Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW17

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Krokodillen

Hij is negen meter lang, de paarse opblaaskrokodil waarmee de Stichting Zorgmakers langs zorginstellingen trekt om de aandacht te vestigen op een van de grootste frustraties in de zorg: de administratiedruk. Paarse krokodillen zijn overal in de zorg aanwezig en eten volgens de stichting geen mensen, maar tijd: maar liefst 40% van de tijd van zorgverleners.

28-04-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Positieve toon

Dit schrijvende is het zaterdag zes uur ’s ochtends. Normaliter rolt de column zo uit mijn vingers, maar op dit moment heb ik geen inspiratie. Waar zal ik het over hebben? Misschien over het toenemende probleem van niet-leverbare medicijnen? Over Ozempic, dat een etterende terugkerende niet-leverbare zweer is? Of ik kan schrijven over het preferentiebeleid dat een onhoudbaar, duister vergoedingsmodel is geworden met geheime onderhandse deals over medicijnen die er niet zijn. Maar ik wil eigenlijk een positieve toon aanslaan.

28-04-2023 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

DOAC’s snel opgenomen in voorschrijfgedrag huisarts

Bij het voorschrijven van orale anticoagulantia voor nieuwe patiënten met boezemfibrilleren kiezen huisartsen in de meeste gevallen voor DOAC’s. Patiënten die al langer boezemfibrilleren hebben en bloedverdunners gebruiken, krijgen voornamelijk vitamine K-antagonisten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

19-04-2023 | door PW

‘Verbeter ondersteuning bij beperkte gezondheidsvaardigheden’

Patiënten met chronische ziekten en beperkte gezondheidsvaardigheden hebben bij hun medicijngebruik behoefte aan gezondheidsinformatie die toegankelijker en begrijpelijker is. Dat concludeert bewegingswetenschapper Boudewijn Visscher in zijn proefschrift, meldt het Nivel.

17-04-2023 | door PW

‘Veel onduidelijk over opkomst commerciële huisartsenzorg’

Commerciële partijen zijn in toenemende mate actief in de Nederlandse huisartsenzorg. Ze vormen ketens door huisartsenpraktijken op te kopen of verbinden praktijken door online platforms aan te bieden. Dit kan een begin zijn van een grote verandering in de eerste lijn, concludeert het Nivel in een verkennende studie.

20-04-2023 | door PW

NZa onderzoekt zorgaanbieders die eigen bijdrage vragen

Uit meerdere meldingen blijkt dat zorgaanbieders bij hun patiënten een al dan niet vrijwillige bijdrage per behandeling in rekening brengen. Ze doen dit omdat ze de tarieven die ze ontvangen van zorgverzekeraars niet hoog genoeg vinden. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de meldingen onderzoekt.

17-04-2023 | door PW

Herexamen 2023 PW17

Welk medicinaal cannabisproduct heeft de voorkeur bij symptomen als vermagering en braken?

26-04-2023 | door Reda Harmane, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

CHMP geeft ublituximab positief advies voor handelsvergunning

Voor volwassen patiënten met recidiverende vormen van multiple sclerose (RMS) met actieve ziekte komt er een nieuw geneesmiddel bij. Ublituximab (Briumvi) heeft een positief advies gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor een handelsvergunning. Uit twee onderzoeken bij patiënten met recidiverende multiple sclerose is gebleken dat het middel, in vergelijking met teriflunomide, leidt tot een vermindering van zowel het jaarlijkse aantal aanvallen als het aantal acute inflammatoire laesies.

28-04-2023 | door PW

Prijzen dalen 1,1% door herijking van prijzenwet

De prijzen van receptplichtige geneesmiddelen in het basispakket daalden in april 2023 gemiddeld met 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. Dit betekent op jaarbasis een besparing van € 42 miljoen. De herijking van de maximumprijzen heeft hierop de grootste invloed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad

28-04-2023 | door SFK

Seksuele bijwerkingen: maak ze bespreekbaar

Meer dan driehonderd geneesmiddelen kunnen een seksuele bijwerking veroorzaken. Promovenda en apotheker Rineke Gordijn merkt dat er nog steeds een taboe rust op het bespreken ervan bij zowel patiënten als zorgverleners. “Apothekers moeten over die drempel heen en ook ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar maken.”

