Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2013

‘De zorg wacht grote verschuivingen’

Rien Meijerink (RVZ): steeds vaker ‘voor wat hoort wat’

De patiënt aan het roer, inzetten op preventie en zorgverleners afrekenen op de resultaten die ze boeken. Dat is in de kern hoe Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, de toekomst voor zich ziet.

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 26-07-2013 | door Cindy Reinders

Lage prijs sildenafil moet man verleiden

Groot aanbod na patentverloop Viagra

Viagra is uit patent en de eerste generieken liggen voor de halve prijs in de apotheek. Of die lagere prijs mannen verleidt van internet over te stappen naar de legale markt, daarover zijn de meningen verdeeld. Een bezoek aan de huisarts blijft een hindernis. “Gebruikers weten heel goed dat de kwaliteit op internet onbetrouwbaar is.”

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door Edwin Bos

Prostaatwijzer geeft duiding aan PSA-test

Patiënt maakt inschatting kankerrisico

Screening op prostaatkanker met een PSA-meting verlaagt de kans op het overlijden aan prostaatkanker met zo’n 30%. Maar de test kan ook leiden tot overbehandeling en onnodige onrust. Patiënten moeten zich daarom vooraf goed laten informeren over de voor- en nadelen, vindt uroloog prof. dr. Chris Bangma. De prostaatwijzer helpt patiënten die een PSA-test hebben ondergaan het kankerrisico in te schatten.

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door Marc de Leeuw

‘Ik raak gewend aan teleurstellingen’

Prostaatkankerpatiënt en schrijver Ivan Wolffers

Schrijver, arts, hoogleraar en medicijnexpert Ivan Wolffers leeft al tien jaar met prostaatkanker. Zijn PSA blijft gestaag stijgen, maar hij heeft ermee leren leven. Hij schrijft nu weer boeken. “In het begin was het heel moeilijk een paar jaar vooruit te denken.”

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door Frits Baltesen

Mictieklachten: twijfels bij effect medicatie

Nieuwe adviezen in herziene NHG-Standaard

De nadruk bij de behandeling van mictieklachten moet voortaan liggen op de niet-medicamenteuze aanpak. Dit staat in de herziene NHG-Standaard. Opvallend is verder het advies om na katheterisatie bij acute urineretentie te starten met een alfablokker, vindt apotheker Wilma Kwee.

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door Cindy Reinders

Vereniging

Bij dit PW

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Léon Tinke

Stormloop op studie farmacie

Belangstelling voor opleidingen groter dan ooit

Alsof er geen crisis is bij de apothekers: de populariteit voor een studie farmacie in Utrecht en Groningen is dit jaar groter dan ooit. De toeloop in Utrecht is zo enorm dat de leiding een numerus fixus heeft ingesteld. Aankomende studenten zijn niet bang voor werkloosheid: “De apotheker zal altijd blijven bestaan.”

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Frits Baltesen

‘Benader de zorg altijd van onderop’

Jos de Blok voorspelt toename maatschappelijk ondernemen

Met zelfsturende wijkteams gaf Jos de Blok, oprichter van thuiszorgorganisatie Buurtzorg, de zorg terug aan de zorgverlener. Volgens de eigenzinnige zorgondernemer werken huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen binnenkort ook in teamverband. “De coöperatieve gedachte wint terrein in de zorg.”

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Edwin Bos

Geen contract, wel een redelijke vergoeding

Vrije keuze van de patiënt in het geding

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ voor de niet-gecontracteerde zorg van zorgaanbieder Momentum een redelijke vergoeding moet betalen. Het beroep dat CZ deed op het ontwerp tot wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet wees de rechter af.

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Pijn op IC te lijf door registreren en titreren

Pijnmeting en pijnbehandeling

Door systematische pijnregistratie, training van artsen en verpleegkundigen en een pijntitratieprotocol kan de pijnbehandeling voor patiënten op de intensive care significant verbeteren. Morfine en paracetamol zijn daarbij onmisbaar. Farmacokinetische gegevens helpen de dosering te individualiseren.

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Sabine J.G.M. Ahlers, Eric P.A. van Dongen, Dick Tibboel en Catherijne A.J. Knibbe

Kansen te over in de ziekenhuisfarmacie

Ziekenhuisapothekers discussiëren over hun rol

Veranderingen in de zorg bieden ziekenhuisapothekers nieuwe kansen. “Wees niet bescheiden, maar pak de rol die ons bij de overheveling wordt toebedeeld goed op.” Ziekenhuisapothekers bezonnen zich eind mei tijdens de Ziekenhuisfarmaciedagen op hun toekomst.

