Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2013

Apotheek A15: academisch karakter centraal

Noodzakelijke bereidingen voor ziekenhuispatiënten

De productieafdeling van de ziekenhuisapotheek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam verhuist naar een industrieterrein in Gorinchem. “Geneesmiddelbereidingen blijven nodig voor zorg op maat”, zegt ziekenhuisapotheker András Vermes. “De nieuwe locatie biedt mogelijkheden tot groei.”

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

‘Overdaad schaadt bij 70-plus diabeten’

Scherp instellen ‘jonge’ diabeten geeft langdurig effect

Differentiatie van de HbA1c-streefwaarden naar leeftijd, diabetesduur en intensiteit van de behandeling. Gliclazide als eerste keus sulfonylureumderivaat. En een vervolgbeleid voor vrouwen met doorgemaakte zwangerschapsdiabetes. Dit zijn belangrijke wijzigingen in de derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

‘De zorg voor de obese diabeet loopt fout’

Dr. Frank van Berkum kritisch over aanpak diabetes type 2

Niet de schuld zoeken bij je schildklier, erfelijke eigenschappen of medicijnen. Overgewicht komt gewoon omdat we te veel eten, zegt dr. Frank van Berkum, internist bij de Ziekenhuisgroep Twente in Hengelo. Hij schrijft steeds minder pillen voor.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door Frits Baltesen

Mogelijk microbiële therapie bij diabetes

Nieuw inzicht leidt tot nieuwe aanknopingspunten

“De samenstelling van de darmmicrobiota van patiënten met diabetes mellitus type 2 is opvallend anders”, zegt hoogleraar microbiologie Willem de Vos. “Dit nieuwe inzicht leidt tot microbiële aanknopingspunten in de behandeling hiervan.”

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Diabetespatiënt klem tussen hypo en hyper

Depressie komt anderhalf tot dubbel zo vaak voor

Zorgverleners zien depressies en angststoornissen bij diabetespatiënten vaak over het hoofd, zegt hoogleraar Frank Snoek van het VUmc. Hij werkte mee aan een nieuwe richtlijn waarin voor het eerst aandacht is voor psychologische problemen bij mensen met diabetes. “Alleen zeggen: dit is het probleem en insuline is de oplossing - dat gaat hem niet worden.”

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door Frits Baltesen

Nalmefeen

Verzekerde zorg

Nalmefeen (Selincro) is geregistreerd voor de reductie van alcoholconsumptie bij volwassen patiënten met alcoholafhankelijkheid en een hoog risiconiveau van drankgebruik.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Dapagliflozine

Verzekerde zorg

Dapagliflozine (Forxiga) is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse van orale antidiabetica, de SGLT2-remmers. Ze remmen de reabsorptie van glucose in de nier, wat uitscheiding van glucose via de urine bevordert.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Metformine nog altijd voorkeursmedicatie

Medicatie en HbA1c bij diabetes type 2

Jongere patiënten met diabetes type 2 hebben slechtere HbA1c-waarden dan oudere. En metformine heeft de voorkeur boven een sulfonylureumderivaat bij patiënten met een HbA1c ≥ 7,0%, maar niet bij patiënten met een lagere HbA1c. Dat blijkt uit het proefschrift van Egbert Lamberts. Een samenvatting.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door Egbert Lamberts

Risico’s incretinemimetica aanvaardbaar

Uitkomststudies geven nieuwe antidiabetica definitieve plek

Ondanks studies die mogelijke ernstige bijwerkingen van incretinemimetica op de alvleesklier aan het licht brachten, zoals pancreatitis, lijken de schadelijke effecten op de alvleesklier mee te vallen. Ook zijn er aanwijzingen dat deze middelen geen extra cardiovasculaire risico’s geven.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door Marc de Leeuw

Einde chaos declaraties stap dichterbij

Apothekers zijn ondoorzichtigheid bereidingen beu

Apothekers hebben grote problemen met de declaratie van bereidingen. Doordat grootbereiders hun producten niet vermelden in de G-Standaard, zijn prijzen ondoorzichtig, keuren zorgverzekeraars declaraties af en is de medicatiebewaking onvolledig. Pharmaline doorbreekt de impasse en plaatst zijn producten voor één cent in de G-Standaard. Met VGZ en Menzis maakte de grootbereider afspraken over prijzen en declaraties.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 25-10-2013 | door Edwin Bos

Lactitol op brood

Bijscholing over medicatie bij verstandelijke beperking

Het niveau van de farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking moet omhoog, stelt apotheker Linda Mulder-Wildemors. Zij geeft cursussen aan apothekers over medicatie voor verstandelijk gehandicapten. “Laat apothekers instellingen bezoeken en kijken welke omstandigheden invloed hebben op het medicatiegebruik.”

