Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2013

Rituximab

Verzekerde zorg

Een weinig bekende activiteit van het CVZ is het beoordelen van zelden voorkomende, niet-geregistreerde indicaties van een geneesmiddel, in dit geval rituximab (Mabthera).

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Ingenolmebutaat

Verzekerde zorg

Ingenolmebutaat (Picato) is bestemd voor de cutane behandeling van niet-hyperkeratotische, niet-hypertrofische actinische keratose bij volwassenen. Het betreft ruwe, schilferende plek(ken) bij mensen die veel aan de zon zijn blootgesteld.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Veroordeeld tot thuisteelt

Patiënt mijdt apotheek door gebrek aan goed werkende cannabis

Sinds de legalisering van medicinale cannabis zijn in apotheken de producten van Maripharm MGM vervangen door die van Bedrocan. Dat was geen goed idee, vinden Rudolf Hillebrand en Jackie Woerlee van belangenorganisatie BSEMC. Want de effectiviteit van de legale Bedrocan-producten is onbekend, terwijl de ‘gedoogde’ cannabis simplex goed werkte [1]. Cannabisgebruikers blijven daarom massaal weg uit de apotheek [2].

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Rudolf Hillebrand en Jackie Woerlee

Volume groter, dan prijs lager

Ook farmabedrijven moeten bijdrage leveren aan beheersing kosten

Het volume van de dure geneesmiddelen is sinds 2011 sterk toegenomen, zonder significante prijsverlaging door de fabrikant. Ziekenhuisapotheker Pieter Knoester vindt dat naast overheid, zorgaanbieders en -verzekeraars ook fabrikanten een bijdrage moeten leveren aan de beheersing van de kosten.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Knoester P

Rechter houdt AGP-systeem in stand

Apothekers verliezen in kort geding van Achmea

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat Achmea de Achmea Geneesmiddelen Prijslijst (AGP) in 2013 mag hanteren. De vordering van de stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) en negentien apotheken om voor 2013 een andere vergoedingssystematiek overeen te komen, wees de voorzieningenrechter daarmee af.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Lastig samen met lithium

Zoektocht naar alternatief voor diureticum

Een patiënt heeft een dusdanig hoge bloeddruk dat hij met medicijnen behandeld moet worden. Omdat hij lithium gebruikt, is het beter als hij geen diureticum slikt. De huisarts staat voor de vraag welk antihypertensivum bij deze patiënt wel veilig is.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Anne Leendertse en Mike Nettekoven

Grote invloed roken op werking medicatie

Minder acne bij rokende erlotinibgebruikers

Roken geeft veel interacties met geneesmiddelen, zowel farmacokinetisch als farmacodynamisch. Soms moet de dosering daarom verhoogd worden. Stoppen met roken kan daarentegen tot een verhoogde kans op bijwerkingen leiden.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Marc de Leeuw

‘Laat de roker zijn eigen conclusies trekken’

Het is moeilijk het gedrag van mensen écht te veranderen

Zorgverleners zijn geneigd een roker direct een oplossing aan te reiken. Maar zij kunnen de opgeheven vinger beter achterwege laten en in het gesprek ruimte creëren om de roker zelf zijn eigen motivatie te laten uitspreken. “Als ik een roker vraag waarom hij wil stoppen met roken, raak ik heel vaak iets persoonlijks.”

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Edwin Bos

Roker met astma: toch ICS

Op weg naar personalised medicine

Inhalatiecorticosteroïden zijn op de langere termijn wel effectief bij astmapatiënten die roken, toont promovendus Eef Telenga aan. De respons op deze middelen lijkt samen te hangen met het type ontsteking in de luchtwegen van patiënten met astma en COPD.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Linda de Graaf

Meer oog voor vallende ouderen loont

Hulp bij mindering ‘valgevaarlijke geneesmiddelen’

Een project gericht op de identificatie van vallende ouderen zorgt ervoor dat apothekers meer oog krijgen voor deze groep. Na een medicatiebeoordeling is de helft van de geneesmiddelgerelateerde problemen opgelost en is de angst van ouderen om te vallen afgenomen.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 13-12-2013 | door Marcel Bouvy en Martine Kruijtbosch

Juiste interventie houdt oudere op de been

Preventieprogramma Kwiek voor kwetsbare oudere

Ouderen met een of meer chronische aandoeningen moeten langer thuis blijven wonen. Met een preventieprogramma onderzoeken eerstelijns zorgverleners in Wijk bij Duurstede hoe ouderen langer zelfredzaam en weerbaar kunnen blijven. “We moeten voorkomen dat ouderen die bewegen duizelingen krijgen door hun geneesmiddelen.”

