Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 45, jaar 2010

12 november 2010

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Ze doen wat ze moeten doen

Onderzoeker Rob Jansen stelde in een artikel over het KNMP-congres dat bloedglucosemeters ondeugdelijk zijn omdat de uitslag 20% mag afwijken van de internationale referentiemethode. Volgens diabetesdeskundige Henk Jan Aanstoot leidt die uitspraak tot onnodige onrust en onzekerheid bij gebruikers.

12-11-2010 | door Henk Jan Aanstoot

Zuurstofexpert

Samen met haar collega-apothekers uit Ede verdeelde apotheker Miranda Vos van de Acacia Service Apotheek specifieke taken. Daardoor konden de apothekers zich specialiseren. Zo raakte Vos enkele jaren geleden betrokken bij de levering van medicinale zuurstof aan verloskundigen.

12-11-2010 | door marcdl

Alzheimerpatiënt niet gebaat bij NSAID

Patiënten met de ziekte van Alzheimer die hun ziekteproces hopen te vertragen, hebben geen baat bij NSAID’s. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Daniëlle de Jong aan het UMC St Radboud in Nijmegen. Drie vragen aan neuroloog Daniëlle de Jong.

12-11-2010 | door nettekoven

Voorzichtigheid geboden met nieuwe toedieningssyteem van Ebixa

Onjuist gebruik van de doseerpomp van het middel Ebixa (memantine) kan leiden tot overdoseringen, meldt het CBG. Hiervan is een aantal meldingen binnengekomen.

12-11-2010 | door nettekoven

MS: oraal middel werkt

Teriflunomide, een oraal middel dat bedoeld is voor multipele sclerose, vermindert het aantal jaarlijkse relapses met 31% in vergelijking met placebo.

12-11-2010 | door nettekoven

TCA’s beter bij migraine

Tricyclische antidepressiva zijn effectiever dan SSRI’s in het voorkomen van migraine of spanningshoofdpijn.

12-11-2010 | door nettekoven

Soms hobbels bij uitvoeren euthanasie

De uitvoering van euthanasie verloopt niet altijd soepel. Artsen hebben moeite om thiopentalspuiten te bereiden en patiënten ervaren soms pijn bij de injectie ervan, zo blijkt uit onderzoek.

12-11-2010 | door nettekoven

Zorgen om zorgpraktijk

De medicatieveiligheid in de langdurige zorg en in de zorg thuis is onvoldoende. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wanneer zorginstellingen samenwerken met artsen en apothekers kan dit verbeteren.

12-11-2010 | door Ellen Zijp

Rol voor dronedaron

In de nieuwe Europese richtlijn krijgt het middel dronedaron een rol toebedeeld bij de behandeling van atriumfibrilleren. Daarnaast worden nieuwe scores geïntroduceerd waarmee artsen het juiste antitrombotische middel kunnen kiezen.

12-11-2010 | door V.H.M. Deneer

Beter af in eerste lijn

Met een gerichte interventie kunnen artsen en apothekers in de eerste lijn ervoor zorgen dat een patiënt niet doorgestuurd hoeft te worden naar het ziekenhuis.

12-11-2010 | door nettekoven

Nu ook scherpere controle op bulkgassen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft het registratiebeleid voor medicinale gassen gewijzigd. Bulkgassen die aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden geleverd, dienen nu ook bij het CBG geregistreerd te zijn.

12-11-2010 | door Leon Bongers en Birte van Elk

Hormonen: meer sterfte

Gecombineerde hormoonvervangingstherapie (oestrogen met progestageen) door postmenopauzale vrouwen verhoogt niet alleen het risico op borstkanker, ook de kans om te overlijden neemt toe.

12-11-2010 | door nettekoven

Lagere kosten migrainemedicatie

Het gebruik van de specifiek voor migraine voorgeschreven medicijnen is in de afgelopen twee jaar vrijwel ongewijzigd gebleven, terwijl de bijbehorende uitgaven met gemiddeld 11% per jaar daalden. Deze afname is grotendeels het gevolg van de opname van sumatriptan in het preferentiebeleid in 2008.

12-11-2010 | door sfk

Succesvol innoveren, zo financier je dat ...