28-04-2023 | door Linda de Jonge

Bellen voor therapietrouw en paarse krokodillen in de apotheek

Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers in Midden- en West Brabant die patiënten helpen met oogdruppelen en Friese apothekers die paarse krokodillen in de apotheek verzamelen.

28-04-2023 | door Edwin Bos

Gebruik van hormoonzalf en basiscrème behoeft aandacht

Dagelijks komen patiënten met eczeem in de apotheek bij wie de klachten niet optimaal onder controle zijn. Een smeerconsult – waarbij de apotheekmedewerker het gebruik van hormoonzalven en indifferente middelen met de patiënt bespreekt en tips geeft voor zelfmanagement – resulteert in minder jeuk en minder eczeemplekken. “Deze extra zorg heeft een positief effect op het dagelijks leven van patiënten met eczeem.”

28-04-2023 | door Petra Hoogland en Annemie Galimont-Collen

Niet-hormonale optie tegen opvliegers: fezolinetant

De selectieve neurokinine-3 receptorantagonist fezolinetant vermindert de ernst en frequentie van opvliegers en nachtelijk zweten tijdens de menopauze ten opzichte van placebo.

28-04-2023 | door Linda de Graaf

Apotheker had beter onderzoek moeten doen naar alternatief vitamine B12-injecties

Een patiënt met een allergie voor benzylalcohol had vitamine B12-injecties nodig. Door leveringsproblemen vroeg de patiënt de apotheker het middel tijdelijk in het buitenland te bestellen, maar de apotheker had die mogelijkheid niet voldoende onderzocht. Volgens de Geschilleninstantie Openbare Apotheken had de apotheker daarmee niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam zorgverlener mag worden verwacht.

28-04-2023 | door Jolijn Geven en Iris Lemmers

Alle info op één plek

Een online plek waar alle betrouwbare informatie rondom een geneesmiddel samenkomt. Dat is de essentie van het nieuwe online platform BijsluiterPlus. Medeoprichter David Wagemaker: “Dit is praktisch voor zowel zorgverlener als patiënt.”

28-04-2023 | door Delia Titre

Contracteerproces voor 2023 aanzienlijk moeizamer dan voorgaande jaren

De onderhandelingen in het contracteerproces voor 2023 zijn aanzienlijk moeizamer verlopen dan voorgaande jaren. Dat komt naar voren uit een enquête die de KNMP heeft gehouden onder de zes zorgmakelaars voor de openbare farmacie in Nederland.

28-04-2023 | door KNMP

Handreiking voor digitale uitwisseling van recepten

De KNMP heeft samen met de koepels van medische centra (NFU) en ziekenhuisapothekers (NVZA) een handreiking opgesteld voor de digitale uitwisseling van recepten. Deze geeft voorwaarden en uitgangspunten ter ondersteuning van het digitale receptenverkeer tussen ziekenhuizen en apotheken.

28-04-2023 | door KNMP

Vooruitkijken

Terwijl we enerzijds worden gegrepen door actualiteiten – denk aan geneesmiddelentekorten en arbeidsmarktproblematiek – zijn we op het verenigingsbureau samen met het bestuur van de KNMP ook druk bezig met vooruitkijken. Zo zijn de afronding van het jaarverslag over 2022 en de voorbereiding op het jaarplan 2024 inmiddels bijna parallelle trajecten.

28-04-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Bewaking op verminderde nierfunctie straks via MFB's

Een patiënt komt in de apotheek met een recept voor ciprofloxacine. In het apotheekinformatiesysteem (AIS) is vastgelegd dat de patiënt een nierfunctie heeft van 43 ml/min. Er komt straks geen signaal meer op. Dat komt doordat de medicatiebewaking op verminderde nierfunctie dan via Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) plaatsvindt.

28-04-2023 | door Minke Kranenborg
Back to top