Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW19/20

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Baliebabbels

Balieblog, balieklets, baliepraat, balietjes, balieprikkels, baliepareltjes, baliebabbels; hoe je het ook noemt, aan de balie komen de hele dag door verhalen voorbij die je onder een bepaalde titel zou kunnen rubriceren. En dan doel ik niet op kwesties als tekorten en wisselingen, die vooral negatieve gevoelens oproepen, maar op al die andere inspirerende, soms heel ontroerende voorvallen en anekdotes met de patiënt in de hoofdrol.

10-05-2024 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

MediMama

Onlangs kreeg ik heerlijk nieuws van mijn dochter. Ik heb al twee prachtige kleinzoons. Ik vermoedde dat het daarbij zou blijven, maar dit jaar word ik – als de zwangerschap goed verloopt – voor de derde keer oma. Ze wilde het eigenlijk nog niet vertellen, maar was zo misselijk dat ze hulp nodig had. Begrijpelijk als je al twee drukke handenbinders hebt rondlopen. De misselijkheid was behoorlijk heftig, dus was ze op zoek naar wat je veilig kunt gebruiken tijdens de zwangerschap. En dan belt ze haar moeder …

10-05-2024 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Sterke groei voorschrijven van zelfzorg door verpleegkundigen

Het aandeel verpleegkundigen dat zelfzorgmedicatie, zoals paracetamol en maagzuurremmers, voorschrijft is gestegen van 3,9% in 2012 naar 30% in 2022. In dezelfde periode is het aandeel receptplichtige medicatie dat verpleegkundigen voorschrijven nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

29-04-2024 | door PW

Herexamen 2024 PW19/20

Een moeder komt voor haar 3 maanden oude baby Pedippi (omeprazolsuspensie) ophalen. Wat adviseert u de moeder?

08-05-2024 | door apothekers van Service Apotheek Groep Maas & Waal

‘Apothekers bezorgd over wisselen medicijnen in psychiatrie’

Apothekers maken zich ernstig zorgen over het steeds frequenter wisselen van medicijnen voor psychiatrische patiënten. Zorgverzekeraars kiezen voor het goedkoopste alternatief, waarbij de marge werkzame stof kan afwijken en ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. Dat blijkt uit een peiling onder apothekers van de Nationale Geneesmiddelen Monitor.

02-05-2024 | door PW

Vorig jaar meer klachten over zorgverzekeraars

Na een jarenlange daling is het aantal klachten over zorgverzekeraars vorig jaar met 4,4% toegenomen ten opzichte van 2022. Opvallend was de stijging van het aantal klachten over mondzorg aan het begin van het jaar. Dat blijkt uit jaarcijfers van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

02-05-2024 | door PW

IGJ controleert medicatieveiligheid gehandicaptenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in de komende maanden mei, juni en juli onaangekondigd zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken of het verstrekken en bewaren van medicijnen veilig verloopt.

30-04-2024 | door PW

Indicatiegebied amivantamab uitgebreid na positief advies CHMP

Het indicatiegebied van amivantamab (Rybrevant) is na een positief oordeel van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP verder uitgebreid. Het middel was al als monotherapie geïndiceerd bij de behandeling van volwassenen met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met activerende insertiemutaties in het exon 20-gen van de epidermale groeifactor receptor (EGFR) na het falen van platinabevattende chemotherapie. Door het advies kan het bij dezelfde aandoening worden ingezet in combinatie met carboplatine en pemetrexed.

10-05-2024 | door PW

4,8% medicijngebruikers wisselt van verzekeraar

Rond de jaarwisseling 2023-2024 wisselde 4,8% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraarsconcern. Een jaar eerder bedroeg dit aandeel overstappers nog 5,4%, wat overeenkomt met een afname van 0,6 procentpunt. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

10-05-2024 | door SFK

‘Onderzoeksprojecten maken Deense openbaar apothekers gelukkig’

‘The power of Networking in Pharmacy’ luidt de titel van het PRISMA symposium dat dit jaar op 28 mei plaatsvindt in Amsterdam. Een van de hoofdgasten is de Deense professor Lotte Nørgaard die speciaal is uitgenodigd om over de succesvolle werkwijze van de apothekersnetwerken in haar land te vertellen. “We kunnen veel van elkaar leren, over landsgrenzen heen.”

10-05-2024 | door Frans van den Houdt

Meer kansen voor wetenschappelijk onderzoek samen

Als openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers meer gaan samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, kunnen meer patiënten worden bereikt en is de kans op subsidie groter. Op basis van uitkomsten van een enquête heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers financiële middelen beschikbaar gesteld om een zogeheten ‘onderzoeksverbinder’ aan te stellen.

