Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 13

PW 13 - 30-03-2016 | door M.J.A. Zeemeijer

Een 40-jarige vrouw met een lastig behandelbare depressie wordt sinds een jaar behandeld met tranylcypromine tweemaal daags 50 mg. Vanwege aanhoudende slapeloosheid komt zij voor het eerst met een voorschrift voor eenmaal daags 150 mg trazodon voor het slapen. Wat doet u?

  1. a. U levert de combinatie af zonder verder advies. Immers, alleen bij hoge doseringen trazodon is er risico op serotonerge toxiciteit.
  2. b. U levert de combinatie af en adviseert om direct te stoppen met trazodon als ze last krijgt van transpiratie, diarree, koorts, coördinatiestoornissen, rillingen of tremor.
  3. c.U belt de psychiater om in overleg de trazodon in drie doses van 50 mg te geven. Zo verlaagt u het geringe risico op serotonerge toxiciteit verder.
  4. d. U belt met de psychiater met als insteek het vervangen van de trazodon.

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. U belt met de psychiater met als insteek het vervangen van de trazodon.

Tranylcypromine remt zowel MAO-A als MAO-B irreversibel. MAO-A is verantwoordelijk voor de afbraak van serotonine in het centraal zenuwstelsel. Trazodon remt de heropname van serotonine. Combinatie van beide mechanismen kan aanleiding geven tot een verhoogde centrale serotonine-activiteit, met het optreden van het serotonine-syndroom als mogelijk gevolg.

De combinatie trazodon + tranylcypromine kan, indien gelijktijdig gebruik therapeutisch de beste keuze is, met voorzichtigheid worden toegepast in de laagst mogelijke dosering van 50 mg trazodon ’s avonds. Bij afleveren geeft u de patiënt goede voorlichting over symptomen van serotonerge toxiciteit. Er zijn twee cases waarbij ook bij deze lage dosering trazodon ernstige serotonerge toxiciteit is opgetreden.

Bronnen:

  • IA 155 MAO-remmers – antidepressiva (serotonerge). Commentaren Medicatie-bewaking 2015/2016, Stichting Health Base, 30e jaargang, mei 2015
  • Van Hunsel F, Zweers P. Gelijktijdig gebruik van tranylcypromine en trazodon kan leiden tot het serotoninesyndroom. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:a1326

Document acties

gearchiveerd onder: Interacties, Trazodon, Tranylcypromine

Reacties

31-03-2016 18:04
T.G.H. Kempen zegt:

Interessant dat de KNMP Kennisbank het volgende aangeeft bij de combinatie tranylcypromine en trazodon:

"11525 FENELZINE/TRANYLCYPROMINE + TRAZODON

Er is GEEN onderbouwing voor een interactie.

Er zijn twee meldingen van optreden van serotonerge toxiciteit bij combinatie van een lage dosis trazodon en tranylcypromine. Bij beide meldingen zijn echter onvoldoende gegevens om vast te kunnen stellen of er inderdaad sprake is van serotonerge toxiciteit.
Trazodon is in een lage dosering vooral een antagonist van de 5HT2A-receptor. Serotonerge toxiciteit lijkt vooral te ontstaan door overstimulatie van de 5HT2A-receptor. Farmacologisch gezien is de interactie daarom niet te verklaren."

Misschien heroverwegen?

Back to top