Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 30/31, jaar 2014

met PW Wetenschappelijk Platform

25 juli 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Verpleegkundigen spil in achterstandswijken

De nieuwe preventieve taken van wijkverpleegkundigen leiden tot een verdubbeling van het aantal benodigde fte’s in een wijk. Veruit de belangrijkste bepalende factor hierbij is de mate van achterstand van een wijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in Haagse wijken.

24-07-2014 | door Edwin Bos

Trouw met stoken

column

24-07-2014 | door Marcel Kooy

Apotheek Rik van der Meer in zwaar weer

De moeilijke positie waarin Apotheek Havinga in Den Haag verkeert, is de reden voor KNMP-voorzitter Rik van der Meer met directe ingang af te treden. De apotheek en de continuïteit van de zorg vragen nu al zijn aandacht. Afgelopen donderdag kondigde hij aan met directe ingang te vertrekken. Hij was anderhalf jaar voorzitter van de KNMP.

18-07-2014 | door DEB422443

Herexamen 2014 PW 30/31

Bij een opgenomen patiënt (man, 45 jaar) wil men starten met een continu infuus met theofylline. Een oplaaddosis wordt niet nodig geacht. Welke formule kan worden gebruikt om de hoeveelheid theofylline die per 24 uur dient te worden toegediend, te berekenen? (D = dosering in mg/24 uur, F = biologische beschikbaarheid, CL = klaring in L/24 uur, Vmax = maximale capaciteit van de metaboliserende enzymen in mg/24 uur, Css = gewenste onderhoudsconcentratie in mg/L, Vd = verdelingsvolume in liter.) a. D = CL × Css; b. D = (CL × Css) / F; c. D = Css × Vd; d. D = (Vmax × Css) / Vd

24-07-2014 | door G. van den Brink

Genactiviteit voorspelt werking tamoxifen

Mogelijk komt er een genetische test die voorspelt bij welke vrouwen met hormoonreceptorpositief mammacarcinoom tamoxifen effectief zal zijn. Een derde van deze vrouwen ontwikkelt metastasen omdat de tumor resistent wordt tegen dit middel.

17-07-2014 | door DEB422443

Uitbreiding indicatie Gardasil

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuwe indicatie goedgekeurd voor het quadrivalente vaccin Gardasil. Dit vaccin mag nu ook worden gebruikt voor de preventie van anale kanker en premaligne anale laesies als gevolg van specifieke oncogene HPV-typen bij zowel mannen als vrouwen.

25-07-2014 | door PW

Nader onderzoek ferumoxytol, bromocriptine en valproaat

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA beoordeelde verschillende geneesmiddelen.

25-07-2014 | door PW

Geneesmiddelgebruik: + 1,1%

Het geneesmiddelengebruik nam in 2013 minder toe dan op basis van bevolkingsgroei en vergrijzing mocht worden verwacht. Zijn ouderen gezonder of speelt de verhoging van het eigen risico daarbij een rol?

25-07-2014 | door SFK

Tandartsen gebruiken meer narcose bij bange patiënten

Tandartsen gebruiken steeds meer pijnstillende middelen bij hun behandelingen, omdat patiënten dat willen. Het aantal angsttandartsen en narcosecentra stijgt. De meningen verschillen over de risico’s van midazolam, prilocaïne en articaïne.

25-07-2014 | door Frits Baltesen

Alertheid moet gebitsschade door geneesmiddel voorkomen

Veel farmaca kunnen het gebit beschadigen, zo blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Zo geven SSRI’s een verhoogde kans op cariës en kunnen bisfosfonaten leiden tot necrose van het kaakbot.

25-07-2014 | door Petra Zweers en Florence van Hunsel

‘Geen regels, maar ruimte voor farmaceutische zorg’

Apothekers en zorgverzekeraars kwamen de laatste jaren regelmatig frontaal met elkaar in botsing. Volgens Pieter Hasekamp, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, hebben de partijen door het Bestuurlijk Overleg Farmacie meer begrip voor elkaar gekregen. “Dit heeft een goede uitwerking op het onderlinge vertrouwen.”

24-07-2014 | door Edwin Bos

Warenwetartikelen met FNA-licentie

In de apotheek worden naast geneesmiddelen ook producten verstrekt die onder de Warenwet vallen, zoals natriumfluoridemondspoeling. In de praktijk kan dit verschil maken. Hoe kan een apotheker hiermee omgaan?

25-07-2014 | door Shiwai Ng
Back to top