10-05-2024 | door M. van Heuckelum, P. Mian, L.E. Visser, E.M. Kemper en B.J.F. van den Bemt

Beheer eigen medicatie bij opname: meer regie patiënt

Beheer van eigen medicatie is voor de optimalisatie van moderne patiëntenzorg essentieel. Tijdens ziekenhuisopnames hebben zorgverleners in de huidige situatie de controle over de medicatie van de patiënt. De mogelijkheid om doorgebruik thuismedicatie (DGTM) en medicatie in eigen beheer (MIEB) digitaal te implementeren, is onderzocht in het St. Jansdal in Harderwijk.

10-05-2024 | door Marit Hop, Judy van Gelder en Marieke Ebbens

Slokdarmklachten na inname flucloxacilline

Bijwerkingencentrum Lareb en Meldpunt Medicijnen ontvangen veel meldingen over slokdarmklachten na inname van flucloxacillinecapsules. In de afgelopen drie jaar waren het er meer dan 150.

10-05-2024 | door VMI

Validatiemodel: betere markttoelating en prijs

Voor investeerders en farmaceutische bedrijven is het aantrekkelijker en veiliger om geld te steken in het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen als er al in een vroegtijdig stadium zekerheid is over de toelating tot de markt, vergoeding en prijsstelling, betogen Mark Nuijten en Martin van Putten. “Wij hebben een validatiemodel ontwikkeld om tot een eerlijke vergoeding en snelle toelating te komen.”

10-05-2024 | door Mark Nuijten en Martin van Putten

Geef patiënt met vaatanomalie eerder sirolimus en doseer lager

Patiënten met complexe vaatanomalieën zonder andere (effectieve) behandelingsmogelijkheden, zijn voor het eerst in een nationale fase IIB-studie behandeld met een lage dosering sirolimus. Aangetoond is dat deze dosering sirolimus met lage streefwaarden effectief en veilig is in de behandeling van patiënten met een vaatanomalie.

10-05-2024 | door V.E.M. Harbers, L.J. Schultze Kool, C.J.M. van der Vleuten, B. Verhoeven en D.M.W.M. te Loo

Ouderen vallen vaker na voorschrift voor opioïd

Het voorschrijven van opioïden is bij volwassenen van alle leeftijden geassocieerd met een grotere kans op een ernstig valincident. Mensen van 85 jaar en ouder hebben het grootste risico. Interventies gericht op valpreventie zijn mogelijk het meest effectief in de eerste maand.

10-05-2024 | door Linda de Graaf

Vaker miskraam bij gebruik benzodiazepine

Het gebruik van benzodiazepines tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een toegenomen kans op een miskraam, ook na het corrigeren voor meetbare confounders.

10-05-2024 | door Linda de Graaf

Overal laten zien wat we doen

Valongevallen voorkomen bij ouderen vanaf 65 jaar, dat is het doel van ‘In Balans’, een cursus van dertien weken door fysiotherapeuten, een diëtist en een apotheker. “In vijf sheets vertel ik over geneesmiddelen en wat ouderen zelf kunnen doen om het valrisico te verkleinen. Voor velen is dit een eyeopener, daarom worden er ook veel vragen gesteld”, zegt beherend apotheker Simone Lemmens van Apotheek Tholen. “Door het geven van voorlichting laat ik zien welke zorg de apotheek biedt, en ik vergroot mijn naamsbekendheid.”

10-05-2024 | door Edwin Bos

KNMP Actueel op 14 mei over duurzaamheid en vergoeding Mitz-voorziening

Periodiek praten bestuurders van de KNMP de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende KNMP Actueel op dinsdag 14 mei om 13.00 uur, dit keer onder meer over duurzaamheid en Mitz.

10-05-2024 | door KNMP

Onderzoek naar versnelde uitlevering G-Standaard

Op verzoek van diverse afnemers van de G-Standaard wil Z-Index een pilot starten om sneller informatie te delen bij een tekortenbesluit, bij nieuwe generieke geneesmiddelen en bij een tijdelijk tekort aan een preferent geneesmiddel. Inmiddels is een onafhankelijke programmamanager aangesteld voor een plan van aanpak.

10-05-2024 | door KNMP

RALPH de vis

Recent is bij het ministerie van VWS het kunstwerk ‘RALPH de vis’ onthuld. RALPH staat voor Return All Left Over Pharmaceuticals. Dit kunstwerk is gemaakt door studenten van de Wageningen Universiteit. RALPH de vis staat symbool voor resten medicatie die in het oppervlaktewater belanden en is gemaakt van honderden doosjes geneesmiddelen. Van Nederlands antibioticum tot buitenlands Grieks geneesmiddel. RALPH is dus ook divers en inclusief en past prachtig in de sustainable development goals en de Green Deal Duurzame Zorg.

10-05-2024 | door Nicole Hunfeld, vicevoorzitter KNMP
Back to top