Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW6

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Europese aanpak

Bij i-SPOC, oftewel Industry Single Point of Contact, denk je niet meteen aan een oplossing voor het geneesmiddelentekort. Toch is dit Europese netwerk volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) belangrijk om snel en effectief informatie uit te wisselen over vraag en aanbod van geneesmiddelen om zo tekorten te voorkomen en snel te kunnen reageren op signalen over leveringsproblemen.

09-02-2024 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Visie voor toekomst eerste lijn in 2030 definitief vastgesteld

Partijen van de eerstelijnszorg zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit en toegankelijkheid van zorg. Ook werken ze met elkaar aan het vernieuwen en versterken van de eerste lijn. Dat is het doel van de Visie eerstelijnszorg 2030, die VWS-minister Conny Helder gisteren heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

31-01-2024 | door pw

Real world

In Nederland hebben we evidence based medicine hoog in het vaandel staan. Met de strikte eisen waaraan placebogecontroleerde, gerandomiseerde klinische studies moeten voldoen, kunnen deze studies de hoogste mate van wetenschappelijke bewijsvoering leveren voor de toepassing van innovatieve geneesmiddelen.

09-02-2024 | door Iris Beerthuis, apotheker en medical manager Novartis

Herexamen 2024 PW6

Welke supplementen raadt u in de volgende situatie af?

07-02-2024 | door Scott Wishaw, apotheker Geneesmiddelen Informatie Centrum/KNMP

Engelsen naar de openbare apotheek voor zeven aandoeningen

Openbaar apothekers in Engeland kunnen sinds gisteren zeven veelvoorkomende aandoeningen, zoals sinusitis, keelpijn en gordelroos, diagnosticeren en behandelen in de apotheek, zonder dat een afspraak met de huisarts of een recept nodig is. Dat meldt de National Health Service (NHS).

01-02-2024 | door PW

Frequente gebruiker spoedpost komt vaak vanwege angstklachten

Een op de vier contacten van frequente gebruikers van de huisartsenspoedpost vindt plaats vanwege psychische problemen. Deze patiënten nemen meestal vanwege angstklachten contact op met de spoedpost. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

29-01-2024 | door PW

EU: farmaceutische industrie moet betalen voor zuiveren afvalwater

Fabrikanten van geneesmiddelen en cosmetica moeten ten minste 80% van de kosten voor het zuiveren van stedelijk afvalwater gaan betalen. Dat hebben het Europees Parlement en de lidstaten afgesproken om te voorkomen dat schadelijke stoffen, zoals microplastics of PFAS, in het milieu terechtkomen.

31-01-2024 | door PW

Weefsellijm met fibrinogeen en trombine breder inzetbaar na CHMP-advies

Het indicatiegebied van fibrinogeen/trombine (VeraSeal) is uitgebreid na een positief advies van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP.

09-02-2024 | door PW

20% meer vrouwen met ADHD-medicatie

Per 1000 inwoners nam het aantal volwassen vrouwen met ADHD-medicatie toe met 20%, waardoor de verhouding man/vrouw bij volwassenen in 2023 bijna gelijk is. Bij meisjes steeg het aantal harder dan bij jongens, echter zijn er nog altijd meer jongens met ADHD-medicatie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

09-02-2024 | door SFK

Vrouwen krijgen vaak laat diagnose ADHD

Veel vrouwen komen er pas in de overgang achter dat ze ADHD hebben, zegt psychiater Sandra Kooij. Psychostimulantia zet zij bij deze groep patiënten vaak later in het behandeltraject in. Eerst worden slaapproblemen aangepakt: “Als je slecht slaapt, word je somber en voelt het alsof je leven niks meer waard is.”

09-02-2024 | door Delia Titre

Extracellulaire vesicles hebben potentieel voor reparatie hart

Extracellulaire vesicles (EV’s) zijn erg populair in verschillende onderzoeksdomeinen. Het potentieel van EV’s voor reparatie van schade aan het hart is inmiddels aangetoond, maar de vraag rijst of dit ook daadwerkelijk zal resulteren in een klinische toepassing. Dit artikel werpt een realistische blik op de opkomende rol van EV’s in de context van cardiale reparatie.

09-02-2024 | door Simon van de Wakker en Joost Sluijter

Medicijninformatie op individu afgestemd blijft beter hangen

Patiënten begrijpen en onthouden informatie die is afgestemd op de individuele behoeften beter. Apothekers kunnen patiënten voorzien van schriftelijke informatie waarin persoonlijke kenmerken zijn verwerkt. Het is belangrijk dat de patiënt herkent dat informatie op maat gemaakt is. De apotheker kan dit benoemen in het uitgiftegesprek.

09-02-2024 | door Lisse Commandeur, Liset van Dijk, Charlotte van Hooijdonk, Channah de Haas en Sander Borgsteede

Efficiëntere benadering in ontwikkeling van peptidekankervaccins

Immunotherapie biedt enorm veel opties voor kankerbestrijding in de toekomst. Om effectieve immunotherapie mogelijk te maken is efficiënte voorspelling van neoantigenen cruciaal. In haar onderzoek vond Ronja van Berkum dat het doeltreffender is om de focus in de voorspelling van neoantigenen te verschuiven naar eiwitten met een ubiquitine label.

09-02-2024 | door Ronja van Berkum

Zelf de regie bij levenseinde

Wilsbekwame mensen die klaar zijn met het leven moeten de mogelijkheid hebben op menswaardige wijze een eind aan hun leven te maken, vindt Guusta Huizer-Boehmer. “Nu is het een arts die bepaalt of jij dood mag.”

09-02-2024 | door Annemiek Veelenturf

Apothekers gezocht voor de SIG Instellingsfarmacie

De KNMP en NVZA zijn voor de SIG Instellingsfarmacie op zoek naar apothekers die verantwoordelijk zijn voor de farmaceutische zorg van cliënten/bewoners van instellingen.

09-02-2024 | door KNMP

Toekomst

2024 is nog maar net begonnen als we bij het verenigingsbureau alweer met volgend jaar en verder bezig zijn. Vanuit het KNMP-bureau denken we, acterend in een breed veld van stakeholders, continu na over de toekomst en adviseren we het bestuur. Dan hebben we het niet alleen over de kaders van 2025, maar ook over de hele (beleids)strategie voor de komende jaren.

09-02-2024 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Nieuw: 54ste editie van het Informatorium Medicamentorum

De nieuwe editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is beschikbaar. De geelgekleurde uitgave bevat 77 extra pagina’s aan informatie ten opzichte van de vorige editie. Zo zijn er veertig nieuwe geneesmiddelteksten toegevoegd en is veel informatie geactualiseerd. Een opvallende vernieuwing is de uitbreiding van de doseringsinformatie.

09-02-2024 | door Atty Hielema, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP
Back to top