Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SFK lanceert SFK Select

PW Magazine 42, jaar 2013 - 15-10-2013 | door SFK
De SFK introduceerde op het KNMP-congres van 8 en 9 oktober SFK Select, de nieuwe geavanceerde webbased rapportagetool, die apothekers meer inzicht biedt in hun gegevens. Tijdens twee workshops reageerden apothekers enthousiast op de nieuwe mogelijkheden die deze toepassing biedt.

sfk logo

Het interactieve SFK Select vervangt Analyzer, dat de SFK-deelnemers al meer dan tien jaar ter beschikking staat. Met SFK Select kunnen apothekers, net zoals met Analyzer, zelf eigen analyses uitvoeren op hun apotheekgegevens. SFK Select is moderner en heeft als groot voordeel dat apothekers tot op het niveau van de individuele verstrekkingen van een patiënt kunnen inzoomen.

Daarnaast biedt SFK standaardanalyses aan waarmee apothekers direct aan de slag kunnen en die zij eenvoudig kunnen aanpassen aan hun eigen informatiebehoeften. In SFK Select zijn ook enkele landelijke benchmarkcijfers beschikbaar, waaraan een apotheker zijn eigen apotheek direct kan spiegelen.

Uitgebreide mogelijkheden

De voordelen van SFK Select ten opzichte van Analyzer zijn talrijk. Vanwege moderne technieken kunnen meer gegevens in een kortere tijd worden geselecteerd en bewerkt. Zo is er geen opdeling in verschillende kubussen meer. Daardoor kunnen nu overzichten worden gemaakt die eerder onmogelijk waren, omdat de gewenste gegevens in verschillende kubussen verstopt zaten. Door in te zoomen tot op het niveau van de individuele patiënt is het mogelijk patiëntenlijsten te maken. Bij een volgende selectie kan zo’n lijst eenvoudig als filter dienen. Hierdoor is gericht onderzoek naar het geneesmiddelengebruik binnen specifieke patiëntenpopulaties van de apotheek mogelijk.

Groepen

Met SFK Select is het niet alleen mogelijk analyses uit te voeren op gegevens van een enkele apotheek, maar ook – als apothekers dat wensen – op gegevens van groepen apotheken. Voor samenwerkende apotheken die gebruikmaken van hetzelfde patiëntenbestand zijn in principe alle analyses voor individuele apotheken ook te gebruiken binnen een groep van apotheken. Ook voor apotheken die niet hetzelfde patiëntenbestand hanteren, bijvoorbeeld omdat ze verschillende apotheekinformatiesystemen hebben, is SFK Select zeer geschikt om gegevens te delen, bijvoorbeeld ten behoeve van FTO.

2013pw42p09Aan de slag

De SFK organiseerde tijdens het KNMP-congres van 8 en 9 oktober een tweetal workshops die goed bezocht zijn. Gedurende deze twee workshops konden apothekers kennisnemen van de mogelijkheden van SFK Select. In de stand van de SFK op de beurs van het congres verzorgde een team van SFK-medewerkers demonstraties van SFK Select voor geïnteresseerde apothekers.

Deelnemers van de SFK kunnen direct aan de slag met SFK Select. Instructiekaarten voor SFK Select zijn inmiddels aan alle deelnemers gestuurd. Via het tabblad ‘SFK Select’ op de website van de SFK is meer informatie beschikbaar, waaronder instructiefilms, die stap voor stap uitleggen hoe men met SFK Select aan de slag kan gaan. Direct naar een instructiefilm om een rapport te maken? Scan de QR-code!


Tot 1 januari 2014 zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van SFK Select. Daarna wordt SFK Select onderdeel van het combi-abonnement, waardoor SFK Select voor deze abonnementhouders geen extra kosten met zich meebrengt.

Document acties

Back to top