Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kwali-tijd

PW1/2 - 13-01-2017 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker
“Vertel eens hoe je dit doet, en waar staat dat dan beschreven?”
Kwali-tijd

Dé vraag tijdens de audit die onlangs plaatsvond. Een geschikte vraag om kwaliteit van werkzaamheden te bekijken. De medewerker vertelt immers wat hij doet, en laat direct zien of dat ook volgens de beschreven instructie verloopt. Het feit dat het in de instructie beschreven staat toont aan dat er een eenduidige werkwijze bekend is.

Voor veel zaken is het belangrijk goed en duidelijk op te schrijven hoe bepaalde processen verlopen, hoe verantwoordelijkheden liggen en hoe bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit dient soms tot in detail vastgelegd te worden, zodat er geen verkeerde interpretatie kan zijn en geen fouten kunnen ontstaan. Uitgangspunt is dat medewerkers voor alle taken in alle situaties snel kunnen vinden wat en hoe zij iets moeten doen. Maar: wanneer is het genoeg?

Hoe gedetailleerd moet een instructie zijn om volledig te zijn, althans volgens de ‘norm’? Is het nou werkelijk nodig ergens te noteren dat we óók in het geval van een calamiteit, met een grotere behoefte aan geneesmiddelen, deze zullen bestellen bij onze vaste groothandel? Moeten we nou écht expliciet opschrijven dat de apotheek verantwoordelijk is voor het beleid van de apotheek? Of mogen we soms gewoon uitgaan van ons GBV*?

Kunnen we alsjeblieft een betere balans vinden tussen opschrijven wat echt nodig is en opschrijven voor het opschrijven? Dan hebben we meer tijd om gewoon goede zorg te verlenen. En dan wordt kwali-tijd, weer kwaliteit.

Document acties

gearchiveerd onder: Kwaliteit, Protocollen
Back to top