Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 16

PW 16 - 21-04-2016 | door Arjan Polderman

Patiënten die naar een land binnen de Schengenzone willen reizen met geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, moeten een zogenaamde Schengenverklaring bij zich hebben. Dit geldt voor drie van de hieronder genoemde middelen. Welk geneesmiddel mag zonder Schengenverklaring mee naar het buitenland?

  1. a. tramadol
  2. b. oxazepam
  3. c. methylfenidaat
  4. d. fenobarbital

Toelichting

Het juiste antwoord is: a. tramadol

Een Schengenverklaring is nodig voor middelen die voorkomen op lijst I en lijst ii van de Opiumwet. Methylfenidaat staat op lijst I (harddrugs), fenobarbital en oxazepam staan op lijst ii (softdrugs). Het opioïde tramadol komt op geen van beide lijsten voor.

In een Schengenverklaring staat dat de patiënt de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. De voorschrijvende arts moet die verklaring ondertekenen en de publieke dienstverleningsorganisatie cak moet hem waarmerken.

Reizigers naar een land buiten de Schengenzone (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Andorra, Monaco en San Marino) hebben toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van dat land. Voor die aanvraag is een verklaring nodig van de voorschrijvende arts.

De website van het cak geeft per land de te volgen procedure. De Schengenverklaring is daar te downloaden. De verwerking ervan kost ongeveer een maand.

Bronnen

  • Opiumwet. In: knmp.nl [internet]. Den Haag: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. https://www.knmp.nl/praktijkvoering/regelgeving/opiumwet.
  • Medicijnen mee op reis [internet]. Den Haag: cak. https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis.html.
  • Opiumwet. In: overheid.nl [internet]. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2016-01-01.

Document acties

gearchiveerd onder: Opioïden, Opiumwet, Reizen
Back to top