Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 3

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Taal

Nada Al-Rubaiee, kwam achttien jaar geleden naar Nederland. Geboren in Irak vluchtte ze als klein kind met haar ouders naar Syrië, waar ze acht jaar woonde, om vervolgens in Nederland terecht te komen.

21-01-2016 | door Frans van den Houdt

Grenzen van privacy

Toen ik een jaar geleden van start ging met het activeren van het elektronisch patiëntendossier (EPD) rezen bij mij al snel vele vragen over het daadwerkelijke belang hiervan. Een trigger om mij te verdiepen in deze nieuwe en mogelijk ingrijpende ontwikkeling.

20-01-2016 | door Nada Al-Rubaiee

Openbaar apotheker erkend als specialist

Het beroep openbaar apotheker is wettelijk erkend als specialisme. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat vanochtend bekendgemaakt in de Staatscourant.

19-01-2016 | door PW

Thyrax Duotab vanaf februari niet leverbaar

Thyrax Duotab (levothyroxine) 0,025 mg van Aspen Pharma is vanaf februari minimaal een halfjaar niet leverbaar. 350.000 schildklierpatiënten moeten hierdoor switchen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de KNMP reageren geschokt.

22-01-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 3

Welke uitspraak over antibiotica bij acute keelpijn is juist?

20-01-2016 | door PW

Schippers vermindert bureaucratie Opiumwet

De bureaucratie rond de Opiumwet zal op korte termijn en substantieel verminderen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat de Tweede Kamer vorige week toegezegd tijdens een Algemeen Overleg over het terugdringen van onnodige regels in de zorgsector.

15-01-2016 | door PW

Schorsing Esomeprazol Mylan opgeheven

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft per 30 december 2015 de schorsing opgeheven van Esomeprazol Mylan (RVG 108868, RVG 108869). De registratiehouder heeft adequaat aanvullend bewijs geleverd voor de bio-equivalentie van de middelen.

07-01-2016 | door PW

Aanpassingen productinformatie

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures human (CMDh) heeft hiertoe besloten op basis van de aanbevelingen van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC en de bijbehorende beoordelingsrapporten.

27-12-2015 | door PW

Kinkhoestvaccin kort voor de bevalling

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om zwangere vrouwen in het derde trimester te vaccineren tegen kinkhoest om jonge zuigelingen te beschermen.

31-12-2015 | door PW

De ‘gouwe ouwe’ doen het nog goed

Van de geneesmiddelen die openbare apotheken vorig jaar verstrekten, is twee derde al meer dan 25 jaar op de Nederlandse markt. Ruim een vijfde is dat al meer dan 45 jaar. 1988 was een topjaar: bijna 11% van het geneesmiddelengebruik in 2015 betreft medicijnen die in dat jaar werden geïntroduceerd. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

21-01-2016 | door SFK

Patiëntkaarten nuttig bij medicatiebeoordelingen

Het is niet altijd makkelijk om bij een medicatiebeoordeling de medewerking van de patiënt goed te organiseren. De nieuwe NPCF-patiëntveiligheidskaarten blijken nuttige hulpmiddelen om patiënten bij een medicatiebeoordeling te betrekken.

21-01-2016 | door Sama Eshoo, Liset van Dijk, Jan Benedictus en Han de Gier

Minder onnodige kuren

Het aantal voorschriften antibiotica kan verder omlaag, wanneer huisartsen antibiotica voorschrijven volgens de NHG-standaarden. Zo krijgen patiënten voor luchtweginfecties nog te vaak onnodig een kuur.

21-01-2016 | door Cindy Reinders

Farmaco-epidemiologie: let op methodologische valkuilen

Observationeel geneesmiddelonderzoek richt zich op gebruik en effecten in de dagelijkse praktijk, nadat een geneesmiddel tot de markt is toegelaten. Methodologische keuzen hebben invloed op de resultaten. Het is belangrijk vertekening te voorkomen of te corrigeren, zei prof. dr. Olaf Klungel in zijn oratie. Hier volgt een bewerking ervan.

21-01-2016 | door Olaf H. Klungel

Opvallend bij mirabegron: cardiovasculaire bijwerkingen

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 105 meldingen, met 244 bijwerkingen, bij gebruik van mirabegron, een geneesmiddel tegen het overactieveblaassyndroom. Opvallend is het aantal cardiovasculaire bijwerkingen, ondanks de verwachte selectiviteit van het middel. Mirabegron, dat sinds december 2012 is geregistreerd in Nederland, is in 2014 door zo’n zestienduizend patiënten gebruikt.

21-01-2016 | door Tim Smeets en Annemarie Hansma

Ook zakelijke contributie van ziekenhuisapotheken omlaag

De zakelijke contributie voor ziekenhuisapotheken gaat, net als die voor openbaar apotheken, omlaag. In 2016 en 2017 betaalt een gemiddelde ziekenhuisapotheek jaarlijks ongeveer € 900 minder zakelijke contributie dan in voorgaande jaren.

21-01-2016 | door KNMP

LNA-helpdesk: top 3 van 2015

Wat is de overeenkomst tussen hydrocortison, benzylpenicilline en morfine? Deze geneesmiddelen bepaalden in 2015 de top 3 van de LNA-helpdesk van veel gestelde vragen over bereidingen en productzorg.

21-01-2016 | door Marijn Westphal

Twijfelen tussen apotheken

Van een totaal gebrek aan patiëntinformatie op de Filippijnen tot de strak georganiseerde apotheek in de Verenigde Staten; Maryam Lyousoufi, farmaciestudent in Utrecht, zocht de uitersten op tijdens haar buitenlandstages.

21-01-2016 | door Frans van den Houdt
Back to top