Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 26, jaar 2014

27 juni 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

FTO draagt wezenlijk bij aan doelmatig voorschrijven arts

Op het farmacotherapieoverleg (FTO) maken apothekers en huisartsen afspraken over doelmatig voorschrijven. Een FTO van het hoogste niveau haalt daarbij de hoogste scores, maar lang niet alle FTO’s komen goed van de grond. Zorgverzekeraars zijn ondanks de goede voorschrijfresultaten gestopt met investeren in het FTO.

27-06-2014 | door Edwin Bos

Geld drijft nieuwe fusiegolf bij farmaceutische bedrijven

De overname van AstraZeneca door Pfizer gaat niet door. Duidelijk is wel dat er sprake is van een nieuwe fusiegolf in de farmaceutische wereld. In het eerste kwartaal werd voor € 47 miljard aan farmaceutische bedrijven gekocht: een stijging van 346% ten opzichte van vorig jaar. Wat zijn de gevolgen voor de research en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen?

27-06-2014 | door Frits Baltesen

Nieuwe leden

26-06-2014 | door KNMP

Medicatiebewaking ‘niet beoordeeld’

Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, kunt u binnenkort herkennen. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hiervan niet altijd bewust zijn.

26-06-2014 | door Marianne le Comte en Brigit Wensveen

Uw apotheker in 2020

De film ‘Uw Apotheker in 2020’, een toekomstvisie waarvoor apothekers het afgelopen jaar hun inbreng hebben geleverd, geeft een indruk van hoe de farmaceutische patiëntenzorg er in 2020 zal uitzien. Deze week presenteerde het KNMP-bestuur de film tijdens de Algemene Vergadering.

26-06-2014 | door Ka-Chun Cheung

Mycofenolzuur: geen signaal

Bepaalde interacties met mycofenolzuur geven voortaan geen medicatiebewakingssignaal meer. De concentratieveranderingen door deze interacties zijn klein ten opzichte van de toch al grote variabiliteit in plasmaconcentraties.

26-06-2014 | door Annemarie Heersche en Arjan Polderman

Herexamen 2014 PW 26

Ouderen lopen meer risico’s op dehydratie bij een periode van aanhoudende hitte dan jongere mensen. Dit komt onder andere omdat diverse lichaamsfuncties, zoals dorstgevoel, transpiratiefunctie en nierfunctie, afnemen op hogere leeftijd. Welke geneesmiddelen vergroten het risico op dehydratie en/of verstoren de temperatuurregulatie? a. diuretica, antibiotica; b. diuretica, anti-epileptica; c. diuretica, anticholinergica; d. diuretica, antitrombotica.

26-06-2014 | door PW

Doel

column

26-06-2014 | door Léon Tinke

Sarilumab effectief bij RA

Sarilumab, een humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen IL-6, helpt om symptomen van reumatoïde artritis (RA) te verbeteren als methotrexaat onvoldoende werkt.

26-06-2014 | door PW

Insuline: meer sterfte

Toevoeging van insuline aan metformine-monotherapie geeft een hogere sterftekans dan toevoeging van een sulfonylureumderivaat hieraan (33,7 vs. 22,7 sterfgevallen per 1000 persoonsjaren, p = 0,001).

26-06-2014 | door PW

Afwijzing masitinib gehandhaafd

De CHMP blijft bij haar eerdere negatieve oordeel over de tyrosinekinaseremmer masitinib (Masiviera), een middel voor gemetastaseerde alvleesklierkanker.

26-06-2014 | door PW

Meer hartinfarcten, maar minder sterfte

Azitromycine verlaagt de kans op sterfte na een ziekenhuisopname wegens pneumonie, maar verhoogt het risico op een myocardinfarct. De verlaagde sterftekans weegt echter zwaarder.

25-06-2014 | door Marc de Leeuw

Empagliflozine toegelaten

Empagliflozine (Jardiance), een SGLT-2-remmer, mag van het EMA op de markt komen voor de behandeling van volwassenen met diabetes type 2.

25-06-2014 | door PW

Herbeoordeling hoge doses ibuprofen

De PRAC gaat een herbeoordeling uitvoeren van de cardiovasculaire risico’s van langdurig gebruik van ibuprofen in hoge doseringen (2400 mg per dag). Aanleiding hiervoor is een verzoek van de Britse registratieautoriteit, de MHRA.

25-06-2014 | door PW

80% antidepressiva generiek

Het gebruik van antidepressiva groeide in 2013 met slechts 1,5%. Dat is de helft van de gemiddelde jaarlijkse groei in de afgelopen tien jaar. Het aandeel generiek is opgelopen tot meer dan 80%.

24-06-2014 | door SFK

'Hoge dosis statine verkleint risico op hart- en vaatziekte'

Verlaging van de cholesterolspiegel met statines is een kosteneffectieve maatregel om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Maar om een risicoreductie van 40 tot 60% te bereiken is een hoge dosis statine nodig, stelt de Utrechtse hoogleraar Frank Visseren.

24-06-2014 | door c.reinders@knmp.nl

Zorgvuldig omgaan met fentanylpleisters

Zeven farmaceutische bedrijven wijzen in een brief, een zogenaamde Health Care Professional Communication (DHPC), op het gevaar van onopzettelijke blootstelling aan fentanylpleisters. Dit veiligheidsprobleem is niet nieuw.

24-06-2014 | door PW

Schippers stelt overheveling opnieuw uit

De overheveling van geneesmiddelen die gepland stond voor 1 januari 2015 wordt grotendeels uitgesteld. Ministers Schippers (VWS) heeft dit besloten omdat patiënten soms om niet-medische redenen moeten switchen van medicatie en verdere verbetering van de medicatieoverdracht nodig is.

24-06-2014 | door DEB422443

Urineretentie door mirtazapine

Bijwerkingencentrum Lareb ontving zes meldingen van verminderde blaaslediging bij het gebruik van mirtazapine. De bijsluiter van mirtazapine vermeldt urineretentie nog niet als mogelijke bijwerking.

24-06-2014 | door PW

Antipsychotica: baby op IC

Antipsychoticagebruik tijdens de zwangerschap leidt ertoe dat baby’s na de geboorte bijna drie keer zo vaak als normaal (43% vs. 14%) op de intensive care terechtkomen, voornamelijk door ademhalingsproblemen.

24-06-2014 | door PW

Nieuw aangrijpingspunt voor antibiotica ontdekt

Wetenschappers van de University of East Anglia (Norwich, UK) hebben een mogelijk aangrijpingspunt voor nieuwe antibiotica ontdekt bij gram-negatieve bacteriën.

19-06-2014 | door DEB422443

NZa-bestuur treedt af om declaratiegedrag

Beide bestuursleden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vanochtend opgestapt na ophef over hun wijze van declareren. Ze stellen “in het belang van de NZA” hun functie ter beschikking, schrijven bestuursvoorzitter Theo Langejan en zijn medebestuurder Eitel Homan in een verklaring.

17-06-2014 | door f.baltesen@pw.nl
Back to top