Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dossier onder beheer van één apotheker

KNMP ontwikkelt richtlijn dossiervorming

PW Magazine 45, jaar 2010 - 12-11-2010 | door KNMP
De patiënt heeft sinds het vervallen van de inschrijving op naam volledig vrije keuze waar hij zijn geneesmiddelen en farmaceutische zorg haalt. Patiënten die frequent wisselen van apotheek, lopen echter zekere risico’s door versnippering van hun medicatiedossier.

Voor de receptgebonden zorg biedt invoering van het EPD op termijn meestal uitkomst omdat de apotheker dan de actuele informatie die nodig is voor medicatie-bewaking kan opvragen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Heel anders ligt het bij de niet-receptgebonden zorg. Daaronder vallen bijvoorbeeld de medicatiebeoordeling, farmacotherapiebeleid op populatieniveau (FTO), monitoren van behandelingen en het opsporen van risicopatiënten, wetenschappelijk onderzoek, overdracht van gegevens naar zorgverleners die nog niet aangesloten zijn op het LSP en zaken met de IGZ en tuchtrechter. Voor dat type zorg is en blijft het noodzakelijk dat de medicatie- en patiëntgegevens zich op één plaats bevinden. Ook voor transparantie van kwaliteit van zorg is elektronisch geregistreerde informatie onmisbaar.

Voor veilige farmaceutische zorg blijft een farmaceutisch dossier onder beheer van één apotheker – dichtbij de patiënt – dus nodig. 

Dossiervorming

De KNMP ontwikkelt momenteel een richtlijn dossiervorming. Meestal zal de aanleiding voor de aanleg van een dossier een recept voor een genees- of hulpmiddel zijn van een in het AIS onbekende patiënt. Het patiëntendossier wordt aangelegd ongeacht of de patiënt zich eenmalig tot de apotheek wendt of daarna vaker een beroep doet op deze apotheek. De apotheker draagt er zorg voor dat de patiënt vrij is om te kiezen of hij een dossierbeheerder wil en zo ja wie deze dossierbeheerder is.

Als de patiënt kiest voor een dossierbeheerder is het belangrijk dat hij weet welke dienstverlening de apotheker biedt en welke inspanning van de patiënt nodig is om het medicatiedossier actueel te houden. 

Inspanningen KNMP

Overleg met de NZa heeft geleid tot een ‘prestatie’ voor dossieraanleg. Een prestatie voor dossierbeheer wordt in de verdere ontwikkeling van de prestatieomschrijvingen besproken.

De KNMP is ook, samen met zorgverleners, in overleg met NICTIZ over de mogelijkheden om het dossierbeheer binnen het LSP te ondersteunen. Net als de KNMP ziet NICTIZ de apotheker als medicatiebegeleider van de patiënt. Het idee is om binnen het LSP een optie te creëren, om vast te leggen welke apotheker de patiënt heeft aangewezen als zijn medicatiebegeleider. Die apotheker krijgt dan een abonnement op alle actuele gegevens in het EMD, die worden aangemeld bij het LSP. Dit kan zijn elders afgeleverde medicatie of een contra-indicatie maar in de toekomst ook een nieuwe laboratoriumuitslag voor medicatiebewaking.

Document acties

Back to top