Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 50, jaar 2014

met PW Wetenschappelijk Platform

12 december 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

‘Doorbreek impasse medicatiebeoordeling’

Het aantal medicatiebeoordelingen blijft achter doordat zorgverzekeraars en zorgaanbieders elkaar in een impasse houden. Patiënten blijven hierdoor onnodig blootstaan aan de risico’s van polyfarmacie. Dat stelt de Unie KBO op basis van eigen onderzoek.

12-12-2014 | door Edwin Bos

Zorgverzekering

column

09-12-2014 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen

Mogelijk groter risico op sterfte bij digoxine

Digoxinegebruikers met atriumfibrilleren hebben een verhoogd risico op sterfte en ziekenhuisopname. Dat blijkt uit een Amerikaanse retrospectieve cohortstudie bij 14.787 patiënten met nieuw gediagnosticeerd atriumfibrilleren, die geen hartfalen hadden en eerder geen digoxine gebruikten [Circ Arrhythm Electrophysiol, epub 20 november 2014].

10-12-2014 | door PW

Herexamen 2014 PW 50

Een van uw patiënten gebruikt al jaren ciclosporine. De laatste tijd zijn onverwachte veranderingen in de spiegel opgetreden, bij gelijk gebleven gebruik. U zoekt naar mogelijke oorzaken en vraagt de patiënt naar het gebruik van vruchtensappen. Welke vruchtensappen hebben mogelijk een effect op de blootstelling aan ciclosporine? a. cranberrysap en rode druivensap; b. grapefruitsap, rode druivensap en pomelosap; c. grapefruitsap; d. grapefruitsap, pomelosap en sinaasappelsap.

11-12-2014 | door M. Heringa

Meer valkans bij combinatie quercetine en tamsulosine

Het voedingssupplement quercetine, een zelfzorgmiddel, versterkt het verhoogde valrisico van tamsulosine.

09-12-2014 | door PW

Ritmestoornissen bij combinatie zwavelhexafluoride en dobutamine

Zwavelhexafluoride (SonoVue) in combinatie met dobutamine kan leiden tot ernstige, soms fatale, hartritmestoornissen bij patiënten die cardiovasculair instabiel zijn.

10-12-2014 | door PW

Dextromoramide buiten specificatie

Het CBG heeft de handelsvergunning voor dextromoramide 5 mg tabletten (Palfium) geschorst omdat de bereiding niet voldoet aan de eisen in het registratiedossier.

11-12-2014 | door PW

Structureel lager gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen

De nadere voorwaarden die de overheid vanaf 2009 stelde aan de vergoeding van benzodiazepinen, hebben gezorgd voor een structureel lager gebruik. In de afgelopen jaren bleef het gebruik van benzodiazepinen bovendien een licht dalende tendens vertonen. Maar het deel daarvan dat ten laste kwam van de basisverzekering nam toe.

09-12-2014 | door SFK

Zelfreflectie en feedback moeten leerproces sturen

Binnen de openbare farmacie is nog beperkt ervaring met zelfreflectie en individuele feedback als middel om de persoonlijke ontwikkeling te sturen. Vanaf 1 januari 2015 gaat dit veranderen. Dan wordt toetsing van de eigen competenties een vast onderdeel van de herregistratie-eisen voor openbaar apothekers.

12-12-2014 | door Marnix Westein

Samen optrekken tegen exorbitant hoge prijzen

Dure geneesmiddelen zetten de betaalbaarheid van de zorg onder druk. Achmea wil het tij keren door samen met negentien ziekenhuizen kortingen te bedingen bij fabrikanten. Manager intramurale farmacie Peter de Braal: “Ziekenhuizen kopen wel gezamenlijk operatiehandschoenen in, maar vreemd genoeg zelden dure geneesmiddelen.”

12-12-2014 | door Edwin Bos

Doorbraak bij blaaskanker

Het antilichaam MPDL3280A is in een fase I-studie succesvol gebleken bij de behandeling van gemetastaseerde blaaskanker. Dat schrijven onderzoekers van de Queen Mary University of London in Nature.

11-12-2014 | door PW

Geen astma door paracetamol

Kinderen die paracetamol gebruiken, hebben toch geen verhoogde kans op astma. Dat concluderen M. Cheelo e.a. in Archives of Disease in Childhood.

11-12-2014 | door PW

Geen verband gebruik antibiotica en astma

Er is geen verband tussen antibioticagebruik tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte en de ontwikkeling van astma. Dit in eerdere studies gerapporteerde verband wordt verstoord door confounding.

10-12-2014 | door Mirthe Niehoff

Succes voor ebolavaccin

Een experimenteel vaccin tegen ebola lijkt veilig én werkzaam. Dat blijkt uit een fase I-studie van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases en GlaxoSmithKline.

10-12-2014 | door PW

LSP: eerst testen, dan live

Het in de praktijk testen van het Landelijk Schakel Punt is noodzakelijk om de medicatieveiligheid te kunnen borgen. Dat is de afgelopen maanden gebleken in Friesland, waar Ozis begin november veilig is uitgeschakeld.

12-12-2014 | door Esther Bijma-van Noord, Kees van der Graaf en Wim Hodes

Voorkeur amoxicilline bij otitis media acuta

Voor pijnstilling bij otitis media acuta is nu ook ibuprofen een optie. Bij deze aandoening is echter geen plek meer voor azitromycine. Dat komt naar voren uit twee herziene huisartsenrichtlijnen over middenoorontsteking: de nhg-standaarden Otitis media acuta (OMA) en Otitis media met effusie (OME).

12-12-2014 | door Marc de Leeuw

‘Gevestigd apotheker moet specialist zijn’

“Een gevestigd apotheker moet specialist zijn”, zegt scheidend voorzitter Carin van Zantvoort van de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie stellig. “Wij voeren het beleid van het Centraal College uit. De verantwoordelijkheden van een gevestigd apotheker zijn niet te combineren voor een apotheker in opleiding tot openbaar apotheker.”

12-12-2014 | door Saskia Coppes

Klachten in de apotheek

De meeste patiënten zijn tevreden over de service- en dienstverlening van hun apotheek. Maar het gebeurt ook dat een ontevreden patiënt zich aan de balie meldt. Wie kan zo’n patiënt het beste te woord staan? Hoe voorkom je dat een klacht escaleert?

12-12-2014 | door Judith Bijloos

Producten en diensten KNMP 2015: functioneel en compleet

Ook aankomend jaar biedt de KNMP een compleet pakket van producten en diensten waarmee u direct aan de slag kunt: farmaceutisch inhoudelijk, maar ook ter ondersteuning van het apotheekbedrijf én voor individuele of teamontwikkeling. Zowel voor als achter de balie kunt u terugvallen op de vertrouwde informatie en producten.

12-12-2014 | door KNMP
Back to top