PW Magazine 43, jaar 2013 - 24-10-2013 | door Marc de Leeuw

Aanpak atriumfibrilleren: vaker cumarines

Herziene NHG-Standaard terughoudend met DOAC’s

De herziene NHG-Standaard Atriumfibrilleren geeft cumarines een belangrijke plaats en is terughoudend als het gaat om het gebruik van DOAC’s* (directe orale anticoagulantia). Verder bevat deze standaard een andere score om het risico op een ischemisch CVA te bepalen.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 24-10-2013 | door Marc de Leeuw

‘Apotheker, laat je meerwaarde zien’

Marleen Barth: zorgrol beter over het voetlicht

De beoogd vicevoorzitter van de KNMP, Marleen Barth, zei tijdens het laatste congres dat apothekers een andere toekomst wacht. Na zeven weken praten en kijken in de sector komt ze tot de kernboodschap: “Het belangrijkste is dat apothekers hun meerwaarde laten zien.”

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013 | door Frits Baltesen

Onrust na afbouw SSRI

Onttrekkingsverschijnsel of toch niet?

Een veelgebruiker van medicijnen raakt zo gemotiveerd door de succesvolle interventies van de apotheker, dat hij ook probeert om met hulp van zijn apotheker zijn antidepressivum geleidelijk te stoppen. Dit blijkt echter nog een stap te ver.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013 | door Mike Nettekoven

Uniform etiket verhoogt medicatieveiligheid

Groene Hart Ziekenhuis maakt verbeterslag

Een van de knelpunten bij de invoering van high risk-medicatie is de etikettering van voor toediening gereedgemaakte producten. Informatie is vaak onvolledig of onjuist en de etiketten van diverse afdelingen kunnen sterk verschillen. In het Groene Hart Ziekenhuis introduceerde de ziekenhuisapotheek gestandaardiseerde etiketten voor het hele ziekenhuis.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013 | door Sander Ketzer en Vincent Tan

‘Lakmoesproef medicatiebeoordeling in 2014’

Jan Broeren (VGZ): ‘Wie niet zover is, voelt dat financieel’

Voor volgend jaar contracteert én bekostigt Coöperatie VGZ de medicatiebeoordeling als een aparte prestatie. Volgens manager farmacie Jan Broeren moeten binnen twee jaar alle apothekers een medicatiebeoordeling kunnen uitvoeren volgens de richtlijn. “Wie dan nog niet zover is, gaat dat financieel ook merken.”

PW Magazine 42, jaar 2013 - 18-10-2013 | door Edwin Bos

Maanden niet poepen

Unieke poli helpt kinderen met ernstige obstipatie

In veel opzichten is de AMC-poli voor obstipatie voor kinderen uniek in de wereld. Marc Benninga behandelt de moeilijkste gevallen, maar hij zegt dat onderzoek en behandeling nog in de kinderschoenen staan. “Poepen is niet sexy in de zorgwereld.”

PW Magazine 42, jaar 2013 - 18-10-2013 | door Frits Baltesen

Taboe vertraagt aanpak anale problemen

Adviesrol van apotheker van belang

Proctologie is een vak waarop een taboe rust. Daardoor lopen mensen vaak onnodig lang rond met anale klachten die met medicatie, ondersteunende maatregelen en soms chirurgie meestal prima te behandelen zijn. De apotheker heeft een belangrijke rol bij de advisering van deze patiënten.

PW Magazine 42, jaar 2013 - 18-10-2013 | door Marc de Leeuw

Aanbesteden kan ook anders

‘Benoem meer gunningscriteria dan alleen de prijs’

Enkele zorgverzekeraars hebben doxycycline meermalen aangewezen als preferent middel, met als gevolg een ernstig tekort in Nederland. Volgens Martin Favié, voorzitter van de Bogin, kunnen eenmalig aanbesteden en daarna fixeren van de lage prijs dergelijke problemen voorkomen.

PW Magazine 42, jaar 2013 - 18-10-2013 | door Martin Favié

NZa: huisarts moet Thuisapotheek toelaten

Huisartsen hebben meer vertrouwen in lokale apotheek

Huisartsenpraktijk Prinsenbeek wilde haar patiënten niet doorverwijzen naar de Thuisapotheek, omdat deze onvoldoende waarborg zou bieden voor de medicatiebewaking. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legde de huisartsen wegens hun aanmerkelijke marktmacht de verplichting op de Thuisapotheek toe te laten tot hun netwerk.

PW Magazine 42, jaar 2013 - 17-10-2013 | door Catelijne Bach en Natascha Linssen

Document acties

Back to top