Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgverzekering

PW Magazine 50, jaar 2014 - 09-12-2014 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen
column

Lieke Winkelmolen blauw vlakHet is weer tijd voor de jaarlijkse check van de zorgverzekering. Althans, dat is het voor mij en voor ongeveer 50% van alle Nederlanders. De rest is hiermee nauwelijks bezig en weet onvoldoende hoe ze verzekerd zijn [1,2]. Daarmee zijn ze ook onbekend met mogelijke problemen. Al meerdere keren heeft een patiënt met een naturapolis zorg genoten in een niet-gecontracteerd ziekenhuis. Vervolgens wordt de rekening gepresenteerd, maar kan de patiënt niet betalen. Wie heeft hieraan schuld?

Had de zorgverzekeraar de patiënt beter moeten informeren? Uiteraard moet de verzekeraar complete en begrijpelijke informatie aanbieden. Deze informatie is ook te vinden, al kost dat soms wat tijd. Of is het de verantwoordelijkheid van de zorgverlener, die moet nagaan of de patiënt verzekerd is voor een behandeling? Dat lijkt me niet passen bij de taken van een hoog opgeleide medische professional.

Moet de patiënt hier niet zelf beter op letten? Uiteindelijk is hij zelf verantwoordelijk voor een weloverwogen keuze. Dit sluit ook goed aan bij patient empowerment en bij het vaker betrekken van de patiënt in de eigen behandeling.

Om deze reden lanceert patiëntenfederatie NPCF een campagne voor een doordachte keuze voor een zorgverzekering [3]. Een goede ontwikkeling, waardoor hopelijk iedereen zich in het onderwerp gaat verdiepen. Want hoewel het niet de leukste klus is, is het belang groot. Ik heb er al een avondje voor ingepland.


Literatuur

1. http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/Zorgverzekering/rapport_npcf_zorgverzekeringen%2005-11-2013.pdf

2. http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/Zorgverzekering/rapportagezvnmotivaction.pdf

3. http://zorgverzekering.npcf.nl/

Document acties

Reacties

12-12-2014 20:32
D.T. Hendriksz zegt:

In de extramurale zorg is het standaard handeling bij ontvangst van een zorgvraag te controleren of de verzekerde is verzekerd en zo ja voor wat exact. Vecozo en de contracten voorzien hierin.

Je kan de zorg zo complex mogelijk maken als maar kan, maar de bal dan leggen bij de verplicht verzekerde die daar niet om heeft gevraagd gaat wel heel erg ver.

Vraag de volgende keer maar aan een intramurale patiënt of deze weet wat patiënt empowerment betekent of waar NPCF voor staat.
Niet iedereen is academisch geschoold, hoogbegaafd, hooggeletterd en ICT expert.

We zien de youtube van de collega als zij 75 jaar is wel verschijnen; met de muis in de weer om de TV aan te zetten. Dat krijg je als je ouder wordt.

Hamvraag is dan ook of je het zorgstelsel moet instellen op de begaafdheden en mogelijkheden van de onderste 50% van de samenleving of de bovenste 20%. Een antwoord om een avondje aan te besteden.

Back to top