Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmacie in cijfers (SFK)

Geneesmiddeluitgaven ouderen dalen sterker

De geneesmiddeluitgaven binnen het wettelijk verzekerd pakket daalden in de afgelopen vijf jaren met in totaal 16% tot bijna € 4,4 miljard dit jaar. Per inwoner van Nederland is de daling van deze uitgaven voor de groep 65-plussers sterker dan die voor alle inwoners.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 13-12-2013 | door SFK

Transdermale pleister stevig in opmars

Naar verwachting verstrekken Nederlandse apothekers in 2013 bijna 950.000 keer een geneesmiddel met een transdermale toepassing. Dat is 600.000 keer vaker dan in 2004. Deze stijging komt vooral voor rekening van pleisters met opioïde pijnstillers.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door SFK

Grotere rol poliklinische apotheek bij TNF-alfaremmers

Landelijke leveranciers namen tot 2012 het leeuwendeel van de verstrekkingen van TNF-alfaremmers voor hun rekening. Daarnaast liep één op de acht verstrekkingen via de wijkapotheek. Sinds de TNF-alfaremmers volledig uit het ziekenhuisbudget worden gefinancierd hebben poliklinische apotheken de rol van de wijkapotheek overgenomen.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 25-11-2013 | door SFK

Kijkje in de keuken van de SFK

De SFK ontvangt van verreweg de meeste openbare apotheken maandelijks in totaal zo’n 15 gigabyte (GB) aan geneesmiddelverstrekkingsdata voor de omvangrijkste databank van Nederland op dit gebied. Via webrapportages en SFK Select koppelt de SFK de eigen gegevens terug aan de deelnemers, waar mogelijk gespiegeld aan landelijke cijfers.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 19-11-2013 | door SFK

Succesvolle introductie generiek Viagra

Generieke varianten van potentiepil Viagra hebben in drie maanden tijd een marktaandeel van 77% weten te bemachtigen. De meeste mannen kiezen dus voor de goedkopere merkloze variant van de erectiepil. De generieke producten zijn ongeveer de helft goedkoper dan het merkgeneesmiddel.

PW Magazine 46, jaar 2013 - 12-11-2013 | door SFK

Gebruik opioïden neemt sterk toe

Naar verwachting verstrekken Nederlandse apotheken dit jaar aan 200.000 mensen de opioïde pijnstiller oxycodon. Dat zijn er tweemaal zo veel als in 2008. Ook van fentanyl en buprenorfine blijft het gebruik sterk toenemen, terwijl dat van morfine al enige jaren een beperkte variatie vertoont.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 04-11-2013 | door SFK

Meeste kosten voor nieuwe diabetesmiddelen

Hoewel DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten een beperkte plaats hebben bij de behandeling van diabetes type 2 nemen de kosten van deze nieuwe diabetesmiddelen snel toe. In 2010 namen de middelen nog 30% van de kosten voor rekening, in 2013 is dit 68%.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 30-10-2013 | door SFK 1 reactie

Nog altijd forse leveringsproblemen

Bij gemiddeld 3,2% van alle verstrekkingen moet een apotheker op zoek gaan naar een alternatief, omdat het door de zorgverzekeraar aangewezen preferente geneesmiddel niet leverbaar is. Dit blijkt uit de monitor niet leverbare preferente middelen van de SFK.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013 | door SFK

SFK lanceert SFK Select

De SFK introduceerde op het KNMP-congres van 8 en 9 oktober SFK Select, de nieuwe geavanceerde webbased rapportagetool, die apothekers meer inzicht biedt in hun gegevens. Tijdens twee workshops reageerden apothekers enthousiast op de nieuwe mogelijkheden die deze toepassing biedt.

