Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 7

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014
Een patiënt gebruikt acenocoumarol. Welke van onderstaande middelen heeft na toevoegen bij een ongewijzigde acenocoumarol dosering geen invloed op de INR (international normalized ratio)? a. co-trimoxazol; b. amiodaron; c. miconazol oraal; d. acetylsalicylzuur.

Goede antwoord: d.

De INR van acenocoumarol zal veranderen indien de spiegel van dit middel toe- of afneemt.

Dit is altijd het geval bij een farmacokinetische interactie. Amiodaron, sulfamethoxazol (de sulfonamide-component van co-trimoxazol) en miconazol zijn allemaal sterke remmers van CYP2C9, het belangrijkste bij het metabolisme van acenocoumarol betrokken leverenzym.

Acetylsalicylzuur heeft weliswaar een farmacodynamische interactie met acenocoumarol in die zin dat het bloedingrisico wordt verhoogd, maar het beïnvloedt de INR bij een gelijkblijvende dosis van acenocoumarol niet.

 

Bron: Kennisbank KNMP

Document acties

Back to top