Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 16

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Cumulatieve transparantie

Wat is belangrijker: openheid over prijsafspraken of lagere prijzen voor peperdure kankermedicijnen? Een duivels dilemma, dat het Kamerdebat met vws-minister Schippers over haar geneesmiddelennota onlangs bepaalde.

22-04-2016 | door Frans van den Houdt

Voorschrijven

Collega Ron Bartels, de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Jonge Apothekers, zei het al: apothekers zouden moeten kunnen voorschrijven.

22-04-2016 | door Jaap Dik

Voor de zomer plan voor aanpak medicijntekorten

Voor de zomer komt een werkgroep met plannen om de medicijntekorten terug te dringen. "Het wordt tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid vanmiddag gezegd in een debat met de Tweede Kamer over haar recente nota over geneesmiddelenbeleid: "We gaan een strak plan maken."

13-04-2016 | door Frits Baltesen

Herexamen 2016 PW 16

Welk geneesmiddel mag zonder Schengenverklaring mee naar het buitenland?

21-04-2016 | door Arjan Polderman

ADHD-patiënten moeten bijbetalen voor Amfexa

Ongeveer 30.000 patiënten met ADHD moeten vanaf 1 mei tientallen euro’s per maand bijbetalen voor het geneesmiddel Amfexa 5 mg. Nu is dexamfetamine 5 mg een apotheekbereiding, maar vorige maand is het drie keer zo dure Amfexa op de markt gekomen, waardoor de apotheekbereiding dexamfetamine 5 mg binnenkort niet meer mag worden doorgeleverd.

14-04-2016 | door PW

Meppel weert diclofenac voor schoner water

Om rivieren, kanalen en sloten te beschermen tegen schadelijke medicijnresten, krijgen patiënten in Meppel geen diclofenac meer voorgeschreven. Dat hebben huisartsen, apothekers en het Waterschap Drents Overijsselse Delta besloten.

14-04-2016 | door PW

Nieuwe referentie voor radium Ra 223

Voor radium Ra 223 dichloride (Xofigo) is een nieuw referentiemateriaal in gebruik genomen (NIST 2015). Leveringen vanaf april maken gebruik van de nieuwe referentie.

01-04-2016 | door PW

Vijf positieve adviezen, maart 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vijf handelsvergunningen.

11-04-2016 | door PW

Onderzoek stapeling gadolinium in hersenen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) gaat gadolinium-contrastmiddelen herbeoordelen wat betreft stapeling in hersenweefsel.

25-03-2016 | door PW

Geen groei in gebruik nieuwe diabetesmiddelen

Na enkele jaren van groei is het gebruik van de nieuwe generatie diabetesmiddelen ook in 2015 ongeveer gelijk aan dat in 2013 en 2014. Het gebruikersaandeel van deze middelen binnen de orale antidiabetica bedraagt in die jaren zo’n 9%, het aandeel in de kosten ongeveer 67%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

22-04-2016 | door SFK

Werk apotheker overal zichtbaar: in de wachtkamer en op straat

Apothekers moeten patiënten meer laten zien wat ze allemaal doen met recepten. Apotheek Poldervaart, een 24-uurs poliklinische apotheek in Schiedam, presenteert alle interventies op een beeldscherm in de wachtruimte, op billboards in de regio en op een jaarkalender voor patiënten.

22-04-2016 | door Blessing Odigie en Mitad Saraç

Interactie morfine en ticagrelor

Morfine vermindert het effect van ticagrelor. In een studie kregen zeventig patiënten met een hartinfarct intraveneus 5 mg morfine of placebo, gevolgd door een orale oplaaddosis 180 mg ticagrelor [Eur Heart J. 2016;37(3):245-252]. Vervolgens werden de farmacokinetiek van ticagrelor en de plaatjesfunctie bepaald.

22-04-2016 | door PW

Borstkanker: combinatie hoopvol

Preoperatieve behandeling van vroege HER2-positieve borstkanker met een combinatie van trastuzumab en lapatinib laat al na elf dagen bij een kwart van de patiënten de tumoren krimpen of volledig verdwijnen.

21-04-2016 | door PW

Hulpstof maakt MRSA gevoelig

Onderzoekers van MSD zijn erin geslaagd een nieuw adjuvans te ontwikkelen dat MRSA weer gevoelig maakt voor betalactam-antibiotica.

21-04-2016 | door PW

Paracetamol niet effectief bij artrose

Diclofenac in een dosering van 150 mg per dag is het meest effectief bij pijn door heup- en knie-artrose. Paracetamol is in geen enkele dosering effectief. Dat blijkt uit een netwerk-meta-analyse.

22-04-2016 | door Loes Ariaans

Allergie bekend, toch anafylactische shock

Een patiënt krijgt op de operatiekamer cefazoline toegediend. Hierdoor belandt hij in een anafylactische shock, maar hij wordt succesvol gereanimeerd. Achteraf blijkt dat de patiënt tijdens een eerdere operatie ook allergisch heeft gereageerd na toediening van antibiotica. Maatregelen zijn nodig om dit soort situaties te voorkomen.

22-04-2016 | door A. van de Plas en D.A. Opstelten

PRE score verbetert inschatting langetermijneffecten medicijnen

Bij sommige geneesmiddelen is niet duidelijk wat de gezondheidseffecten zijn op de lange termijn. Soms blijken behandelingen achteraf niet effectief en zelfs schadelijk voor de patiënt. Promovendus Bauke Schievink zocht daarom naar een manier om met biomarkers medicijneffecten beter te voorspellen. De PRE score blijkt een geschikt hulpmiddel.

22-04-2016 | door Bauke Schievink

Huisarts steeds trouwer aan richtlijnen bij voorschrijven

Huisartsen zijn de afgelopen tien jaar vaker volgens de richtlijnen gaan voorschrijven, blijkt uit de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Per regio kan het voorschrijfgedrag nog wel sterk verschillen, zoals bij de protonpompremmers.

22-04-2016 | door Anke Lambooij en Rob Essink

‘Zingen in het koortje kan een groot levensdoel zijn’

Nadat de ruim tweehonderd deelnemers aan het symposium van Service Apotheken ’s ochtends zijn bijgepraat over het uitvoeren van medicatie­beoordelingen, gaan de deelnemers ’s middags in groepjes uiteen voor een praktijkcasus. In veertien zaaltjes bespreken de openbaar apothekers onder begeleiding van een farmacotherapie-expert uitvoerig een casus. Ze leren veel, vooral ook van elkaar.

22-04-2016 | door Dennis Mulkens

Eigen werkplek op kinder-IC

Marieke Tio concludeert tijdens haar opleiding tot ziekenhuisapotheker dat actieve participatie van een apotheker op de kinder-IC bijdraagt aan een reductie van het aantal medicatiefouten.

22-04-2016 | door Cindy Reinders
Back to top