Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 30/31

PW Magazine 30/31, jaar 2014 - 24-07-2014
Bij een opgenomen patiënt (man, 45 jaar) wil men starten met een continu infuus met theofylline. Een oplaaddosis wordt niet nodig geacht. Welke formule kan worden gebruikt om de hoeveelheid theofylline die per 24 uur dient te worden toegediend, te berekenen? (D = dosering in mg/24 uur, F = biologische beschikbaarheid, CL = klaring in L/24 uur, Vmax = maximale capaciteit van de metaboliserende enzymen in mg/24 uur, Css = gewenste onderhoudsconcentratie in mg/L, Vd = verdelingsvolume in liter.) a. D = CL × Css; b. D = (CL × Css) / F; c. D = Css × Vd; d. D = (Vmax × Css) / Vd

Goede antwoord: a.

De algemeen toepasbare formule is die van Michaëlis en Menten:

V = (Vmax / Km) × Ct / (Ct + Km).

V is de omzettingssnelheid, Vmax is de capaciteit van het metaboliserende systeem, Km is de concentratie waarvoor geldt dat V = 0,5 Vmax.

Voor theofylline en veel andere geneesmiddelen geldt dat bij de gangbare doseringen en concentraties de omzettingssnelheid veel lager is dan de maximale, met andere woorden: Km >> Ct. Dat maakt het mogelijk de formule te vereenvoudigen tot V = (Vmax / Km) × Ct.

Vmax en Km zijn voor een bepaald geneesmiddel (en een bepaalde patiënt) constante parameters. Het quotiënt van beide is daarmee ook een constante: de klaring. In de evenwichtssituatie gaat er kennelijk evenveel de patiënt in als dat er uit gaat dus: V = D. Zo ontstaat de bij a. genoemde formule. Antwoord b. valt af omdat bij een intraveneuze toediening F per definitie 1 is.

Document acties

Back to top