Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW5

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Handtekening

Ook de Europese vereniging van apothekers (PGEU) trekt aan de bel. In zeker 29 landen groeit het aantal tekorten alarmerend voor vrijwel alle soorten geneesmiddelen, blijkt uit een peiling.

03-02-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Kuipers scherpt regels aan voor toelating dure medicijnen

Om dure innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te kunnen houden voor patiënten worden de regels voor toelating in het basispakket aangescherpt, met als gevolg meer prijsonderhandelingen met fabrikanten. Dat schrijft VWS-minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

27-01-2023 | door PW

Verbijstering

Vol verbijstering heb ik de gang van zaken rondom de contractering gadegeslagen. Vooral de reacties van patiënten hebben mij verbaasd.

03-02-2023 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Herexamen 2023 PW5

Welke stelling(en) over diabetesmedicatie is/zijn waar?

01-02-2023 | door Linda de Jonge, redacteur Pharmaceutisch Weekblad en apotheker

NHG ontraadt PPI's bij baby’s met refluxziekte

Behandeling met protonpompremmers is af te raden bij baby’s met een gastro-oesofageale refluxziekte, stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in de herziene standaard Zwangerschap en kraamperiode. Er is onvoldoende bewijs voor de werking ervan.

31-01-2023 | door PW

Nivel: behoefte aan informatie over zelfzorg is niet groot

Twee derde van de kopers van zelfzorggeneesmiddelen ontvangt geen mondelinge informatie over het gebruik ervan. Zij geven aan er ook geen behoefte aan te hebben; de meerderheid leest wel de bijsluiter om aan informatie te komen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

23-01-2023 | door PW

IGJ en NZa onderzoeken nieuwe ketens voor huisartsenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan onderzoeken of innovatieve ketens van huisartsenzorg voldoen aan de normen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Beide toezichthouders ontvangen de laatste tijd veel meldingen over deze nieuwe vormen van huisartsenzorg.

27-01-2023 | door PW

Combinatiepreparaat calcipotriol/betamethason nu ook in crèmevorm

Voor mensen met plaque psoriasis is het combinatiepreparaat calcipotriol/betamethason nu ook in crèmevorm beschikbaar (Wynzora). Het preparaat is al op de markt als zalf (generiek), gel (Dovobet, generiek) en schuim (Enstilar).

03-02-2023 | door PW

30% meer verstrekkingen van PrEP via apotheken

Openbare apotheken verstrekten in 2022 bijna 12.000 keer een PrEP-pil aan zo’n 5000 unieke gebruikers. Het aantal uitgiftes was daarmee 30% hoger dan in 2021. Het aantal vervolguitgiftes steeg met 25% ten opzichte van een jaar eerder en het aantal eerste uitgiftes nam toe met 47%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

03-02-2023 | door SFK

‘Besturen is goed overbrengen waar apothekers voor staan’

Apothekers zetten in de regio’s coöperaties op en zitten aan tafel bij multidisciplinaire teams voor afspraken over samenwerken. Het is daarom belangrijk dat er genoeg apothekers zijn die zitting willen nemen in een bestuur. Wat motiveert deze apothekers en hoe combineren ze de bestuurlijke taken en het werk in de apotheek? “Mijn doel als bestuurder is de apotheker een gezicht geven.”

03-02-2023 | door Edwin Bos

Afbouwen protonpompremmers blijkt succesvol

Op de dialyseafdeling van het Meander MC is het gebruik van protonpompremmers (PPI’s) afgebouwd bij patiënten die geen indicatie hadden voor langdurig gebruik. Hiervoor kwamen 26 dialysepatiënten (58%) in aanmerking. Uiteindelijk hebben zestien patiënten een afbouwpoging gedaan, waarvan 81% succesvol was. Goede begeleiding van de patiënten blijkt noodzakelijk.

03-02-2023 | door Carmen Jongmans, Judith Brouwer en Zobeir Amiri

Bij jongere populatie is meeste gezondheidswinst te behalen

Een pilot van de Twentse Apothekers Organistatie (TAO-UA) en de Rijksuniversiteit Groningen, die een deprescribing-interventie bij PPI’s door de apotheek in samenwerking met de huisarts onderzocht, laat zien dat alleen al dankzij lagere risico’s op nieraandoeningen de baten opwegen tegen de kosten.

03-02-2023 | door Kirsten Koehorst-ter Huurne, Talitha Feenstra, Jesse Tuinhof en Frank Adolfsen

Doelgerichter behandelen met nieuwe NHG-Standaard Diabetes type 2

Doordat de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 diabetespatiënten in twee groepen splitst – met en zonder zeer hoog cardiovasculair risico – wordt de behandeling van de aandoening doelgerichter. Tegelijk wordt de richtlijn hierdoor complexer, wat implementatie in de praktijk bemoeilijkt. Reden voor BENU Apotheken en Service Apotheek om in actie te komen.

03-02-2023 | door B.A. Çandir, P.J.H. Bax en P. Adhien

Aandacht nodig voor risico op hartschade bij borstkankertherapie

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Omdat borstkankerbehandelingen schade aan het hart kunnen veroorzaken, wordt het monitoren van de hart- en vaatgezondheid van deze patiënten aanbevolen in de richtlijnen. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd, wat te maken heeft met bewustzijn en samenwerking.

03-02-2023 | door Yvonne Koop

Vitamine D zinloos tegen spierklachten bij statine

Suppletie van vitamine D voorkomt geen spierklachten bij gebruik van een statine. Ook het aantal patiënten dat stopt met het statine neemt niet af.

03-02-2023 | door Linda de Graaf

Duurzaam en ook nog doelmatig

“Een mooi voorbeeld van doelmatiger en duurzamer werken in de zorg”, noemt Maurice van Staveren het initiatief om de dosering van het dure middel pembrolizumab voortaan te verlagen. Het effect voor de patiënt blijft hetzelfde, terwijl een miljoenenbesparing in het verschiet ligt.

03-02-2023 | door Annemiek Veelenturf

Organisaties in de zorg uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te staan door het huidige beleid. Deze waarschuwing geven zorgorganisaties KNMP, FMS, LHV, NHG, NVZA en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister van VWS.

03-02-2023 | door KNMP

Farmacogenetica

Variatie in genen heeft invloed op de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen. Het meenemen van farmacogenetica in de medicatiebewaking zorgt ervoor dat geneesmiddelen nog meer op maat kunnen worden toegepast.

03-02-2023 | door Naomi Jessurun, KNMP-bestuurder

Apothekers aan zet bij maken IZA-regiobeelden en -plannen

Apothekers zijn aan zet bij de (door)ontwikkeling van regiobeelden om de zorgbehoefte en het zorgaanbod in kaart te brengen. Deze regiobeelden worden, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), gebruikt voor nieuwe plannen over de inrichting van regionale zorg.

03-02-2023 | door KNMP
Back to top