Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 13

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Stille krachten

“Een bezoek aan de apotheek staat voor veel mensen gelijk aan wachten. Wie een recept inlevert ziet immers de apotheker of assistent verdwijnen en mag daarna ‘even plaatsnemen’. Om even later een doosje, potje of tube met gebruiksinstructie in handen te krijgen. Wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd, is voor velen een raadsel.”

01-04-2016 | door Frans van den Houdt

Veilig gesprek

“Als patiënt merk ik dat ik een soort vertrouwensband opbouw met die apotheker en dat leidt tot een heel veilig gesprek …”

01-04-2016 | door Wilma Göttgens

NZa: meer aandacht dure medicatie in contracten

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben in hun contracten voor dit jaar meer en betere afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

29-03-2016 | door Edwin Bos

Herexamen 2016 PW 13

Welke uitspraak over tranylcypromine is juist?

30-03-2016 | door M.J.A. Zeemeijer

Depressierichtlijn voor jeugd vaak genegeerd

Slechts 20% van de jongeren die met een antidepressivum start, krijgt het eerstekeuzemiddel fluoxetine voorgeschreven. De meesten starten met citalopram, dat tweede keus is volgens de depressierichtlijn voor jongeren uit 2009. Ook beginnen vooral tieners vaak met een te hoge startdosering.

30-03-2016 | door PW

Leiden hoog in wereldranglijst universiteiten

Het Leiden Academic Centre for Drug Research staat op de 21ste positie van de QS World University Rankings top-50. Voor Nederland staat het Leidse instituut daarmee op de hoogste positie voor het vakgebied farmacie.

23-03-2016 | door DEB420720

Bereidingsapotheken ASz en Amphia gefuseerd

De bereidingsapotheken van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Amphia Ziekenhuis in Breda gaan samen verder onder de naam A+ Apotheek.

23-03-2016 | door DEB420720

10.000 patiënten op online dossier Mijn Erasmus MC

Meer dan 10.000 patiënten hebben online de weg gevonden naar Mijn Erasmus MC, om daar hun persoonlijke medisch dossier in te zien, meldt het Erasmus MC.

24-03-2016 | door DEB420720

Herbeoordeling van hepatitis C-middelen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) is een herbeoordeling gestart van Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi en Viekirax.

23-03-2016 | door DEB400060

Osteonecrose bij aflibercept

Bij gebruik van aflibercept (Zaltrap) kan zich osteonecrose in de kaak voordoen. De kans is het grootst als aflibercept en intraveneuze bisfosfonaten tegelijk of na elkaar worden toegediend. Bij bisfosfonaten is het risico op osteonecrose in de kaak al bekend.

21-03-2016 | door DEB400060

Prevenar 13 niet in basispakket

Het Zorginstituut Nederland adviseert tegen opname van het pneumokokkenvaccin Prevenar 13 in het basispakket.

08-03-2016 | door DEB400060

CBG buigt zich over bijwerkingen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verricht nader onderzoek naar twee signalen van het Bijwerkingencentrum Lareb.

22-03-2016 | door DEB400060

Werkzaamheid ICS overtreft risico pneumonie

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) vindt dat de werkzaamheid van inhalatiecorticosteroïden opweegt tegen de risico’s.

24-03-2016 | door DEB400060

Medicijngebruikers wisselen minder van zorgverzekeraar

Rond de jaarwisseling wisselde 4,3% van de medicijngebruikers van zorgverzekeraar. Nederlanders die geen geneesmiddelen gebruiken, stappen aanzienlijk vaker over. Toch hebben de voormalige ziekenfondsen tien jaar na invoering van het huidige verzekeringsstelsel in de meeste regio’s nog steeds een dominante marktpositie. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

01-04-2016 | door SFK

‘Toegevoegde waarde apotheker moeten we vol vuur uitdragen’

Voorschrijfbevoegdheid voor apothekers, onderscheid maken tussen type patiënt en betere koppeling van informatiesystemen van apotheek en huisarts zijn enkele punten uit de toekomstvisie van de Vereniging van Jonge Apothekers. “Wij moeten de komende dertig, veertig jaar het vak inhoud geven en laten graag zien hoe de farmaceutische zorg beter kan”, zegt de nieuwe voorzitter, Ron Bartels.

