Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Prijzen dalen 1,1% door herijking van prijzenwet

Prijsaanpassingen april leiden tot jaarlijkse besparing van € 42 miljoen.

PW17 - 28-04-2023 | door SFK
De prijzen van receptplichtige geneesmiddelen in het basispakket daalden in april 2023 gemiddeld met 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. Dit betekent op jaarbasis een besparing van € 42 miljoen. De herijking van de maximumprijzen heeft hierop de grootste invloed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad

Jaarlijks geven we in Nederland ruim € 3 miljard uit aan geneesmiddelen die worden vergoed vanuit het basispakket. Bijna 60% van dat bedrag wordt betaald aan middelen waar een maximumprijs van toepassing is. In de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) is namelijk bepaald dat en op welke manier de minister van VWS een maximumprijs kan vaststellen.

De minister van VWS stelt maximumprijzen vast als gemiddelde van de prijs in euro’s in België, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Bij die laatste twee landen hebben de wisselkoersen invloed. Bij de herijking van de prijzen in april 2023 hanteerde de minister wisselkoersen van rond 1 oktober 2022. Op dat moment lag de koers van het Britse pond 6% lager dan het vorige herijkingsmoment, en de Noorse kroon 8,5% lager. Daardoor werden geneesmiddelen bij gelijkblijvende prijzen in die landen door koersverschillen in euro’s gerekend goedkoper.

Middelen waar een maximumprijs is vastgesteld laten in april een gemiddelde prijsdaling zien van 1,9%. Dit betekent op jaarbasis een daling van de uitgaven aan pakketgeneesmiddelen met € 43 miljoen. Door gemiddeld beperkte prijsstijgingen bij middelen die geen maximumprijs hebben, valt het netto prijseffect uit op € 42 miljoen (-1,1%) op jaarbasis voor alle pakketgeneesmiddelen. 

Dalers

Bij ruim 90% van alle beschikbare verpakkingen bleef in april dit jaar de prijs gelijk aan die van maart. Bij 8% van de artikelen daalde de prijs, en bij 1% steeg die. Het grootste financiële effect van de prijsdalingen is zichtbaar bij geneesmiddel fingolimod, dat wordt toegepast bij multiple sclerose. De prijzen daalden gemiddeld met 14%. Gerekend met het afgeleverde volume van maart betekent dat met de prijzen van april een besparing van ruim € 3 miljoen op jaarbasis. Over het algemeen heeft de Wgp de meeste invloed op specialité-(merk)geneesmiddelen. De prijzen van specialités daalden sinds januari 2018 met 21% het meest. De prijzen van generieke geneesmiddelen daalden in diezelfde tijd met gemiddeld 15%.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top