Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 3

PW 3 - 20-01-2016 | door PW

Antibiotica zijn bij acute keelpijn geïndiceerd wanneer sprake is van een ernstige infectie of wanneer iemand een verhoogd risico heeft op complicaties. Welke uitspraak over antibiotica bij acute keelpijn is juist?

  1. a. Feneticilline of fenoxymethylpenicilline gedurende tien dagen is eerste keus.
  2. b. Amoxicilline gedurende zeven dagen is eerste keus.
  3. c. Amoxicilline+clavulaanzuur is eerste keus bij een infiltraat van en rondom de amandelen.
  4. d. Amoxicilline+clavulaanzuur is nooit geïndiceerd bij acute keelpijn.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Amoxicilline+clavulaanzuur is eerste keus bij een infiltraat van en rondom de amandelen.

Bij faryngotonsillitis is een smalspectrumantibioticum – feneticilline of fenoxymethylpenicilline – gedurende zeven dagen eerste keus wanneer een antibioticum is geïndiceerd. Een kuurduur van tien dagen acht de werkgroep die de NHG-Standaard Acute Keelpijn heeft herzien niet meer nodig. Amoxicilline (zonder clavulaanzuur) raadt de werkgroep af bij acute keelpijn.

Amoxicilline mét clavulaanzuur is eerste keus bij iemand met een infiltraat van en rondom de amandelen (peritonsillair infiltraat). Hierbij komen andere verwekkers voor dan bij een faryngotonsillitis.

Document acties

Back to top