Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 07, jaar 2014

14 februari 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Studietijd

redactioneel

14-02-2014 | door Cindy Reinders

Herexamen 2014 PW 7

Een patiënt gebruikt acenocoumarol. Welke van onderstaande middelen heeft na toevoegen bij een ongewijzigde acenocoumarol dosering geen invloed op de INR (international normalized ratio)? a. co-trimoxazol; b. amiodaron; c. miconazol oraal; d. acetylsalicylzuur.

14-02-2014 | door T. Schalekamp

Ontheemde recepten

column

14-02-2014 | door Steven Verhagen-Smits

Opnieuw minder apotheken

Het aantal openbare apotheken is voor het tweede jaar op rij gedaald. Eind 2013 telde ons land 1974 openbare apotheken, zeven minder dan het jaar ervoor. Deze afname staat haaks op de groeiende zorgvraag.

14-02-2014 | door SFK

Azitromycine bij CF: wekelijkse onderhoudsdosering volstaat

Azitromycine wordt als antibioticum toegepast voor de bestrijding van infecties en ontstekingsreacties die zich voordoen bij cystische fibrose. Het blijkt mogelijk te volstaan met één dosering per week. Gelijktijdig gebruik met dornase alfa is verantwoord. De achteruitgang van de longfunctie wordt echter niet blijvend vertraagd.

14-02-2014 | door E.B. Wilms

Inhalatiecorticosteroïde in de laagst effectieve dosering

In de herziene NHG-Standaard Astma bij kinderen staat nu explicieter dat er geen plaats is voor anticholinergica, langwerkende luchtwegverwijders al dan niet samen met inhalatiecorticosteroïden, leukotrieenantagonisten en inhalatiecorticosteroïden bij kinderen jonger dan 1 jaar. Verder is er veel aandacht voor het afbouwen van inhalatiecorticosteroïden.

14-02-2014 | door Cindy Reinders

Leerstoel Farmaceutische analyse verdwijnt uit Utrecht

Met het vertrek van hoogleraar Ad de Jong verdwijnt de leerstoel Farmaceutische analyse van de Universiteit Utrecht. Door het beperkte aantal analytische uren in het huidige curriculum vreest De Jong dat industrieapothekers op termijn onvoldoende worden opgeleid. Maar deze zijn volgens hem hard nodig.

14-02-2014 | door Cindy Reinders

Reinigingsvalidatie van bereidingsvaten: de praktijk

De reiniging van ‘steriele’ bereidingsvaten is gevalideerd na productie van bupivacaïne. De keuze van de analysemethode en van de acceptatielimiet is daarmee getest in een praktijksituatie. De validatie heeft geleid tot aanpassing van de configuratie. Het blijkt belangrijk een realistische en praktische limiet te kiezen en niet de strengste limiet.

14-02-2014 | door L.A.A. van Gendt-de Jong, H.T. Wolters, E.J.H. Olyslager, A. Moret, L. van Tent, H. Wilkes en R.M. Posthuma

Intensieve begeleiding bij DOAC’s en VKA’s cruciaal

De nieuwe direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) geven meer kans op therapieontrouw, althans volgens bronnen gelieerd aan de trombosediensten. Het is de vraag of dit klopt. Dit artikel brengt de onderzoeksgegevens inzake antistolling en spoort apothekers aan therapietrouw voor OAC’s tot speerpunt van hun patiëntveiligheidsprogramma te maken.

14-02-2014 | door Koos Brouwers, Martin E.W. Hemels, Paul A.F. Jansen

Nieuwe leden

14-02-2014 | door KNMP

Masterdiploma

14-02-2014 | door KNMP

Hulp bij nierfunctiebewaking

De Geneesmiddelenwet is 1 augustus 2013 gewijzigd inzake uitwisseling van laboratoriumwaarden. De KNMP ontwikkelde producten voor opvragen, bewaren en toepassen van nierfunctiewaarden in de medicatiebewaking.

