Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 44, jaar 2013

dossier Diabetes

1 november 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Wc-papier

column

01-11-2013 | door Jaap Dik

Inzicht

redactioneel

01-11-2013 | door Marc de Leeuw

Mesoloog

Een switch van de openbare farmacie naar mesologie. Deze keuze maakte Ingrid Giebels-Oomen ruim drie jaar geleden. “De behandeling van klachten bestaat uit meer dan alleen ‘pillen’.”

01-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

‘Overdaad schaadt bij 70-plus diabeten’

Differentiatie van de HbA1c-streefwaarden naar leeftijd, diabetesduur en intensiteit van de behandeling. Gliclazide als eerste keus sulfonylureumderivaat. En een vervolgbeleid voor vrouwen met doorgemaakte zwangerschapsdiabetes. Dit zijn belangrijke wijzigingen in de derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.

01-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

‘De zorg voor de obese diabeet loopt fout’

Niet de schuld zoeken bij je schildklier, erfelijke eigenschappen of medicijnen. Overgewicht komt gewoon omdat we te veel eten, zegt dr. Frank van Berkum, internist bij de Ziekenhuisgroep Twente in Hengelo. Hij schrijft steeds minder pillen voor.

01-11-2013 | door Frits Baltesen

Mogelijk microbiële therapie bij diabetes

“De samenstelling van de darmmicrobiota van patiënten met diabetes mellitus type 2 is opvallend anders”, zegt hoogleraar microbiologie Willem de Vos. “Dit nieuwe inzicht leidt tot microbiële aanknopingspunten in de behandeling hiervan.”

01-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Diabetespatiënt klem tussen hypo en hyper

Zorgverleners zien depressies en angststoornissen bij diabetespatiënten vaak over het hoofd, zegt hoogleraar Frank Snoek van het VUmc. Hij werkte mee aan een nieuwe richtlijn waarin voor het eerst aandacht is voor psychologische problemen bij mensen met diabetes. “Alleen zeggen: dit is het probleem en insuline is de oplossing - dat gaat hem niet worden.”

01-11-2013 | door Frits Baltesen

Nalmefeen

Nalmefeen (Selincro) is geregistreerd voor de reductie van alcoholconsumptie bij volwassen patiënten met alcoholafhankelijkheid en een hoog risiconiveau van drankgebruik.

01-11-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Dapagliflozine

Dapagliflozine (Forxiga) is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse van orale antidiabetica, de SGLT2-remmers. Ze remmen de reabsorptie van glucose in de nier, wat uitscheiding van glucose via de urine bevordert.

01-11-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Metformine nog altijd voorkeursmedicatie

Jongere patiënten met diabetes type 2 hebben slechtere HbA1c-waarden dan oudere. En metformine heeft de voorkeur boven een sulfonylureumderivaat bij patiënten met een HbA1c ≥ 7,0%, maar niet bij patiënten met een lagere HbA1c. Dat blijkt uit het proefschrift van Egbert Lamberts. Een samenvatting.

01-11-2013 | door Egbert Lamberts

Nieuwe leden

01-11-2013 | door KNMP

Voorkom spuitplekken bij gebruik van insuline

Mevrouw Van Kanten komt insuline ophalen. U vraagt haar naar haar ervaring. Het valt haar tegen. Ze heeft een harde plek op haar buik. Hoe komt dit? En wat moet ze doen?

01-11-2013 | door Delia Titre

Risico’s incretinemimetica aanvaardbaar

Ondanks studies die mogelijke ernstige bijwerkingen van incretinemimetica op de alvleesklier aan het licht brachten, zoals pancreatitis, lijken de schadelijke effecten op de alvleesklier mee te vallen. Ook zijn er aanwijzingen dat deze middelen geen extra cardiovasculaire risico’s geven.

01-11-2013 | door Marc de Leeuw

Infusie hydroxyethylzetmeel aan banden

De PRAC heeft de herbeoordeling afgerond naar het gebruik van hydroxyethylzetmeel bevattende infusievloeistoffen.