PW Magazine 50, jaar 2013 - 13-12-2013 | door Edwin Bos

CVA: naast acetylsalicylzuur ook dipyridamol

Herziene NHG-Standaard biedt handvat voor FTO

De nieuwe NHG-Standaard Beroerte bevat verschillende aanknopingspunten voor het FTO. Nieuw is dat aan patiënten met een niet-cardiale embolie naast acetylsalicylzuur ook dipyridamol wordt gegeven. Ook is de termijn voor behandeling met intraveneuze trombolyse verlengd.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 09-12-2013 | door Marc de Leeuw

Risico op therapieontrouw is voorspelbaar

Aversie tegen geneesmiddel van grote invloed

Over de factoren die van invloed zijn op therapietrouw bij startende patiënten is nog heel weinig bekend. Psycholoog Annelieke Pasma onderzoekt waarom recent gediagnosticeerde patiënten met inflammatoire artritis hun therapie met DMARDs wel of niet succesvol starten. “De ideeën die een nieuwe patiënt heeft over geneesmiddelen zijn van grote invloed op de therapietrouw.”

PW Magazine 48, jaar 2013 - 06-12-2013 | door Edwin Bos

Resistentie

Bij dit PW

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Politiek: tevreden, maar nog wensen te over

‘Verspilling aanpakken en meer samenwerken’

Opnieuw is dit jaar een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van het geneesmiddelenbeleid. In aanloop naar het traditionele farmaciedebat in december in de Tweede Kamer brengt het Pharmaceutisch Weekblad alvast de standpunten van de grote politieke partijen over dit onderwerp. Ze zijn tevreden over de beheersing van de kosten voor medicijnen, maar hebben nog genoeg wensen.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door Frits Baltesen

Innovatieve apotheken: drie jaar later

Meningen verdeeld over huidige klimaat zorgvernieuwing

De KNMP benoemde in 2010 dertien innovatieve apotheken tot vaandeldragers van de farmaceutische zorg. Uit een rondgang blijkt dat veel van deze apotheken hun best practice hebben omgezet in een vaste werkwijze of een onderzoek zijn gestart naar de resultaten. Hebben andere apotheken deze projecten inmiddels ingevoerd? En hoe staat het met de vergoedingen door zorgverzekeraars?

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door Edwin Bos

A-team bovenop kwaliteit antibioticabeleid

Vanaf 1 januari verplicht in elk ziekenhuis

Ziekenhuisapothekers moeten vanaf 1 januari een functie gaan vervullen in een antibioticateam (A-team) om antibioticaresistentie terug te dringen. De kerntaak van het A-team is volgens ziekenhuisapotheker Paul van der Linden om de kwaliteit van het antibioticabeleid te bewaken.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Europees front van zelfstandige apothekers

Kring-apotheek onderdeel van groot netwerk

Kring-apotheek kiest een internationale koers en sluit zich aan bij apotheekformule Alphega Pharmacy. Alliance Healthcare-directeur Arvid Manneke en VKAN-voorzitter Jan-Willem ten Pas bundelen de krachten met zelfstandige apothekers uit andere Europese landen. “In veel landen is net als hier de vraag actueel of zorg­verzekeraars meer gaan betalen voor zorg.”

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door Edwin Bos

NVZA-voorzitter: ‘Focus op de vakinhoud’

Ziekenhuisapothekers voeren bestuurlijke vernieuwing door

Verdere verbetering van de farmaceutische zorg in ziekenhuizen, dat is de inzet van de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) Bas Drese. “Dan volgen de baten de kosten vanzelf.”

PW Magazine 49, jaar 2013 - 04-12-2013 | door Marc de Leeuw

‘Ik loop niet op voeten, maar op wilskracht’

Biological veranderde leven van RA-patiënt

Al in haar jeugd kreeg Marieke Voshaar (47) reumatoïde artritis. Ze besloot zich er niet bij neer te leggen. Ze heeft een flinke portie wilskracht, maar het was niet altijd makkelijk. De komst van de eerste biological veranderde haar leven.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013 | door Frits Baltesen

Document acties

Back to top