Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 15

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Meldprijs

We hebben oplettende zorgverleners nodig die ons op het spoor zetten om nieuwe en nog onbekende bijwerkingen in het vizier te krijgen, zegt een medewerker van Lareb in een video die speciaal is gemaakt in het kader van de Lareb meldprijs, die op het jubileumsymposium op 19 mei in Utrecht wordt uitgereikt.

15-04-2016 | door Frans van den Houdt

Model voorspelt effect voor individuele patiënt

Om te kunnen voorspellen of een medische behandeling werkt voor een individuele patiënt heeft het UMC Utrecht een rekenmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen de extra levensjaren zonder ziekte worden berekend, om zo te beslissen om wel of niet te behandelen.

11-04-2016 | door Edwin Bos

Tevreden patiënten

Doen we het echt zo goed als we denken?

15-04-2016 | door Esther Kuipers

Nieuw peptide doodt zelfs resistente bacteriën

In de strijd tegen antibioticaresistentie is onderzoeker Peter ’t Hart erin geslaagd een nieuw antibioticum te ontwikkelen dat de celwand van bacteriën afbreekt. Het middel bleek zelfs effectief bij resistente bacteriën. ’t Hart promoveerde op 4 april aan de Universiteit Utrecht.

14-04-2016 | door PW

Slechts 12% verpleegkundigen meldt bijwerking

75% van de verpleegkundigen krijgt ten minste een paar keer per maand te maken met bijwerkingen, 25% zelfs dagelijks. Verpleegkundigen melden echter zelden een bijwerking, maar zijn daartoe wel bereid. Dat blijkt uit een enquête onder 442 verpleegkundigen van Bijwerkingencentrum Lareb.

04-04-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 15

Welke uitspraak over chlooramfenicol is juist?

14-04-2016 | door T.H. Geersing

Oordeel over mercaptamine blijft negatief

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) handhaaft haar negatieve oordeel over mercaptamine (Dropcys).

06-04-2016 | door PW

Opleving hepatitis B bij tyrosinekinaseremmers

Patiënten die hepatitis B hebben gehad, kunnen daarvan opnieuw last krijgen als ze de tyrosinekinaseremmers (TKI’s) bosutinib, dasatinib, imatinib, nilotinib of ponatinib gebruiken.

05-04-2016 | door PW

Herbeoordeling idelalisib vanwege bijwerkingen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) begint een herbeoordeling van idelalisib (Zydelig).

23-03-2016 | door PW

Benepali alleen voor volwassenen

Benepali, een biosimilar van etanercept (Enbrel), is niet geschikt voor kinderen.

29-03-2016 | door PW

Vanaf april weer lagere geneesmiddelprijzen

De Wet Geneesmiddelenprijzen is al twintig jaar het belangrijkste prijsbeheersingsinstrument van de overheid. Nieuwe wettelijke maximumprijzen leiden in april tot een daling van het prijspeil van receptgeneesmiddelen met 0,7%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

15-04-2016 | door SFK

CBG ruimt plaats in voor wensen van patiënten

Om het contact met patiënten te versterken, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vorig jaar Annemiek van Rensen aangesteld. Zij gaat op zoek naar wat patiënten belangrijk vinden. Hoe het CBG ‘zachte waarden’ meeweegt bijvoorbeeld. “Maar de beschikbaarheid van geneesmiddelen staat met stip op nummer één.”

15-04-2016 | door Frits Baltesen

Substitutie lamotrigine mogelijk

Een switch naar twee verschillende generieke lamotrigineproducten gaf geen verschillen in aanvalsfrequentie bij epilepsiepatiënten [Lancet Neurol. online publicatie 11 feb 2016].

13-04-2016 | door PW

Geen ritmestoornis bij chinolon

Gebruik van fluorchinolonen is niet geassocieerd met het optreden van ernstige aritmieën.

12-04-2016 | door PW

Misselijkheid: volg protocol

Artsen kunnen anti-emetica bij chemotherapie beter voorschrijven op basis van een risicomodel dan naar eigen inzicht.

13-04-2016 | door PW

Vergelijking verbetert voorschrijfgedrag

Een vergelijking maken tussen beroepsbeoefenaars (peer comparison) en verantwoording afleggen over voorschrijven zijn effectieve strategieën om het voorschrijfgedrag van antibiotica door huisartsen te beïnvloeden. Dat blijkt uit twee recente studies.

15-04-2016 | door Loes Ariaans

Vrijheid van meningsuiting leidend voor tuchtcollege

Dick Bijl, arts en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu), heeft zich in een artikel en in het tv-programma Brandpunt kritisch uitgelaten over ADHD-behandeling bij volwassenen. Een psychiater diende hierover een klacht in bij het tuchtcollege, maar krijgt nul op het rekest.

15-04-2016 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Medicatiebewaking op nierfunctie stap dichterbij

Openbaar apothekers in de regio Dordrecht hebben via een web-interface toegang tot zeven labwaarden die zijn aangevraagd door huisartsen én specialisten. Om geautomatiseerd te kunnen bewaken op nierfunctie wachten de apothekers op aanpassingen van de apotheekinformatiesystemen, vertelt projectleider Bastien Beetstra.

15-04-2016 | door Edwin Bos

Niets is vanzelfsprekend voor de laaggeletterde

Er komt een man bij de apotheker. Hij laat de instructies bij de balie over zich heen komen als hij zijn geneesmiddelen in ontvangst neemt. Op de vraag of hij alles heeft begrepen, knikt hij instemmend. En hij zegt ‘nee’ als er wordt geïnformeerd of hij nog wat wil weten. De man kiest voor de sociaal wenselijke antwoorden. De apotheker vraagt niet door, wil niet betuttelen. De man gaat huiswaarts met een tasje vol medicijnen.

15-04-2016 | door Dennis Mulkens

Parenteralia VTGM: nieuwe indeling op werkzame stof

In het vernieuwde Parenteralia VTGM, de databank van parenterale geneesmiddelen op de KNMP Kennisbank, wordt de geneesmiddel-informatie in mei ingedeeld op werkzame stof. Het wordt daardoor eenvoudiger informatie te vinden. Toelichtingen zijn via uitklapschermen te benaderen.

15-04-2016 | door Susanne Tesink

Masterclass verhoogt teamniveau

Door mee te doen aan een Masterclass Diabetes verbetert Mira Assal niet alleen haar eigen kennis over de ziekte, maar ook die van het hele apotheekteam. “We moeten onze professionaliteit uitbuiten.”

15-04-2016 | door Frans van den Houdt
Back to top