Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opnieuw forse toename van gebruik medicinale cannabis

Nieuwe olievarianten dragen bij aan toename gebruik

PW50 - 05-12-2016 | door SFK
Openbare apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 80% vaker medicinale cannabis dan in 2015, toen de stijging met 40% ook al stevig was. Dit blijkt uit de tot dusver bij de SFK bekende cijfers over 2016. Een aanzienlijk deel van deze stijging komt doordat medicinale cannabisolie sinds medio 2015 beschikbaar is.

De productie van medicinale cannabis vindt in Nederland plaats onder verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), dat een zelfstandig onderdeel is van het ministerie van VWS. Medicinale cannabis, met dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD) is werkzame stoffen, kent een breed scala aan toepassingen. Hierbij staan (zenuw) pijnen en misselijkheid ten gevolge van kanker of de behandeling daarvan op de voorgrond. Medicinale cannabis wordt geteeld in vijf variëteiten die onder meer verschillen in zowel concentraties van de werkzame stoffen THC en CBD als de onderlinge verhouding daarvan. De teler zorgt voor constante samenstelling van de verschillende variëteiten, die daardoor niet varieert per oogst.

Welke variëteit voor iemand het meest geschikt is, hangt af van de aandoening. Ook blijkt de uitwerking van persoon tot persoon te verschillen. Medicinale cannabis valt onder de Opiumwet en is daardoor receptplichtig. Het wordt niet vergoed uit de basisverzekering, maar sommige verzekeraars bieden vergoeding aan uit aanvullende pakketten.

Tot medio 2015 waren alleen de gedroogde bloemtoppen van cannabis als geneesmiddel beschikbaar, in vijf variëteiten: twee in onbewerkte vorm, vooral geschikt om thee van te trekken (Bedrocan en Bedrobinol) en drie andere (Bedica, Bediol en Bedrolite) als granulaat, vooral bedoeld om ze met behulp van een vernevelaar te inhaleren. Bij beide methoden wordt de medicinale cannabis voor gebruik verwarmd. Dat is noodzakelijk voor een goede werking, omdat bij dat proces pas de werkzame stoffen ontstaan. Roken van medicinale cannabis wordt niet geadviseerd. Sinds medio 2015 is ook medicinale cannabisolie van verschillende variëteiten beschikbaar. In eerste instantie waren dat de oliën gemaakt uit de variëteiten Bedica, Bediol en Bedrolite, sinds dit voorjaar is er ook de variëteit Bedrocan. De oliën zijn bedoeld voor sublinguale toediening en hebben altijd een gegarandeerde sterkte. Omdat iedere druppel altijd dezelfde samenstelling heeft, bieden de oliën de mogelijkheid nauwkeurig te doseren.

80% stijging

Het gebruik van medicinale cannabis via openbare apotheken zal in 2016 weer groeien. Een groot deel van die toename komt op naam van cannabisolie. Dat blijken niet alleen nieuwe gebruikers te zijn, maar ook mensen die liever medicinale cannabisolie van betrouwbare apotheken betrekken dan niet-medicinale varianten via internet. Het aantal verstrekkingen zal dit jaar op ongeveer 45.000 uitkomen, bijna 80% meer dan de 25.000 verstrekkingen in 2015. Tussen de variëteiten in gedroogde vorm en in olievormen is een verschil in ‘populariteit’. Droog wordt Bedrocan het meest verstrekt (66%) en bij de oliën is dat met 61% Bediol.

Document acties

gearchiveerd onder: Cannabis, Olie, Geneesmiddelengebruik
Back to top