Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Grenzen van privacy

PW 3 - 20-01-2016 | door Nada Al-Rubaiee
Toen ik een jaar geleden van start ging met het activeren van het elektronisch patiëntendossier (EPD) rezen bij mij al snel vele vragen over het daadwerkelijke belang hiervan. Een trigger om mij te verdiepen in deze nieuwe en mogelijk ingrijpende ontwikkeling.
Grenzen van privacy

Wat zijn de details van deze technologie? Hoe wordt er met de gegevens omgegaan? Is er mogelijk enig verband met de veranderingen in Europa en de rest van de wereld? Afgelopen decennia hebben technologie en veiligheid in hoog tempo zowel positieve als negatieve ontwikkelingen doorgemaakt.

De meeste patiënten hebben opvallend genoeg meegewerkt aan het openzetten van hun EPD. Enkele tientallen mensen weigerden, zoals een jonge man met een schizofrene persoonlijkheid. Hij kwam ’s ochtends zijn toestemming geven en kwam hier ’s avonds weer op terug.

Een ander voorbeeld betreft een vrouw die last heeft van chronische angstaanvallen en alles en iedereen wantrouwt. Een derde patiënt die weigerde was een vrouw die ooit in de wereld van de prostitutie verkeerde en bang was dat ook maar iets over haar verleden bekend zou worden.

Hebben deze mensen zo gehandeld omdat hun situatie of psychische toestand geen ander standpunt toelaat? En hebben wij, de meerderheid die wel wil meewerken, een ‘gezond verstand’? Hebben wij werkelijk niks te verbergen en mag iedereen weten wie wij zijn, waaraan wij lijden en hoe wij denken en voelen?

Waar liggen de grenzen van onze privacy en waar eindigt deze technologie? Mijn zoektocht is nog niet geëindigd.

Document acties

Back to top