Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veilig gesprek

PW 13 - 01-04-2016 | door Wilma Göttgens
“Als patiënt merk ik dat ik een soort vertrouwensband opbouw met die apotheker en dat leidt tot een heel veilig gesprek …”
Veilig gesprek

“Mijn boodschap aan andere apothekers: zorg dat die relatie gestalte krijgt, gooi die balie eruit, ga met elkaar zitten en werk samen aan een efficiënte behandeling.”

Arian Visser, longtransplantatiepa-tiënt, heeft zijn apotheker duidelijk in beeld. Op het Voorjaarscongres van de KNMP ging de innovatieprijs 2016 naar de apotheker en het multidisciplinair team van UMC Utrecht voor het project ‘Integrale patiëntvriendelijke farmazorg voor longtransplantatiepatiënten’.

De centrale rol voor de patiënt zal er ongetwijfeld aan bijgedragen hebben dat dit project als een goed voorbeeld wordt gezien van samenwerken en professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg.

En goed voorbeeld doet goed volgen. Dus die balie eruit? Wat weerhoudt ons nog om met de patiënt te gaan zitten in de spreekkamer in plaats van het meestal ongemakkelijke en steeds vaker ongewenste uitgiftegesprek aan de balie? Persoonsgericht betekent in eerste instantie goed kunnen inschatten aan welke gespreksvorm de patiënt op dat moment behoefte heeft. Innovatieve collega’s gingen ons al tien jaar geleden voor. Met een hoge waardering van patiënten als beloning.

Mogelijk dat u zelf wat onrustig wordt van het idee een vertrouwensband op te bouwen met de patiënt. Hoe ziet een veilig gesprek er voor ú uit? Samen zitten rondom de behandeling of staan aan weerszijden van het doosje op de balie?

Document acties

Back to top