Wie wil overleven, moet innoveren. Vernieuwingen die op de werkvloer van één apotheek goed uitpakken, kunnen op macroniveau essentieel blijken voor de ontwikkeling van de farmacie. Maar hoe begin je? In dit artikel drie handvatten die de kans op welslagen van zorginnovaties vergroten.

12-11-2010 | door Linda van de Burgwal, Patrick de Boer en Jeanine van de Grootevheen

Verplichte maatregelen isotretinoïnegebruik

Isotretinoïne is geregistreerd voor de behandeling van ernstige acne. Het heeft echter teratogene eigenschappen. Daarom mogen vrouwen in de vruchtbare leeftijd isotretinoïne alleen gebruiken bij therapieresistente acne in combinatie met contraceptie. Volgens onderzoek wordt aan deze voorwaarden niet altijd voldaan.

12-11-2010 | door Martina Teichert

Dossier onder beheer van één apotheker

De patiënt heeft sinds het vervallen van de inschrijving op naam volledig vrije keuze waar hij zijn geneesmiddelen en farmaceutische zorg haalt. Patiënten die frequent wisselen van apotheek, lopen echter zekere risico’s door versnippering van hun medicatiedossier.

12-11-2010 | door KNMP

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

12-11-2010 | door KNMP

FTO-module Oncologie beschikbaar

Op initiatief en in opdracht van de KNMP heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik de FTO-module ‘Oncologie, naar een samenspel tussen eerste en tweede lijn’ ontwikkeld.

12-11-2010 | door KNMP

ORIA biedt e-training informatiebeveiliging

Apothekers kunnen sinds 1 november via ORIA een e-training over informatiebeveiliging in de apotheek volgen. Belangrijk, want vanaf januari 2011 moet de informatiebeveiliging van zorginstellingen voldoen aan de NEN7510-norm. Deze norm is vastgesteld door IGZ als de standaard voor informatiebeveiliging in de zorgsector.

12-11-2010 | door KNMP

www.apotheek.nl de moeite waard

Genomineerd voor website van het jaar en dankzij een nieuwe release nu nog gebruiksvriendelijker; twee goede redenen om patiënten te verwijzen naar www.apotheek.nl. Bijna een half miljoen mensen ging hen vorige maand al voor.

12-11-2010 | door KNMP

Herbeoordeling saquinavir positief

De herbeoordeling van Invirase (saquinavir) is afgerond. De balans tussen werkzaamheid en risico’s van de combinatiebehandeling van saquinavir met ritonavir is volgens het CHMP positief.

12-11-2010 | door PW

Uitbreiding indicatie sunitinib

De indicatie van sunitinib is uitgebreid.

12-11-2010 | door PW

Uitbreiding indicatie dasatinib

Voor Sprycel (dasatinib) wordt de indicatie uitgebreid.

12-11-2010 | door PW

Uitbreiding indicatie ranibizumab

Lucentis (ranibizumab) mag nu ook gebruikt worden bij visusstoornissen door diabetisch macula-oedeem.

12-11-2010 | door PW

Positief advies voor Fluenz

Het CHMP heeft een positief advies uitgebracht voor Fluenz (levend verzwakt influenzavirus).

12-11-2010 | door PW

Zorg voor zuurstof zaak van apothekers

Apothekers krijgen vanaf 2011 de eindverantwoordelijkheid voor de aflevering van zuurstof. Toezicht op de kwaliteit en op eventuele interacties en contra-indicaties zijn kernpunten. Ze mogen kiezen of ze zelf de aflevering verzorgen of dit laten doen door een facilitair bedrijf.

11-11-2010 | door marcdl

Zuurstof

column

10-11-2010 | door Loraine Lie-A-Huen

Preferentiebeleid: verzekeraars pakken door

Alle grote zorgverzekeraars breiden hun preferentiebeleid op 1 januari uit. Dit terwijl apothekers nu al grote moeite hebben hun voorraden preferente geneesmiddelen op peil te houden. Groothandel Brocacef stelde een lijst op met vijftig niet of moeilijk verkrijgbare producten.

09-11-2010 | door Edwin Bos

Minister wil studie naar kleiner doosje paracetamol

Paracetamolverpakkingen moeten mogelijk kleiner. Edith Schippers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen opdracht gegeven dit te onderzoeken.

08-11-2010 | door nettekoven
Back to top