Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 50

PW50 - 14-12-2016 | door Rik Wagenaar, LNA

Een patiënt krijgt op 8 december 2016 voor een maand atenolol 25 mg tabletten mee. Op de verpakking staat te lezen: EXP 01/2017. Geeft u deze tabletten mee?

  1. a. Ja, de tabletten worden ter hand gesteld binnen de vermelde expiratie-termijn.
  2. b. Ja, de tabletten vervallen op 1 februari, dat is ruim voldoende voor een maand gebruik.
  3. c. Nee, de tabletten vervallen op 1 januari, dat is onvoldoende voor een maand gebruik.
  4. d. Nee, ik vertrouw de kwaliteit van de tabletten niet meer zo kort voor de expiratiedatum.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Ja, de tabletten vervallen op 1 februari, dat is ruim voldoende voor een maand gebruik.

De datum van terhandstelling (antwoord a) is niet ter zake; het gaat immers om de periode waarin de patiënt het geneesmiddel moet kunnen gebruiken. Ook antwoord c is onjuist. Conform de regels van het European Medicines Agency (EMA) moet de expiratiedatum zo worden geïnterpreteerd, dat de houdbaarheid is gegarandeerd tot en met de laatste dag van de aangegeven maand. De fabrikant heeft door middel van stabiliteitsonderzoek aangetoond dat de tabletten binnen de expiratietermijn voldoen aan alle specificaties. Voor slechte kwaliteit (antwoord d) hoeft dus niet te worden gevreesd.

Document acties

gearchiveerd onder: Stabiliteit
Back to top