verminderen van cardiovasculaire problemen.

12-01-2017 | door PW

Artemisinines: kans bij diabetes

Proeven in zebravissen, knaagdieren en primaire humane eilandjes van Langerhans wijzen erop dat artemisininederivaten kunnen aanzetten tot (re)generatie van β-pancreascellen uit α-cellen.

11-01-2017 | door PW

Elektronisch formulier succes

De invoering van een elektronisch hulpmiddel voor medicatieoverdracht heeft in Abu Dhabi de overeenstemming tussen geregistreerde en werkelijke medicatie doen toenemen van 40% tot meer dan 85%. Het project omvatte 8576 patiënten bij interne geneeskunde, de grootste afdeling van Sheikh Khalifa Medical City, een topklinisch ziekenhuis met 560 bedden.

11-01-2017 | door PW

Apotheker in ziekenhuis kan veel breder ingezet

Apothekers in ziekenhuizen kunnen op meer plekken hun farmaceutische waarde laten zien. Dat staat in een zorgpaddocument van (ziekenhuis)-apothekersorganisatie NVZA. Het document is besproken met patiënten-organisaties, die positief zijn over de rol van apothekers. “Ze vinden dat ze meer moeten tonen wat ze kunnen.”

13-01-2017 | door Frits Baltesen

‘Patiënt heeft behoefte aan een echt evaluatiegesprek’

Wat willen patiënten weten als ze een geneesmiddel gebruiken en hoe willen ze die informatie krijgen? Het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel heeft afgelopen jaar verschillende focusgroepen met patiënten georganiseerd om deze vragen te beantwoorden. Directeur Annette Heinen vertelt wat de stichting wil bereiken.

13-01-2017 | door Cindy Reinders

Veel patiënten kunnen gebruik statine succesvol herstarten

Spierklachten als bijwerking van statines treedt minder vaak op dan verhalen van patiënten op internet suggereren. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik na literatuuronderzoek en bestempelt de factcheck als: niet waar.

13-01-2017 | door Marinka van Dalfsen-Slingerland en Anke Lambooij

Medicijnen voor proefpersonen

Apotheker Arjen Akkerman werkt bij PRA Health Sciences, dat medicatie test op proefpersonen.

13-01-2017 | door Frits Baltesen

Campagne botkwaliteit en vitamine D

De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader start op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het sterkebottenboekje.

13-01-2017 | door Ilse Oranje

Alexanderpraat

De kop van het nieuwe jaar is eraf. We zijn opnieuw langs ‘af’ gegaan. We zijn in dubbel opzicht verzadigd van het familiebezoek en de brandvrije kerstversierselen liggen weer te verstoffen op zolder. En net als ik verkeert u vast nog in de ijdele veronderstelling dat u uw goede voornemens dit jaar wél gestalte weet te geven.

13-01-2017 | door Léon Tinke

2017 – een bijzonder farmaceutisch jaar

Een nieuwjaars-wensch van de Asch-karmans*. Opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der stad Amsterdam. Voor het jaar 1842. Een cadeautje voor de bevolking van de askarremannen. Dat was al 175 jaar geleden een geste van deze eerzame beroepsgroep voor de gewaardeerde cliëntèle.

13-01-2017 | door Gerben Klein Nulent

Suppletie vitamine D cruciaal voor risicogroepen

Vitamine D is onmisbaar voor gezonde botten. Het wordt aangemaakt onder invloed van zonlicht en zit in voedingsmiddelen. Voor sommige groepen is suppletie noodzakelijk om botbreuken en andere complicaties van een vitamine D-deficiëntie te voorkomen.

13-01-2017 | door Berit Sinterniklaas

Metformine ook bij ernstig verminderde nierfunctie

Metformine hoeft niet te worden onthouden aan patiënten met ernstig verminderde nierfunctie. Dat adviseert de Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van de KNMP. Ze herzag de eerdere contra-indicatie na signalen uit de praktijk.

13-01-2017 | door Brigit Wensveen
Back to top