Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 15

PW 15 - 14-04-2016 | door T.H. Geersing

Een vrouw van 28 jaar krijgt chlooramfenicol oogdruppels voorgeschreven voor een ooginfectie. Ze is onlangs bevallen van een zoon en ze wil hem graag borstvoeding geven. In een bijsluiter op internet leest ze dat chlooramfenicol in de moedermelk wordt uitgescheiden, maar dat het risico bij een dosis van 5 mg per dag niet zo groot is. Wat raadt u haar aan betreffende het gebruik van chlooramfenicol tijdens de lactatie?

  1. a. U stelt de vrouw gerust en geeft aan dat het risico op schadelijke effecten bij haar zoon verwaarloosbaar klein is.
  2. b. U stelt de vrouw gerust en geeft aan dat het risico voor haar zoon niet opweegt tegen de voordelen van de behandeling van de ooginfectie.
  3. c. U vervangt in overleg met de voorschrijver tijdelijk de chlooramfenicol oogdruppels door een alternatief.
  4. d. U adviseert de borstvoeding tijdens de behandeling met chlooramfenicol oogdruppels te stoppen.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. U vervangt in overleg met de voorschrijver tijdelijk de chlooramfenicol oogdruppels door een alternatief.

Chlooramfenicol gaat over in de moedermelk. Bij systemisch gebruik van chlooramfenicol in de kindergeneeskunde zijn beenmergdepressie en het grey baby-syndroom beschreven. Bij systemisch gebruik door de moeder aan het einde van de zwangerschap zijn meerdere nadelige effecten voor zuigelingen gemeld, zoals braken en gasvorming in de darmen.

Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten optreden na blootstelling via de moedermelk na lokaal gebruik. Desondanks moet chlooramfenicol vanwege het mogelijk toxische effect niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Antwoord d is ook een veilige oplossing in deze casus, maar aangezien de vrouw graag borstvoeding wil geven is antwoord c een betere oplossing.

Bron: CI Lactatie (borstvoeding). Commentaren Medicatiebewaking 2015/2016, Stichting Health Base, 30e jaargang, mei 2015.

Document acties

gearchiveerd onder: Chlooramfenicol, Lactatie
Back to top