PW Magazine 42, jaar 2013 - 15-10-2013 | door SFK

Medicijnen weer goedkoper door prijzenwet

Door nieuwe wettelijke maximumprijzen daalden per 1 oktober de prijzen van geneesmiddelen met bijna 2%. Ten opzichte van oktober 2007 liggen de prijzen van geneesmiddelen inmiddels ruim 37% lager, hetgeen voor meer dan de helft het directe gevolg is van de prijzenwet.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 01-10-2013 | door SFK

Vier miljoen keer corticosteroïden voor de huid

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2012 bijna vier miljoen keer een huidmiddel dat een corticosteroïde bevat. Dat komt overeen met 60% van alle verstrekkingen van receptplichtige huidpreparaten die voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen.

PW Magazine 39, jaar 2013 - 26-09-2013 | door SFK

Apotheken verstrekken meer cannabis

Nederlandse apotheken verstrekten in 2012 weer vaker medicinale cannabis op recept dan het jaar daarvoor. Vorig jaar telde Nederland ongeveer 2000 gebruikers van medicinale cannabis. Het aantal verstrekkingen kwam in 2012 uit op 11.000, een stijging van 29%.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 11-09-2013 | door SFK

NSAID’s al jaren meest gebruikt

Nederlandse apotheken verstrekten in 2012 aan 3,3 miljoen verschillende mensen een pijnstiller van het NSAID-type. Dat komt neer op bijna 20% van de bevolking. Deze groep geneesmiddelen kent daarmee de meeste gebruikers. Dit gold ook vijf jaar geleden.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 02-09-2013 | door SFK

Uitgaven farmacie dalen in 2013 opnieuw

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zullen de uitgaven aan pakketgeneesmiddelen in 2013 dalen. Na een aantal jaren van gematigde groei namen deze uitgaven in 2012 af met 12%. In 2013 zal de daling naar verwachting 5% bedragen. Dit meldt de SFK in haar jaarlijkse publicatie Data en feiten.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 27-08-2013 | door SFK

12.000 basisscholieren startten ADHD-medicatie

Ongeveer 50.000 basisschoolleerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar gebruikten in 2012 het ADHD-middel methylfenidaat. Een kwart van de kinderen in die leeftijdscategorie startte in dat jaar met het middel. Het toenemende gebruik van methylfenidaat lijkt overigens over het hoogtepunt heen.

PW Magazine 34, jaar 2013 - 16-08-2013 | door SFK

UV-blocker meest typische ‘zomermiddel’

In de zomermaanden verstrekken apothekers sommige geneesmiddelen vaker dan in de winter, tot wel zes keer zo vaak. Middelen bij allergische reacties voeren de boventoon, maar de hoogste zomerindex is voor de receptplichtige UV-blocker Contralum Ultra.

PW Magazine 32/33, jaar 2013 - 06-08-2013 | door SFK

Meer ouderen, meer geneesmiddelen

Door de naoorlogse geboortegolf telt Nederland dit jaar 70% meer 67-jarigen dan in 2003. Hun geneesmiddelengebruik ligt nu per persoon 30% hoger dan dat van hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden, terwijl de kosten per persoon 30% lager uitvallen.

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 23-07-2013 | door SFK

Urologen schrijven vooral prostaatmedicatie voor

Van de recepten van specialisten nemen de urologen 2,4% voor hun rekening. Ruim een kwart van de urologierecepten betreft een geneesmiddel bij goedaardige prostaatvergroting. Toch schrijven urologen maar ongeveer 10% van deze middelen voor.

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door SFK

Nederland behoudt bescheiden positie in Europa

Een Nederlander besteedde in 2011 gemiddeld € 356 aan geneesmiddelen, terwijl het West-Europees gemiddelde € 400 bedroeg. Met deze 11% lagere uitgaven behoudt Nederland ten opzichte van omringende landen zijn bescheiden positie.

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 25-06-2013 | door SFK

Gebruik Diane-35 gehalveerd

Begin 2013 ontstond ophef over het tromboserisico bij het gebruik van Diane-35. Het aantal verstrekkingen van dit middel halveerde in de maanden daarna. Opvallend is dat een dergelijk effect bij anticonceptiepillen van de derde en vierde generatie niet optreedt, ondanks een vergelijkbaar verhoogd risico.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 18-06-2013 | door SFK

Document acties

Back to top