Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicijngebruikers wisselen minder van zorgverzekeraar

Voormalige ziekenfondsen nog altijd dominant in de regio

PW 13 - 01-04-2016 | door SFK
Rond de jaarwisseling wisselde 4,3% van de medicijngebruikers van zorgverzekeraar. Nederlanders die geen geneesmiddelen gebruiken, stappen aanzienlijk vaker over. Toch hebben de voormalige ziekenfondsen tien jaar na invoering van het huidige verzekeringsstelsel in de meeste regio’s nog steeds een dominante marktpositie. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Op basis van de door openbare apotheken ingediende declaraties in het eerste kwartaal van 2016 constateert de SFK dat 4,3% van de geneesmiddelengebruikers ten opzichte van 2015 van zorgverzekeraarsconcern is gewisseld. Dit percentage is aanzienlijk lager dan de 6,3% die Vektis medio februari als het definitieve overstappercentage voor 2016 meldde. Hierbij telt Vektis – anders dan de SFK – de verzekerden die overstappen van de ene naar de andere zogenoemde risicodrager. Risicodragers zijn de werkmaatschappijen die vallen onder de concerns zoals Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Voor 2016 heeft Vektis nog geen cijfers op concernniveau bekendgemaakt, maar in 2015 lag het percentage overstappers op concernniveau 0,7 procentpunt onder dat op risicodragerniveau. Als deze verhouding ook in 2016 geldt, is de conclusie gerechtvaardigd dat geneesmiddelengebruikers aanzienlijk minder van verzekeraar wisselen dan mensen die geen medicijnen gebruiken.

Uit de declaratiegegevens blijkt bovendien dat de neiging om over te stappen afneemt naarmate het geneesmiddelengebruik hoger wordt. De geneesmiddeluitgaven voor de geneesmiddelengebruikers die eind 2015 van verzekeraar switchten, waren gemiddeld bijna 30% lager dan die niet overstapten. Verder blijken overstappende gebruikers gemiddeld bijna tien jaar jonger te zijn.

Ziekenfondsen

De overstappers veroorzaakten nauwelijks deining in de markt. Ook tien jaar na de invoering van het huidige zorgstelsel zijn de voormalige ziekenfondsen nog altijd sterk vertegenwoordigd in de regio. In Friesland is de concentratie het sterkst. Zilveren Kruis heeft inclusief De Friesland in deze regio een gemiddeld marktaandeel van 78%.

Ook in de regio’s Amsterdam, Zaanstreek en Zwolle is de concentratie hoog en ook hier is Zilveren Kruis de grootste verzekeraar met een relatief sterk marktaandeel van tussen de 64% en 68%. In de regio’s Haaglanden (CZ), Amstelland/Meerlanden (Zorg & Zekerheid) en Delft (DSW) heeft de grootste verzekeraar het kleinste marktaandeel, namelijk tussen de 26% en de 38%.

Het landelijke marktaandeel van de vier grote zorgverzekeraarsconcerns samen bleef in 2016 nagenoeg gelijk. In het eerste kwartaal van 2016 hadden zij onder geneesmiddelengebruikers een aandeel van 86,2%, terwijl dat een jaar daarvoor 85,7% was. Zilveren Kruis en VGZ zagen hun marktaandeel licht toenemen, terwijl Menzis en CZ licht terrein verloren.

Document acties

Back to top