Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW50

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Alzheimer

Hoe ouder het brein wordt, hoe vaker het hapert en hoe meer neurodegeneratieve aandoeningen zich aandienen. En hoe lucratiever de markt voor de Big Pharma.

16-12-2016 | door Frans van den Houdt

Bijna helft gezakt voor tweede BIG-toets

Van de 46 apothekers die vorige maand hebben meegedaan aan de tweede toets voor de BIG-herregistratie zijn er 28 geslaagd: dat is 61%. Bij de eerste BIG-toets in mei slaagde net de helft van de 39 kandidaten.

12-12-2016 | door Frits Baltesen

Dichterbij de patiënt

Een thema dat mooi past in de decembermaand: ‘de zorgverlener dichtbij de patiënt’.

16-12-2016 | door Jaap Dik, apotheker

Herexamen 2016 PW 50

Welke uitspraak over de expiratietermijn is juist?

14-12-2016 | door Rik Wagenaar, LNA

NHG: voortaan 2 gram amoxicilline als profylaxe

Eenmalig 2 gram amoxicilline is voldoende voor volwassenen die voorafgaand aan een tandheelkundige ingreep antibiotica moeten slikken ter preventie van endocarditis. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (nhg) volgt in haar nieuwe behandelrichtlijn Endocarditisprofylaxe de Europese richtlijn, die de Nederlandse cardiologen hanteren. Daarin is vorig jaar de dosering verlaagd van 3 naar 2 gram.

07-12-2016 | door Cindy Reinders

Cao: akkoord over opleidingskosten apothekers

De zelfstandige werkgevers gaan volledig de opleidingskosten vergoeden voor apothekers. Dat zijn de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) overeengekomen in een principeakkoord voor apothekers in dienstverband. Werknemers ontvangen per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering van 1% en een structurele salarisverhoging van 2%.

06-12-2016 | door PW

ZIN wil grenzen voor eculizumab

Bij atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) kan het weesgeneesmiddel eculizumab (Soliris) worden vergoed, maar daaraan wil het Zorginstituut Nederland (ZIN) strikte voorwaarden verbinden.

08-12-2016 | door PW

Aanpassingen productinformatie, november 2016

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

30-11-2016 | door PW

Opnieuw forse toename van gebruik medicinale cannabis

Openbare apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 80% vaker medicinale cannabis dan in 2015, toen de stijging met 40% ook al stevig was. Dit blijkt uit de tot dusver bij de SFK bekende cijfers over 2016. Een aanzienlijk deel van deze stijging komt doordat medicinale cannabisolie sinds medio 2015 beschikbaar is.

05-12-2016 | door SFK

Stagelopen in de apotheek vereist kwaliteit van opleider

Stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding tot apotheker. UPPER organiseert de apotheekstages voor studenten farmacie in Utrecht en hanteert daarbij een kwaliteitsbeleid voor de opleidingsapotheken. Om een beter beeld de krijgen van de stand van zaken voor wat betreft stages, zette UPPER feiten, meningen en wensen op een rijtje.

16-12-2016 | door Lyda Blom, Nina Winters, Aukje Mantel-Teeuwisse en Marcel Bouvy

Individuele baten-risicobalans zinvol voor preventie beroerte

Observationele gegevens kunnen inzicht geven in de individuele balans van baten en risico’s van een behandeling met orale anticoagulantia bij patiënten met atriumfibrilleren, blijkt uit promotieonderzoek van Rianne van den Ham. Een positieve baten–risicobalans voor de ene patiënt geldt namelijk niet automatisch ook voor een andere.

16-12-2016 | door Rianne van den Ham

ROC's leveren volwaardige apothekersassistenten af

Het beroep van apothekersassistent verandert en de opleiding verandert mee. Sinds augustus maken de 27 ROC’s die een assistentenopleiding aanbieden gebruik van het nieuwe kwalificatiedossier. Meer aandacht voor farmaceutische patiëntenzorg en minder voor bereidingen. Onduidelijkheid in het veld werpt echter een schaduw over de studie.

16-12-2016 | door Frans van den Houdt

Concrete oplossingen voor vragen uit de praktijk

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw schrijft in december twee nieuwe subsidierondes uit. De subsidies zijn bedoeld voor onderzoek dat het gebruik van bestaande geneesmiddelen veiliger, effectiever en doelmatiger maakt. Indienen kan tot 21 februari 2017.

16-12-2016 | door KNMP

Maatregel tuchtrechter voor ontbrekende klachtenregeling

Wie niet is aangesloten bij een klachtencommissie, riskeert een tuchtrechtelijke maatregel, zo blijkt uit een zaak in Zwolle. KNMP-leden met Zakelijke Contributie zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling.

16-12-2016 | door KNMP

Nederlands farmaceutisch onderwijs wereldwijd voorop

Het Nederlands farmaceutisch onderwijs aan de universiteit en in de specialisaties loopt op veel punten voorop, maar er is nog veel te leren van andere landen. Dat blijkt tijdens de eerste Internationale Onderwijsconferentie voor Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen in Nanjing, China.

16-12-2016 | door KNMP

Aantal intervisiegroepen in 2016 fors gestegen

Het aantal intervisiegroepen in de openbare farmacie is in 2016 gestegen van twee naar vijftien. Apothekers krijgen de mogelijkheid tot reflectie, een van de aspecten die door StiPCO wordt aangemoedigd. Apotheker Elly Zon: “De bijeenkomsten geven je positieve energie.”

16-12-2016 | door Leanne Zuur

Beschouw elkaar als maatjes

Apotheker Marjo Toemen spant zich in de regio Zuidoost-Noord-Brabant in voor een betere samenwerking tussen huisartsen en apothekers.

16-12-2016 | door Cindy Reinders
Back to top