Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 43, jaar 2012

26 oktober 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

AIS herkent dialysepatiënt

In de G-Standaard zijn per 1 november 2012 de contra-indicatie-aarden Hemodialyse en Peritoneaaldialyse opgenomen. De contra-indicatie-aarden zijn niet beoordeeld door de werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie.

26-10-2012 | door Brigit Wensveen

Nieuwe leden

26-10-2012 | door KNMP

Synthetische conjugaten bestrijden fibrose

De remming van kinases is een veelbelovende mogelijkheid voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, onder andere bij kanker en nierziektes. Specifieke remming van profibrotische kinases in stellaatcellen biedt perspectieven voor de bestrijding van leverfibrose.

26-10-2012 | door Marike van Beuge

Teratogene middelen: zwangerschapspreventie kan beter

Preventie van zwangerschap bij teratogene geneesmiddelen is nog niet optimaal geregeld in Nederland. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ineke Crijns, als arts werkzaam bij het CBG en als onderzoeker bij de afdeling Farmacoepidemiologie en Farmacoeconomie van de Rijksuniversiteit Groningen. Drie vragen aan Crijns.

26-10-2012 | door PW

Kinderdosering voriconazol gewijzigd

Het doseerschema voor voriconazol (Vfend) bij kinderen is gewijzigd.

26-10-2012 | door PW

Terlipressine anders doseren

De samenvatting van de productkenmerken van terlipressineacetaat (Glypressin) is gewijzigd.

26-10-2012 | door PW

Gezamenlijk loket CBG en CVZ

Fabrikanten kunnen vanaf 1 september 2012 binnen één procedure zowel bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) als het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een wetenschappelijk advies aanvragen.

26-10-2012 | door PW

Voorkom overmaat pegaptanib

Pegaptanib (Macugen), een middel tegen natte maculadegeneratie, is afgevuld in spuitjes die een volumeovermaat bevatten. Het is van groot belang dat deze overmaat op de juiste wijze wordt verwijderd en niet in het oog wordt geïnjecteerd.

26-10-2012 | door PW

Voorkeur voor NOAC’s bij AF

De nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) – dabigatran, rivaroxaban en apixaban – verdienen de voorkeur boven de vitamine K-antagonisten (VKA’s).

26-10-2012 | door PW

Test voorspelt werking medicijn

Een farmacogenetische test die de werking van een geneesmiddel voorspelt kan belangrijk bijdragen aan de patiëntveiligheid in de pre- en postoperatieve fase.

26-10-2012 | door PW

Gelijk effect toedieningsvormen

Of kinderen met juveniele artritis methotrexaat krijgen via subcutane of orale toediening, maakt niet uit voor de effectiviteit van dit middel.

26-10-2012 | door PW

Antihypertensiva geven lipkanker

Langdurig gebruik van fotosensibiliserende middelen tegen hypertensie, zoals hydrochloorthiazide en nifedipine, geeft een duidelijk verhoogde kans op lipkanker bij mensen van het blanke ras.

26-10-2012 | door Koos Brouwers

Succes bij hepatitis C

De behandeling van chronische hepatitis C met direct werkende antivirale middelen leidt tot een hogere genezing met minder bijwerkingen. Dit laat promovendus Joep de Bruijne zien in zijn proefschrift. Drie kwart van de patiënten geneest door triple therapie met peginterferon, ribavirine en een direct werkend antiviraal middel.

26-10-2012 | door Linda de Graaf

Depressie: complex profiel

Bij patiënten met een recent doorgemaakt myocardinfarct hebben SSRI’s de voorkeur boven de tricyclische antidepressiva. Indien echter metoprolol wordt gebruikt, moet paroxetine vermeden worden.

26-10-2012 | door Mike Nettekoven

Anxiolytica en SSRI’s maken brokkenpiloten

Dat geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is bekend, maar goede gegevens over de omvang van dit probleem zijn schaars. Europees onderzoek naar psychofarmacagebruik in het verkeer toont nu een statistisch significant verband aan tussen het risico op verkeersongevallen en het gebruik van anxiolytica en SSRI’s.

26-10-2012 | door Silvia Ravera

Onder de indruk

Tijdens het FIP-congres bezochten buitenlandse apothekers ACN Apotheek Middenwaard. Ze bewonderden de robot en de hoogwaardige farmaceutische zorg in Nederland. Apotheker Sebastiaan Wegman vreest echter dat zorgverzekeraars bezig zijn de apotheek twintig jaar terug in de tijd te zetten.

26-10-2012 | door Edwin Bos

Opkomst nieuwe anticoagulantia

De SFK telde in de eerste helft van 2012 bijna 370.000 gebruikers van vitamine K-antagonisten (‘cumarines’). Aan het gebruik van vitamine K-antagonisten kleven bezwaren. Nieuwe anticoagulantia kennen die bezwaren niet. Hoewel artsen deze nieuwe middelen in beperkte mate voorschrijven, neemt het gebruik sterk toe.

26-10-2012 | door SFK

Overstuur

column

26-10-2012 | door Steven Verhagen-Smits

Prijs

Bij dit PW

26-10-2012 | door Léon Tinke

Orale oncolytica

Orale oncolytica en groeihormonen worden per 1 januari 2013 overgeheveld van het extramurale naar het intramurale budget.

26-10-2012 | door PW

Distributeur daagt bereider voor rechter

De Inspectie gaat handhaven tegen de Regenboog Apotheek die zelf methylfenidaat retard bereidt. De rechter bepaalde, na een klacht van distributeur Eurocept, dat de apotheek te grote hoeveelheden produceert. Ook mag de apotheek geen reclame maken voor deze eigen bereiding.

22-10-2012 | door DEB420720

Aanwijzing VWS voor apotheek Lagaay Rotterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS vorige week geadviseerd om apotheek Lagaay-Westblaak in Rotterdam een aanwijzing te geven. Een maand daarvoor stelde de IGZ verscherpt toezicht in. De inspectie concludeert dat er in de apotheek “nog steeds hoge risico’s zijn voor de patiëntveiligheid”.

19-10-2012 | door f.baltesen@pw.nl

Psoriasismiddel helpt mogelijk ook bij ziekte van Crohn

Ustekinumab (Stelara), gebruikt voor de behandeling van psoriasis, is mogelijk ook effectief bij de ziekte van Crohn.

18-10-2012 | door DEB422443

Medicatieproject genomineerd voor Patiëntveiligheid Award

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is genomineerd voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2012 met een systeem waarmee medicatiefouten aantoonbaar verminderen.

18-10-2012 | door DEB422443
Back to top