01-04-2016 | door Frans van den Houdt

Liraglutide optie leververvetting

GLP-1-analoga zijn mogelijk een nieuwe behandeloptie voor niet-alcoholische leververvetting.

01-04-2016 | door PW

Sms’je verdubbelt de therapietrouw

Het versturen van sms-berichten om patiënten te herinneren aan het innemen van hun medicatie kan de therapietrouw verdubbelen. Dat blijkt uit een meta-analyse van zestien gerandomiseerde klinische studies.

01-04-2016 | door Loes Ariaans

Minder migraine met anti-CGRP

Monoklonale antilichamen tegen het calcitonine-gen-gerelateerde neuropeptide (CGRP) zijn mogelijk effectief als profylactische behandeling voor migraine.

01-04-2016 | door PW

Chemotherapie: niet palliatief

Chemotherapie in de palliatieve setting verbetert de kwaliteit van leven niet.

01-04-2016 | door PW

‘Stigma is voor hiv-patiënt het grootste probleem’

De tranen stonden Fred Verdult in de ogen toen hij, zonder enige begeleiding, de doosjes met hiv-medicijnen kreeg toegeschoven in de apotheek. Dit kan anders, vond hij, wat leidde tot de komst van zeventien in hiv gespecialiseerde apotheken. “Ze hebben alle gangbare hiv-medicijnen op voorraad en gaan zorgvuldig om met privacy.”

01-04-2016 | door Fred Verdult

Patiënt neemt geneesmiddelen mee naar het ziekenhuis

Geneesmiddelen van thuis vervangen door ziekenhuismedicatie geeft onrust voor de patiënt en kan een bron zijn van fouten. In Medisch Spectrum Twente in Enschede gaan patiënten zelf hun thuismedicatie beheren in een medicijnbox. “Uit ons onderzoek blijkt dat patiënten het prettig vinden als ze hun vertrouwde medicatie mogen blijven gebruiken.”

01-04-2016 | door Edwin Bos

Ziekenhuispatiënt blij met informatiekaart eerste uitgifte

De ziekenhuisapotheek van het IJsselland Ziekenhuis verstrekt eerste-uitgifte-informatie over 21 veel voorgeschreven geneesmiddelen bij patiënten aan het bed. Dit gebeurt via een geneesmiddelinformatiekaart en een mondelinge toelichting. Patiënten zijn enthousiast, blijkt uit interviews.

01-04-2016 | door Jette van Lint, Anja Breedijk, Peter van der Zee en Monica de Boer

Kwartaal in beeld

Wat waren de wapenfeiten van de KNMP in het voorbije kwartaal? Mooi nieuws over de erkenning van het specialisme ‘openbaar apotheker’. Een subsidie van 2,9 miljoen voor StiPCO. En veel aandacht van de media voor het Thyrax-dossier en de geneesmiddelentekorten.

01-04-2016 | door KNMP

KNMP helpt apotheker om team op de hoogte te houden

Apotheekmedewerkers hebben nu een eigen website en online magazine, beide Het Apotheekteam geheten. Hiermee wil de KNMP apothekers ondersteunen bij het overdragen van nieuwe ontwikkelingen aan hun medewerkers.

01-04-2016 | door Bianca van der Spek

Elk SSRI-voorschrift voor jeugdigen kritisch beoordelen

Fluoxetine is de enige SSRI die geregistreerd is voor depressie bij kinderen. Fabrikanten ontraden het gebruik van paroxetine en venlafaxine bij de jeugd. Maar welke onderbouwing is er eigenlijk voor gebruik van SSRI’s bij jongeren?

01-04-2016 | door Mandy van Rhenen

Medische noodzaak bijna op nul

Samen met drie andere apothekers heeft Andrea Borst-Nooij in Luttenberg en Raalte het onnodig gebruik van dure geneesmiddelen drastisch kunnen terugdringen.

01-04-2016 | door Edwin Bos
Back to top