01-11-2013 | door PW

Positief advies trastuzumab emtansine

Trastuzumab emtansine (Kadcyla) kreeg een positief advies.

01-11-2013 | door PW

Positief advies aripiprazol depot

De CHMP heeft positief geadviseerd over het verlenen van een handelsvergunning voor een intramusculair depotpreparaat van aripiprazol (Abilify Maintena).

01-11-2013 | door PW

Floppy iris bij peridonen

De firma Janssen-Cilag waarschuwt in een brief aan zorgverleners voor het risico van IFIS (intra-operatief floppy iris-syndroom) en gerelateerde oogcomplicaties tijdens staaroperaties bij patiënten die risperidon, paliperidon of paliperidonpalmitaat gebruiken.

01-11-2013 | door PW

Plaats SGLT2-remmers nog onduidelijk

Natriumglucose-cotransporter 2 (SGLT2)-remmers zijn even effectief als andere orale antidiabetica op kortetermijnuitkomsten. De effectiviteit en veiligheid op langere termijn verdienen nog nader onderzoek. Dat blijkt uit een systematische review en meta-analyse.

31-10-2013 | door Loes Ariaans

Insulineresistentie ontstaat al bij lage dosis prednisolon

Kortdurend gebruik van een lage dosering prednisolon vermindert al de gevoeligheid van de lever en het vetweefsel voor insuline. Dat blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Myrte Brands, waarop zij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

31-10-2013 | door PW

Meeste kosten voor nieuwe diabetesmiddelen

Hoewel DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten een beperkte plaats hebben bij de behandeling van diabetes type 2 nemen de kosten van deze nieuwe diabetesmiddelen snel toe. In 2010 namen de middelen nog 30% van de kosten voor rekening, in 2013 is dit 68%.

30-10-2013 | door SFK

Insuline: niet driemaal per week

Insuline degludec, een nieuwe basale insuline met een werkingsduur van minimaal 42 uur, is in een dosisschema van driemaal per week inferieur aan tweemaal-daagse toediening van insuline glargine.

30-10-2013 | door PW

Zorgen over SU-derivaten

Twee studies die in september gepresenteerd zijn op het EASD-congres wijzen op een verhoogde mortaliteit door gebruik van sulfonylureumderivaten.

30-10-2013 | door PW

Insuline daalt met nierfunctie

De insulinebehoefte van diabetespatiënten verandert bij een verminderde nierfunctie. De invloed hiervan verschilt per type insuline, zo blijkt uit observationeel onderzoek onder 346 patiënten met diabetes type 1.

30-10-2013 | door PW

Huisarts Tuitjenhorn gaf extreme dosis morfine

Verlichting van benauwdheid in de terminale fase gebeurt met een lage dosering morfine en niet met een hoge dosering - 1000 mg - zoals huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn deed. De hoge dosering is alleen geïndiceerd bij acuut verstikkingsgevaar, dat zelden voorkomt. Uit het inmiddels vrijgegeven rapport van de IGZ blijkt dat de huisarts opzettelijk normoverschrijdend heeft gehandeld.

28-10-2013 | door Mariël Croon en Marc de Leeuw

Kring-apotheek kiest voor Europees Alphega Pharmacy

Apotheekformule Kring-apotheek sluit zich aan bij Alphega Pharmacy, een netwerk met zesduizend zelfstandige apotheken in acht Europese landen. Alliance Healthcare Nederland blijft de groothandel van de tweehonderd franchise Kring-apotheken. Vanaf begin volgend jaar worden de apotheken omgebouwd tot Alphega-apotheken.

25-10-2013 | door DEB420720

Mogelijk meer sterfgevallen door Diane-35

Zeker 27 vrouwen in Nederland zijn mogelijk overleden aan de bijwerkingen van de anti-acnemiddel Diane-35.

24-10-2013 | door DEB422443

PRAC wil combinatie-anticonceptiva handhaven

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) vindt dat de voordelen van anticonceptieve combinatieprepraten opwegen tegen het risico op trombose. Er is daarom geen reden om te stoppen met deze hormonale anticonceptiva.

15-10-2013 | door DEB400060
Back to top