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Marc de Leeuw

‘Medicijnonderzoekers, heb oog voor vrouwen’

Vrouwen zijn kwetsbaar, zegt hoogleraar Lagro-Janssen

Toine Lagro-Janssen, hoogleraar Vrouwenstudies aan het UMC St Radboud, geeft vele redenen aan waarom de werking van medicijnen op vrouwen beter moet worden getest. Maar dat inzicht groeit maar mondjesmaat in de medische wereld. Lagro-Janssen over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Frits Baltesen

‘Verlaging leeftijd HPV-prik niet nodig’

Vaccin blijkt veilig en is minstens tien jaar effectief

In de media woedt de discussie over het vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Moet de leeftijdsgrens van 12 naar 9 jaar? Marina Conyn, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM, vindt van niet: “12 jaar is het dichtst op het moment dat meisjes mogelijk seksueel actief worden.”

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Cindy Reinders

Vrouw kan toe met minder paracetamol dan man

Soms groot verschil in geneesmiddelrespons per geslacht

Mannen en vrouwen reageren verschillend op geneesmiddelen. Over de onderliggende oorzaken is nog betrekkelijk weinig bekend. Dat geldt vooral voor de rol van farmacogenetica. Dit artikel beschrijft van een aantal geneesmiddelen hoe de farmacokinetiek en farmacodynamiek verschilt tussen beide geslachten en welke rol farmacogenetica daarbij speelt.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Koos Brouwers

Overgang onvoldoende reden voor screening

Bevolkingsonderzoek ‘voorbarig’

Vrouwen hebben tijdens en na de overgang een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Onduidelijk is of preventief screenen van postmenopauzale vrouwen zinvol is. Volgens tegenstanders van screening is er geen reden om deze vrouwen te bestempelen tot risicogroep.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Edwin Bos

Hoogzwanger: voorzichtig met nitrofurantoïne

Kleine kans op hemolytische anemie

Nitrofurantoïne kan in de late zwangerschap beter niet worden gebruikt wanneer vroeggeboorte dreigt of wanneer de moeder G6PD-deficiëntie heeft. Deze factoren verhogen de kans op een zeldzame bijwerking van nitrofurantoïne, hemolytische anemie, aan het eind van de zwangerschap.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Anneke Passier

‘Pilpaniek’ rond Diane-35 woelt discussie los

Derde- en vierdegeneratiepil: stoppen of doorgaan?

Opmerkelijk aan de ophef over Diane-35 is niet het verhoogde risico op trombose: dat is al jaren bekend. Wat wél opvalt is hoe ver de reacties uiteenlopen. De een wil alle anticonceptiepillen van de derde en vierde generatie verbieden, de ander vreest ‘pilpaniek’ en ongewenste zwangerschappen die het gevolg kunnen zijn.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Michiel Tent

Doorbraken bieden hoop bij borstkanker

Betere behandeling door therapie op maat

Veelbelovende nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van borstkanker doen de toekomst voor patiënten met deze aandoening er gunstiger uitzien. Naar verwachting zullen steeds meer patiënten borstkanker overleven, denkt internist en borstkankerspecialist Sabine Linn.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Marc de Leeuw

Off-labelgebruik: bij gebrek aan beter

Goede vindplaats voor evidence ontbreekt

Naar schatting de helft van alle voorgeschreven geneesmiddelen wordt off-label voorgeschreven. Dit is dan weliswaar niet evidence-based, maar doorgaans wel opinion-based, en veelal vastgelegd in protocollen. Link wordt het pas als off-labelgebruik niet rationeel is.

PW Magazine 24, jaar 2013 - 14-06-2013 | door Michiel Tent 2 reacties

‘NMa en NZa gaan hun boekje te buiten’

Promovendus Marc Wiggers: hef NZa op

Mededingingsadvocaat Marc Wiggers concludeert in een recent proefschrift dat de mededingings- en zorgautoriteiten NMa en NZa de afgelopen jaren fouten hebben gemaakt. Wat hem betreft mag de NZa worden opgeheven.

PW Magazine 24, jaar 2013 - 14-06-2013 | door Frits Baltesen 1 reactie

Document acties

Back to top