Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 28/29, jaar 2012

met PW Wetenschappelijk Platform

13 juli 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

GVR

Bij dit PW

13-07-2012 | door Léon Tinke

‘Geen cowboys, maar échte apothekers’

Aan de opmars van De Thuisapotheek kwam onlangs abrupt een einde. Apothekers Hans Smit en Gerrit Jan Dannijs namen de failliete boedel over om van de omstreden verzendapotheek een ‘gewone’ apotheek te maken. “Wij leveren wél spoed- en adhoc-medicatie aan de patiënt.”

13-07-2012 | door Edwin Bos

Twee op de drie geneesmiddelen generiek

Het aantal verstrekkingen van generieke receptgeneesmiddelen in het basispakket nam in 2011 met 14% toe tot € 126 miljoen. Het aandeel van deze middelen maakt daarmee 63% uit van het totaal aantal verstrekkingen in deze groep geneesmiddelen. In de eerste helft van 2012 liep dit verder op tot 66%.

13-07-2012 | door SFK

Vinger aan de pols bij borging van privacy

Gestaag doen het elektronische patiëntendossier en het LSP hun intrede in de zorg. Zorgverleners en zorgverzekeraars zetten volgend jaar mogelijk een nieuwe stap om noodzakelijke patiëntgegevens goed en snel beschikbaar te krijgen. Maar de gevoelige informatie moet daarna worden beschermd tegen buitenstaanders. Sinds maart is er een nieuwe NEN-norm.

13-07-2012 | door Frits Baltesen

‘Zorgprofessionals moeten elkaar meer gunnen’

Onder dreiging van een heuse zorgcrisis zijn eerstelijnsorganisaties een intensieve samenwerking aangegaan. Als Pact van Garderen willen zij de zorgtaken in de buurt strakker verdelen en duidelijker communiceren met de patiënt. LHV-voorzitter Steven van Eijck: “Wij kunnen dat met elkaar beter en goedkoper. Daar hebben we Den Haag niet bij nodig.”

13-07-2012 | door Edwin Bos

Lareb toont FIP-gangers bijwerkingenmonitor

Wereldwijd neemt de aandacht voor farmacovigilantie toe, ziet prof. dr. Kees van Grootheest, directeur van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Nederland loopt daarin voorop. Tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam, presenteert Lareb een zelf ontwikkelde applicatie waarmee bijwerkingen via internet gemonitord worden.

13-07-2012 | door Marc de Leeuw

Antimycotica cutaan en cumarines

Miconazol kan de bloedstolling zodanig beïnvloeden dat het niet voorgeschreven en afgeleverd mag worden als een patiënt ook een cumarinederivaat gebruikt. Het alternatief voor miconazol cutaan is clotrimazol. In het FNA is hiervoor een aantal gestandaardiseerde preparaten opgenomen.

13-07-2012 | door Shiwai Ng

Aan de beurt

Een wachttijdenmeetsysteem houdt precies bij hoe lang patiënten in Dok 11 Apotheek in Alblasserdam moeten wachten. Apotheker Timon den Hertog introduceerde dit systeem een half jaar geleden. “Gemiddeld hoeven patiënten in onze apotheek maar drie minuten te wachten.”

13-07-2012 | door Marc de Leeuw

Softwarefout: apotheker valt niets te verwijten

Een patiënt gaf zijn apotheker geen toestemming de medicatiegegevens aan derden te verstrekken. Bij een Ozis-opschoningsactie werd het dossier abusievelijk gedeblokkeerd waarna de apotheker in eerste aanleg een tuchtrechtelijke waarschuwing kreeg. Het Centraal Tuchtcollege vernietigde deze beslissing in hoger beroep.

11-07-2012 | door DEB420720

IGZ: tuchtmaatregelen openbaar

Alle tuchtmaatregelen en alle beroepsbeperkingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg oplegt aan zorgverleners, zijn sinds 1 juli publiek toegankelijk. Alleen waarschuwingen worden niet openbaar.

04-07-2012 | door DEB422443

Verhoogd risico op blaaskanker bij pioglitazon

Pioglitazon verhoogt mogelijk het risico op blaaskanker. Patiënten met diabetes type 2 hebben een 40% hoger risico op blaaskanker. Eén van de risicofactoren is mogelijk het gebruik van thiazolidinederivaten, voornamelijk pioglitazon.

04-07-2012 | door DEB422443

Nieuwe apothekerscoöperatie opgericht

Veertig zelfstandige apothekers hebben vorige week de coöperatieve vereniging Pact u.a. opgericht. Pact u.a. wil apothekers helpen bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Groothandel Pluripharm ondersteunt de vereniging.

02-07-2012 | door DEB420720

Ranibizumab mogelijk uit verzekerd pakket

De Advies Commissie Pakket adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) om de VEGF-remmer ranibizumab (Lucentis) uit het verzekerde pakket te halen.

29-06-2012 | door DEB422443

In memoriam: Jos van Dalen

Toch nog onverwacht zijn wij 28 juni overvallen door het veel te vroege overlijden van onze oud-secretaris van het hoofdbestuur van de KNMP Jos van Dalen.

28-06-2012 | door Jean Hermans
Back to top