Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW24

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Duurzaam plassen

In een zak plassen is groen. En voor ziekenhuizen een mooie gelegenheid hun steentje bij te dragen aan schoner water. Tien jaar geleden berichtten we voor het eerst over de plaszak, toen het toenmalige Waterschap Groot Salland (tegenwoordig Drents Overijsselse Delta geheten) een samenwerking aanging met het Deventer Ziekenhuis. Patiënten die voor een CT-scan met contrastvloeistof kwamen, gingen in een zak plassen om te kijken of dit effect had op de waterkwaliteit. Het waterschap vond namelijk grote hoeveelheden contrastvloeistof in het water.

14-06-2024 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Maatschappelijke stage

De beoogde coalitie wil de maatschappelijke dienstplicht afschaffen, hoorde ik. Hoewel ik niet wist dat deze ooit ingevoerd was (NB: het is vrijwillig, dus niet veel ‘plicht’ aan), lijkt het me een uiterst goed idee om dit juist verplicht in te voeren voor onze gekozen volksvertegenwoordigers. Een bepaalde periode actief zijn in verschillende maatschappelijke sectoren, voordat ze plaats mogen nemen in de Eerste of Tweede Kamer en over deze sectoren mogen beslissen. Met voor woordvoerders zorg uiteraard een stage in een ziekenhuis.

14-06-2024 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Monitor IZA: positief oordeel burgers over eerste lijn maar ook knelpunten

Nederlandse burgers ervaren de eerste lijn als positief, maar het aanbod van de zorgverlening staat onder druk. Ook zijn er zorgen over afnemend werkplezier en een stijgende werkdruk. Dat blijkt uit de eerste meting van de Integraal Zorgakkoord (IZA)-monitor van het Nivel, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

05-06-2024 | door PW

Mogelijk ischemische colitis bij gebruik laxeermiddel bisacodyl

Bij gebruik van het laxeermiddel bisacodyl kan ischemische colitis ontstaan. Dat blijkt uit twee meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen. Ischemische colitis gaat vaak vanzelf over, maar soms is een dikkedarmoperatie nodig, snelle herkenning is daarom belangrijk.

05-06-2024 | door PW

Medicatie met psychotherapie effectiever bij matige of ernstige depressie

Het heeft de voorkeur patiënten met matige of ernstige depressie te behandelen met antidepressiva in combinatie met psychotherapie. Dit staat in de herziene multidisciplinaire richtlijn Depressie.

03-06-2024 | door D.M. Titre

‘Kiezen tussen zorgverzekeringen blijft moeilijk voor consument’

Het aanbod aan zorgverzekeringen die niet of nauwelijks van elkaar verschillen is nog altijd zo groot dat het consumenten hindert bij het kiezen. Veel consumenten vinden het moeilijk de best passende zorgverzekering te selecteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

06-06-2024 | door PW

Herexamen 2024 PW24

Met welk van de genoemde geneesmiddelen geeft fluoxetine een klinisch relevante farmacodynamische interactie?

12-06-2024 | door Annemarie Heersche, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Apixaban inzetbaar bij kinderen bij behandeling en preventie van VTE

Het indicatiegebied van apixaban (Eliquis) is uitgebreid na een positief oordeel van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP. Het middel was al geregistreerd als behandeling van VTE (diepe veneuze trombose en/of longembolie) en ter preventie van een recidief van VTE bij volwassenen.

14-06-2024 | door PW

Inkomsten van apotheek blijven achter bij inflatie

De vergoeding die een gemiddelde apotheek in 2023 kreeg voor farmaceutische zorgactiviteiten nam met 0,9% toe tot ongeveer € 720.000. Deze toename is minder dan de inflatie van 3,8% die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 2023 heeft vastgesteld. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

14-06-2024 | door SFK

Zorgen voor een gezonde zwangerschap

Zowel vrouwen als mannen krijgen in Apotheek Pillen en Praten een preconceptieconsult aangeboden. Hierin neemt farmaceutisch manager Ayaat Moustafa de medicatie van mensen met een zwangerschapswens door. Daarnaast komen leefstijladviezen aan bod. “Veel mensen weten niet dat roken de kwaliteit van zaadcellen kan beïnvloeden.”

14-06-2024 | door Delia Titre

Meer structuur in de beoordeling van medicatie van ic-patiënt

Medicatiebeoordelingen zijn nodig om de medicatieveiligheid bij patiënten op de intensive care te optimaliseren. Daarom is in het HagaZiekenhuis ’T HAAGSE LIED ontwikkeld, als Nederlandse variant op het Canadese ezelsbruggetje FASTHUG-MAIDENS, waarmee ic-apothekers worden geholpen om een gestructureerde medicatiebeoordeling uit te voeren.

14-06-2024 | door Karen Zaky, Liesbeth Bosma, Wouter Bult en Charlotte Mittendorff

Eerder inzetten erenumab leidt tot betere profylaxe

Het eerder toepassen van erenumab als profylaxe bij patiënten met episodische migraine leidt tot een grotere effectiviteit, veiligheid en therapietrouw dan het doorgaan met niet-specifieke preventieve middelen.

14-06-2024 | door Linda de Graaf

Toolkit en slimme voorzetkamer bieden inzicht in therapieontrouw

Van alle patiënten met astma of COPD is 70 tot 80% niet therapietrouw. Ondanks alle inspanningen is dit in dertig jaar nauwelijks verbeterd. Een nieuwe toolkit en een digitale voorzetkamer geven inzicht in de oorzaken van deze therapieontrouw en maken meer geïndividualiseerde educatie mogelijk.

14-06-2024 | door Boudewijn Dierick

App voor aanstaande moeders

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven moeten makkelijker veilig zelfzorgmiddelen kunnen gebruiken, vindt Moeders van Morgen Lareb en lanceerde daarom een app. “Onze adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke onderzoeken.”

14-06-2024 | door Delia Titre

Complexe materie

Onlangs werden in een boeiende bijeenkomst van de sectie Apothekers Geneesmiddel en Maatschappij uitdagingen en kansen van geneesmiddelproductie in Nederland en Europa vanuit verschillende perspectieven belicht. Ik hoef u niet uit te leggen dat het veel complexer is dan het lijkt.

14-06-2024 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

VWS doet onderzoek naar proces medicatieoverdracht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet onderzoek naar de tevredenheid onder zorgverleners over het huidige proces van medicatieoverdracht. Hiervoor worden openbaar apothekers uitgenodigd een vragenlijst in te vullen.

14-06-2024 | door KNMP

‘Te gek dat je belt om dit voor mijn baby te checken’

De dankbaarheid is groot wanneer openbaar apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl belt met een zwangere patiënt over de medicatiehistorie. “Goh, doen jullie dat?”, is dan een veelgehoorde reactie. Waarop hij antwoordt: “Je draagt het meest prille patiëntje bij je, dus ook daar ga ik als apotheker voor zorgen.”

14-06-2024 | door Leanne Zuur
Back to top