14-02-2014 | door Ka-Chun Cheung

App loodst medicijn binnen

Voor het beschikbaar maken van een innovatief geneesmiddel in het ziekenhuis moeten zorgverleners zich een weg banen door complexe regelgeving. Apotheker Claudia Rijcken ontwikkelde een informatiekaart die dit proces toegankelijker maakt.

14-02-2014 | door Edwin Bos

Meer beroerte en hartinfarct na testosteron

De FDA onderzoekt of mannen die goedgekeurde testosteronpreparaten gebruiken een verhoogd risico hebben op beroerte, hartinfarcten en sterfte.

13-02-2014 | door PW

FDA laat tasimelteon toe

De Amerikaanse geneesmiddelautoriteit FDA heeft tasimelteon (Hetlioz) goedgekeurd.

13-02-2014 | door PW

Etiket vismodegib vervaagt

Het etiket op de glazen fles waarin vismodegibcapsules (Erivedge) zijn verpakt, kan onleesbaar worden. Patiënten moeten eraan worden herinnerd dat ze de bijsluiter goed bewaren.

13-02-2014 | door PW

Ruxolitinib volledig vergoed

Ruxolitinib (Jakavi) wordt vanaf 1 februari 2014 volledig vergoed. Het middel is momenteel de enige JAK1/JAK2-remmer die in Europa is goedgekeurd voor de behandeling van splenomegalie (vergrote milt) bij volwassen patiënten met myelofibrose.

13-02-2014 | door PW

NHG: gesuperviseerde looptherapie effectief

Verwijs een patiënt met claudicatio intermittens voor gesuperviseerde looptraining naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dit staat in de herziene NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden, die nu onderscheid maakt tussen acute ischemie van het (onder)been en chronisch obstructief vaatlijden. Tot deze laatste vorm behoren claudicatio intermittens en kritieke ischemie.

13-02-2014 | door PW

Met cranberrycapsule minder kans op UWI

Cranberrycapsules verminderen de kans op urineweginfecties (UWI) met 26% bij ouderen die hierop een verhoogd risico hebben. Bij laagrisicopatiënten is het effect nihil.

13-02-2014 | door Marc de Leeuw

Rol vitamine B tegen dementie

Vitamine B zou mogelijk cerebral small vessel disease helpen voorkomen, een aandoening die leidt tot dementie en beroerten, met wittestofafwijkingen en lacunaire infarcten op de MRI.

13-02-2014 | door PW

Genotypering bij salmeterol

Genotypering voorspelt mogelijk de respons op salmeterol. Dat blijkt uit een onderzoek bij 5125 COPD-patiënten.

13-02-2014 | door PW

Neonaten: PPH door SSRI’s

Neonaten van moeders die in de tweede helft van de zwangerschap SSRI’s gebruiken, hebben een verhoogd risico op persisterende pulmonale hypertensie (PPH): van 2:1000 geboorten naar ruim 3:1000 geboorten.

13-02-2014 | door PW

‘Kwaliteit geneesmiddel zaak van apotheker’

Zorgverzekeraars nemen het niet zo nauw met de gezondheid van patiënten. Dat blijkt uit de problemen met Ranbaxy, vindt de Stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) die spreekt namens veertig zelfstandige apotheken. In een open brief aan VWS-minister Schippers eisen de veertig apotheken de verantwoordelijkheid terug over de kwaliteit van geneesmiddelen die zij afleveren.

10-02-2014 | door DEB420720

Nieuwe kankermiddelen deze maand beschikbaar

Het vroegtijdig beschikbaar maken van geneesmiddelen komt op gang. MyTomorrows start deze maand met de verstrekking van enkele nieuwe middelen voor vijf soorten kanker. Later dit jaar volgt veel meer medicatie. Initiatiefnemer Ronald Brus van MyTomorrows: “Door ons komen middelen zeven à acht jaar eerder beschikbaar.”

08-02-2014 | door f.baltesen@pw.nl
Back to top